Phương pháp Thêm và xóa tài khoản người dùng với Command Prompt trên Windows

Command Prompt về cơ bản chính là phiên bản của ứng dụng “Terminal” (Apple) trên Windows, chương trình cho phép chúng ta nhập những lệnh điều chỉnh hệ thống. Tuy đa số lệnh người dùng nhập vào Command Prompt đơn giản chỉ thực thi chính hành động đó (chẳng hạn như mở một thư mục), nhưng bạn còn có thể dùng Command Prompt để tạo (hoặc xóa) tài khoản một cách nhanh chóng ngay trên máy tính!

những bước

Phần 1Phần 1 Truy cập Command Prompt

1Mở trình đơn Start trên máy tính. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp chuột vào nút Start ở góc dưới bên trái màn hình. Xin lưu ý rằng nếu muốn thêm/xóa user, bạn cần đăng nhập tài khoản Administrator (quản trị viên). Bạn cũng có thể nhấn vào phím ⊞ Win để mở trình đơn Start.2Nhập “Command Prompt” vào thanh tìm kiếm trên trình đơn Start. Ứng dụng Command Prompt sẽ hiện ra đầu những kết quả tìm kiếm liên quan. Bạn cũng có thể nhấn giữ tổ hợp phím ⊞ Win + X để mở mở menu truy cập nhanh có Command Prompt.3Nhấp phải vào biểu tượng Command Prompt. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 4Nhấp vào “Run as administrator” (Chạy dưới quyền quản trị viên) trong trình đơn thả xuống. Bạn sẽ không thể truy cập Command Prompt ở chế độ Administrator nếu chỉ dùng tài khoản guest. Nếu bạn đang mở menu truy cập nhanh, chỉ cần nhấp vào tùy chọn “Command Prompt (Admin)”. Không dùng tùy chọn Command Prompt thông thường.5Nhấp “Yes” trong cửa sổ bật ra. Bạn sẽ truy cập vào Command Prompt dưới quyền administrator

Phần 2Phần 2 Thêm và xóa user

1Nhấp vào cửa sổ Command Prompt. Thao tác này giúp bạn chắc rằng con trỏ chuột đang hoạt động trên dòng Command.2Thêm tài khoản. Để tiến hành, bạn gõ net user (tên người dùng) (mật khẩu) /add rồi nhấn ↵ Enter. Người dùng mới sẽ được thêm vào tài khoản của bạn! Thay thông tin trong dấu ngoặc đơn bằng tên người dùng và mật khẩu muốn dùng; bạn nhớ bỏ dấu ngoặc đơn.3Xóa tài khoản. Để tiến hành, bạn gõ net user (tên người dùng) /delete rồi nhấn ↵ Enter. Tài khoản mà bạn chọn sẽ biến mất! Bạn sẽ thấy dòng thông báo “The command completed successfully” (Lệnh đã hoàn thành) sau khi thêm hoặc xóa tài khoản thành công.4Thoát Command Prompt. Vậy là bạn đã biết cách thêm và xóa người dùng trên ứng dụng Command Prompt!

Lời khuyên

Nếu không chọn “Run as Administrator” khi chạy Command Prompt, bạn sẽ không thể thêm hoặc xóa người dùng.

Cảnh báo

Hãy cẩn thận khi xóa tài khoản user vì một khi đã xóa bạn sẽ không thể lấy lại.