Phương pháp Thay dấu phẩy bằng dấu chấm trong Excel: 11 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách thay dấu phẩy bằng dấu chấm trong Excel. Việc thay dấu phẩy bằng dấu chấm theo cách thủ công trong Excel có thể rất tốn thời gian. Bạn sẽ gặp tình huống này vì những nước châu u dùng dấu phẩy làm dấu phân cách thập phân thay cho dấu chấm. May mắn thay, thao tác thay đổi dấu rất đơn giản.

những bước

Phương pháp số 1 dùng công cụ Find & Select (Tìm và chọn)

1Mở trang tính Excel cần cập nhật. Tìm tập tin được lưu trên màn hình chính hoặc trong thư mục nào đó, và nhấp đúp để mở. 2Nhấp vào nút Find & Select (Tìm và Chọn). Đây là nút hiển thị ở phía trên góc phải màn hình. Nút này được gọi là “Find & Select” và có biểu tượng kính lúp hoặc ống nhòm, tùy thuộc vào phiên bản Excel mà bạn đang dùng. 3Nhấp vào Replace (Thay thế) trong trình đơn. Một trình đơn sẽ hiển thị và Replace là lựa chọn thứ hai từ trên xuống, ngay bên trái biểu tượng mũi tên giữa chữ “b” và “c.” 4Điền thông tin vào những trường. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ với hai trường “Find what” (Tìm gì) và “Replace with” (Thay bằng). Bạn chỉ cần nhập dấu phẩy vào trường “Find what”, và nhập dấu chấm vào trường “Replace with”. 5Nhấp vào Replace All (Thay tất cả). Việc nhấp vào lựa chọn này sẽ thay toàn bộ dấu phẩy trong tài liệu bằng dấu chấm

Phương pháp số 2 Thay đổi dấu phân cách số

1Mở trang tính Excel cần cập nhật. Tìm tập tin được lưu trên màn hình chính hoặc trong thư mục nào đó, và nhấp đúp để mở. 2Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái. Nút File luôn là lựa chọn đầu tiên ở phía trên trình đơn của tài liệu Microsoft Office. Bạn sẽ thấy nó ở phía trên góc trái cửa sổ. 3Nhấp vào Options (Tùy chọn) ở bên dưới góc trái. Trình đơn bên trái màn hình sẽ có màu xanh lá. Lựa chọn Options ở bên dưới góc trái trình đơn. 4Nhấp vào Advanced (Nâng cao) trong trình đơn bên trái. Cửa sổ Excel Options (Tùy chỉnh Excel) sẽ hiển thị với một trình đơn khác ở bên trái. Bạn có thể tìm lựa chọn Advanced ngay bên dưới Ease of Access (Truy cập dễ dàng). 5Bỏ chọn ô Use system separators (Dùng dấu phân cách thập phân hệ thống). Đây là lựa chọn ở gần cuối phần Editing options (Tùy chọn chỉnh sửa). Ô này đã được chọn theo mặc định. Bạn có thể làm mất dấu chọn bằng cách nhấp vào nó và ô liền được bỏ chọn. 6Cập nhật trường Decimal separator (Dấu phân cách thập phân) và Thousands separator (Dấu phân cách phần nghìn) nếu cần. Tùy thuộc vào những thiết lập mặc định mà một trong những trường này có dấu phẩy. Thay dấu phẩy bằng dấu chấm và nhấp vào “OK” ở cuối cửa sổ để hoàn tất thay đổi