Phương pháp Thay đổi tuổi của bạn trên Xbox Live: 7 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đổi ngày sinh đã đăng ký trên Xbox LIVE. Chúng ta chỉ có thể thực hiện điều này nếu tài khoản Xbox LIVE được liên kết với tài khoản Microsoft; nếu bạn đã đăng ký Xbox LIVE bằng loại tài khoản khác thì sẽ không thể thay đổi tuổi. Nếu tài khoản hiện tại dưới 18 tuổi, bạn sẽ cần tạo tài khoản Xbox LIVE mới với ngày sinh khác nếu như muốn chơi những game hạng M hay thuê một vài phim/đa phương tiện nhất định.

những bước

1Mở website Microsof. Truy cập https://www.microsoft.com để mở trang chính của Microsoft. Nếu đã đăng nhập sẵn thì tên và ảnh hồ sơ của bạn (nếu có) sẽ hiển thị ở góc trên bên phải trang. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in (Đăng nhập) ở góc trên bên phải trang, nhập địa chỉ email, nhấp Next (Tiếp theo), nhập mật khẩu rồi nhấp vào Sign in để tiếp tục.2Nhấp vào tên tài khoản nằm ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào View Microsoft account (Xem tài khoản Microsoft). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống. Khi bạn nhấp vào đó, trang tài khoản Microsoft sẽ mở ra. 4Nhấp vào Your info (Thông tin của bạn). Thẻ này nằm bên trái thanh màu xanh ở đầu trang. Trang thông tin về tài khoản hiện tại sẽ mở ra. 5Nhấp vào liên kết Edit date of birth (Chỉnh sửa ngày sinh). Liên kết này nằm bên phải ngày sinh nhật hiện tại. Trang chỉnh sửa sẽ được chuyển tiếp. Có thể bạn sẽ được nhắc nhập lại mật khẩu trước khi tiếp tục.6Chỉnh sửa ngày sinh. Trong phần “Birthdate” (Ngày sinh nhật) ở đầu trang, hãy thay đổi ngày, tháng, năm sinh phản ánh số tuổi mà bạn muốn hiển thị trên Xbox LIVE. Nhấp vào ngày, tháng hoặc năm đang hiển thị tại đây và chọn thông tin mới từ trình đơn thả xuống. 7Cuộn xuống và nhấp vào Save (Lưu). Nút màu xanh này nằm cuối trang. Vậy là tuổi của bạn sẽ thay đổi dựa theo ngày sinh mới

Lời khuyên

Xbox LIVE không hiển thị tuổi người dùng với những thành viên khác.

Cảnh báo

Nếu bạn thay đổi tuổi từ trên 18 thành dưới 18, tài khoản sẽ không thể truy cập một vài trò chơi và đặc quyền nhất định theo chính sách của Microsoft.