Phương pháp Thay đổi quốc gia trên YouTube: 11 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn Phương pháp thay đổi quốc gia mà YouTube dựa vào để cung cấp nội dung tới bạn. Bạn có thể tiến hành trên cả phiên bản máy tính và ứng dụng di động của YouTube. Việc đổi vị trí nội dung trên YouTube có thể khiến một vài video không khả dụng tại khu vực của bạn.

những bước

Phương pháp số 1 Trên máy tính

1Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com/. Trang chủ hồ sơ của bạn sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập vào YouTube. Nếu bạn chưa đăng nhập YouTube, nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở phía trên, bên phải trang YouTube. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào tùy chọn Location (Địa điểm) ở gần cuối trình đơn thả xuống.4Chọn một quốc gia. Nhấp vào quốc gia mà bạn muốn xem nội dung. Trang sẽ được tải lại và vị trí nội dung của bạn sẽ được thiết lập thành quốc gia đó

Phương pháp số 2 Trên điện thoại

1Mở YouTube. Nhấn vào ứng dụng có biểu tượng YouTube với hai màu trắng – đỏ. Trang chủ hồ sơ của bạn sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập vào YouTube. Nếu bạn chưa đăng nhập vào YouTube, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ mở ra. 3Nhấn vào tùy chọn Settings (Cài đặt) ở gần giữa màn hình.4Nhấn vào General (Chung). Tùy chọn này chỉ có trên Android. Nếu bạn dùng iPhone hay iPad thì có thể bỏ qua bước này. 5Nhấn vào Content location (Vị trí nội dung) ở gần cuối mục “YOUTUBE”.6Chọn một quốc gia từ trong danh sách.7Nhấn vào dấu mũi tên {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cc\/Android7arrowback.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Android7arrowback.png\/30px-Android7arrowback.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc trên, bên trái màn hình. Thiết lập của bạn sẽ được lưu, bây giờ, bạn sẽ có thể xem những video bị khóa ở quốc gia và khu vực đó

Cảnh báo

Việc thay đổi địa điểm có thể ảnh hưởng đến những video mà bạn được phép xem ở quốc gia hiện tại.