Phương pháp Thêm trục Y thứ hai vào biểu đồ Microsoft Excel: 8 Bước

Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết cách thêm nhiều đường dữ liệu vào biểu đồ Excel. Tuy nhiên, với dữ liệu nhiều đơn vị thì có thể bạn sẽ cảm thấy khó mà tạo nên đồ thị mình cần. Đừng lo lắng, chẳng những bạn có thể mà còn làm được rất dễ dàng!

những bước

Phương pháp số 1 Thêm trục Y thứ hai

1Tạo biểu đồ trong exel, giả sử rằng tất cả có cùng đơn vị.2Truy cập biểu đồ và nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ. 3Chọn “Format Data Series” (Định dạng chuỗi dữ liệu).4Bên dưới “Axis” (Trục), chọn nút radio bên cạnh “Secondary Axis” (Trục thứ hai).5Chọn OK, bạn sẽ thấy trục Y thứ hai xuất hiện trên đồ thị.

Phương pháp số 2 Thay đổi loại biểu đồ của hệ dữ liệu thứ hai

1Trở lại biểu đồ, nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ. 2Chọn “Change Series Chart Type” (Thay đổi loại biểu đồ chuỗi) 3Chọn loại biểu đồ mà bạn muốn thêm chuỗi dữ liệu thứ hai. Trong ví dụ này là đồ thị cột

Lời khuyên

Bạn có thể tạo ba hay nhiều trục Y hơn trong Excel bằng EZplot hoặc Multy_Y từ OfficeExpander.com. dùng bản dùng thử trước để chắc chắn hơn về nhu cầu của mình.Bạn có thể áp dụng trước trên những mẫu dữ liệu đơn giản để dùng một cách thuần thục hơn.