Phương pháp Tìm kiếm theo ngày tháng trong Gmail: 6 Bước

Nếu bạn muốn tìm kiếm email hoặc đoạn chat theo ngày tháng cụ thể trên Gmail, hãy thực hiện cách tìm kiếm đơn giản dưới đây. Nếu cảm thấy rằng thế vẫn chưa đủ, bạn có thể tham khảo thêm một vài thuật ngữ tìm kiếm nâng cao khác.

những bước

1Vào phần tìm kiếm của Gmail. Trên trình duyệt máy tính, thanh tìm kiếm nằm ở phía trên cùng màn hình của bất cứ trang Gmail nào. Trên thiết bị di động, có thể bạn sẽ cần chạm vào biểu tượng kính lúp để mở thanh tìm kiếm. 2Tìm kiếm email sau một ngày tháng nào đó. Để tìm kiếm email sau một ngày tháng cụ thể, gõ after:YYYY/MM/DD vào thanh tìm kiếm, thay thế YYYY bằng năm, MM bằng tháng và DD bằng ngày. Ví dụ: Gõ after:2015/03/29 để tìm kiếm những email được viết kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2015. Bạn có thể dùng từ newer thay cho “after”.3Tìm kiếm email trước một ngày tháng nào đó. Có thể bạn đã đoán được rằng nếu gõ “before:YYYY/MM/DD” thì sẽ tìm kiếm tất cả email trước ngày tháng đó. Bạn được phép dùng từ older thay cho “before” nếu muốn. 4Kết hợp cả hai Phương pháp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Bạn có thể dùng cả hai cách tìm kiếm trên đây trong cùng một lần tìm kiếm. Ví dụ: Nếu gõ after:2015/03/29 before:2015/04/05 thì thiết bị sẽ liệt kê tất cả những email được gửi từ sáng sớm ngày 29 tháng 3 năm 2015 đến trước ngày 5 tháng 4 năm 2015. 5Thử những thuật ngữ tìm kiếm có liên quan khác. Đối với những email gần đây hơn, bạn không cần ghi ngày tháng cụ thể. Thay vào đó, bạn có thể gõ older_than hoặc newer_than. Sau đây là một vài thuật ngữ tìm kiếm: older_than:3d = email từ 3 ngày trước đến trước đó nữa.newer_than:2m = email trong 2 tháng trở lại đây.older_than:12d newer_than:1y = email từ 12 ngày trước đến thời điểm trước đó nữa trong 1 năm trở lại đây.6Thêm thuật ngữ tìm kiếm khác. Bạn có thể thêm thuật ngữ thông thường và thuật ngữ tìm kiếm nâng cao vào cùng một lần tìm kiếm. Sau đây là một vài ví dụ cụ thể: after:2015/01/01 before:2015/31/12 rock climbing sẽ liệt kê những email có chứa từ “rock” (núi đá) và “climbing” (leo) trong năm 2015.newer_than:5d has:attachment sẽ liệt kê tất cả email có tệp đính kèm được gửi trong 5 ngày gần nhất.before:2008/04/30 from:Jenna dance sẽ liệt kê toàn bộ email trước ngày 30 tháng 4 năm 2008 từ người gửi Jenna, bao gồm từ “dance” (nhảy)

Cảnh báo

Không dùng nhầm định dạng ngày tháng. Ví dụ: Nếu gõ ngày tháng ghi năm ở cuối thay vì ở đầu thì sẽ không hiển thị kết quả.