Phương pháp Thêm âm thanh thông báo trên Android: 10 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đặt tập tin âm thanh bất kỳ làm chuông thông báo trên thiết bị Android.

những bước

1Sao chép tập tin âm thanh vào thiết bị Android. Bạn có thể dùng Android File Transfer để sao chép tập tin âm thanh từ máy tính vào thiết bị Android, hoặc tải tập tin trên Internet xuống. 2Tải ứng dụng quản lý tập tin từ Play Store. Ứng dụng quản lý tập tin cho phép bạn duyệt tìm và chỉnh sửa những thư mục lưu trữ trên thiết bị. Bạn có thể duyệt trong danh mục Tools (Công cụ) trên Play Store, hoặc dùng tính năng Search để tìm ứng dụng tập tin trả phí/miễn phí phù hợp, chẳng hạn như File Manager, File Commander, và File Manager Pro. 3Mở ứng dụng quản lý tập tin. Tìm và nhấn vào biểu tượng ứng dụng quản lý tập tin trong danh sách Apps sau khi tải về. 4Tìm tập tin âm thanh mà bạn muốn thêm vào làm chuông thông báo. dùng trình quản lý tập tin để tìm tập tin trong thư mục Music ( m nhạc), hoặc thư mục khác mà bạn đã lưu. 5Sao chép hoặc di chuyển tập tin âm thanh vào thư mục Notifications (Thông báo). Ứng dụng quản lý tập tin sẽ cho phép bạn di chuyển hoặc sao chép tập tin âm thanh này vào thư mục bất kỳ. Sau khi tập tin âm thanh đã được sao chép hoặc di chuyển vào thư mục Notifications, bạn có thể đặt làm chuông thông báo. Trên hầu hết những ứng dụng quản lý tập tin, bạn cần nhấn giữ trên tập tin âm thanh, sau đó nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở đầu màn hình để xem những tùy chọn. Bạn sẽ thấy tùy chọn sao chép hoặc di chuyển trong trình đơn này.Trên hầu hết thiết bị, bạn có thể tìm thấy thư mục Notifications trong phần Internal Storage (Bộ nhớ trong), nhưng thư mục này có thể khác nhau tùy vào thiết bị.6Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) của Android. Ứng dụng Settings với biểu tượng bánh răng hoặc cờ lê màu xám thường nằm trong danh sách Apps. 7Cuộn xuống và nhấn vào Sound ( m thanh) hoặc Sound & notification (Thông báo và âm thanh). Trình đơn này cho phép bạn tùy chỉnh toàn bộ âm thanh trên thiết bị, bao gồm chuông báo thức, thông báo và nhạc chuông. 8Nhấn vào Notification sound ( m thanh thông báo). Tùy chọn này sẽ mở ra danh sách tất cả tập tin âm thanh trong thư mục Notifications. 9Chọn âm thanh thông báo mới. Cuộn xuống để tìm và nhấn vào tập tin âm thanh mà bạn muốn đặt làm chuông thông báo mới. Khi bạn nhấn vào tùy chọn nào đó trong danh sách, một đoạn âm thanh ngắn sẽ phát lên. 10Nhấn vào nút Apply (Áp dụng) nằm cuối màn hình. Cài đặt âm thanh thông báo mới sẽ được lưu. Trên một vài thiết bị, có thể nút Apply sẽ là Done hoặc OK