Phương pháp Tìm và thay đổi quản trị viên của máy tính

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách xác định xem mình có đang dùng tài khoản quản trị viên của máy tính hay không, cũng như cách thay đổi tài khoản người dùng hiện tại sang trạng thái quản trị viên. Để thay đổi tài khoản máy tính, bạn phải có đặc quyền của quản trị viên.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

Windows 10

1Mở trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Khởi động). Nhấp chuột vào logo Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình hoặc nhấn phím ⊞ Win. 2Nhấp chuột vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (cài đặt). Tùy chọn này nằm ngay trên cửa sổ Start. 3Nhấp chuột vào Accounts (Tài khoản). Biểu tượng hình người nằm giữa những tùy chọn. 4Nhấp chuột vào Your info (Thông tin của bạn). Đây là tab nằm ở góc trái phía trên cửa sổ Settings (Cài đặt). Thao tác này sẽ hiển thị thông tin hồ sơ của bạn. 5Tìm thẻ “Administrator” (Quản trị viên) dưới tên của bạn. Tên hồ sơ của bạn nằm ở đầu trang; nếu thấy chữ “Administrator” nằm dưới tên và địa chỉ email thì đây là tài khoản quản trị viên. Nếu không dùng tài khoản quản trị viên, bạn không thể thay đổi tài khoản của người dùng khác.6Nhấp chuột vào Family & other people (Gia đình & người khác). Đây là tab nằm ở bên trái cửa sổ. Nếu bạn không phải là quản trị viên thì không thể thấy tùy chọn này. 7Nhấp chuột vào tên người dùng hoặc địa chỉ email. Tùy chọn này nằm ngay dưới dòng tiêu đề “Other people” (Người khác) hoặc “Your family” (Gia đình bạn). 8Nhấp chuột vào Change account type (Thay đổi kiểu tài khoản). Nút này nằm ngay dưới tên người dùng hoặc địa chỉ email. 9Nhấp chuột vào hộp thoại thả xuống. Hộp thoại này nằm dưới tiêu đề “Account type” (Kiểu tài khoản). 10Nhấp chuột vào Administrator. Bạn sẽ thấy tùy chọn ở ngay đầu trình đơn pop-up. Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột vào Standard user (Người dùng tiêu chuẩn) để thu hồi quyền quản trị viên.11Nhấp chuột vào OK. Đây là thao tác lưu thay đổi và áp dụng quyền quản trị viên với người dùng bạn đã lựa chọn

Windows 7

1Mở trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/b\/b3\/Windowswindows7_start.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b3\/Windowswindows7_start.png\/30px-Windowswindows7_start.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ngoài cách nhấp chuột vào logo Windows, bạn có thể nhấn phím ⊞ Win. 2Nhấp chuột vào Control Panel (Bảng điều khiển). Tùy chọn này nằm bên phải cửa sổ Start. Nếu không tìm thấy Control Panel, hãy nhập “control panel” vào Start và nhấp vào Control Panel ở ngay đầu cửa sổ hiển thị kết quả tìm kiếm.3Nhấp chuột vào Category (Danh mục). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ Control Panel. 4Nhấp chuột vào Small icons (Biểu tượng nhỏ). Tùy chọn này nằm dưới cùng trình đơn thả xuống. Khi thao tác, bạn sẽ thấy biểu tượng User Accounts (Tài khoản người dùng) xuất hiện. 5Nhấp chuột vào User Accounts. Tùy chọn nằm ở hàng biểu tượng cuối cùng. 6Tìm “Administrator” bên dưới tên tài khoản. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, bạn sẽ thấy biểu tượng và tên tài khoản của mình; nếu đang dùng tài khoản quản trị viên, bạn sẽ thấy chữ “Administrator” xuất hiện bên dưới tên. Nếu thấy dòng “Standard user”, bạn không thể thay đổi kiểu tài khoản của những người dùng khác.7Nhấp chuột vào đường dẫn Manage another account (Quản lý tài khoản khác). Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách những liên kết ở bên trái cửa sổ. 8Nhấp đúp chuột vào tên người dùng. Đây là tài khoản bạn muốn thay đổi. 9Nhấp chuột vào đường dẫn Change the account type (Thay đổi kiểu tài khoản). Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách liên kết bên trái cửa sổ. 10Nhấp chuột vào vòng tròn Administrator. Vòng tròn này nằm ở giữa trang. Nếu muốn thu hồi quyền quản trị viên, bạn nhấp chuột vào vòng tròn Standard User.11Nhấp chuột vào Change Account Type (Đổi kiểu tài khoản). Nút này nằm ở dưới cùng cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu thay đổi đối với người dùng được chọn

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp chuột vào biểu tượng quả táo ở góc trên cùng bên trái màn hình. 2Nhấp chuột vàoSystem Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm ngay đầu trình đơn thả xuống. 3Nhấp chuột vào Users & Groups (Người dùng & Nhóm). Biểu tượng gần giống hình chiếu của 2 người. Bạn có thể tìm tùy chọn này ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ System Preferences. 4Tìm tên bạn ở thanh bên trái. Bạn có thể tìm tên tài khoản hiện tại ở ngay đầu thanh này. 5Tìm dòng “Admin” (Quản trị viên) bên dưới tên. Nếu thấy “Admin”, bạn đang dùng tài khoản quản trị viên; nếu không, bạn chỉ là người dùng được chia sẻ và không thể thay đổi trạng thái tài khoản của người khác. 6Nhấp chuột vào biểu tượng ổ khóa. Biểu tượng nằm ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ. 7Nhập mật khẩu quản trị viên, sau
đó nhấp chuột vào OK.
Đây là thao tác mở khóa trình đơn người dùng để tiến hành chỉnh sửa. 8Nhấp chuột vào tên người dùng. Đây là tên người dùng bạn muốn thêm quyền quản trị viên. 9Tích vào hộp thoại “Allow user to administer this computer” (Cho phép người dùng quản lý máy tính này). Nếu muốn xóa quyền quản trị của tài khoản, bỏ chọn hộp thoại trên. 10Nhấp chuột vào biểu tượng khóa một lần nữa. Đây là thao tác lưu thay đổi và áp dụng thay đổi kiểu tài khoản với tài khoản được chọn

Lời khuyên

Để nâng cao tính bảo mật, bạn chỉ nên cấp quyền quản trị viên cho càng ít người càng tốt.Người dùng tiêu chuẩn sẽ bị giới hạn quyền kiểm soát hệ thống và không thể cài đặt chương trình, xóa tập tin hệ thống hay thay đổi cài đặt. Khách có thể dùng tập tin và chương trình cơ bản nhưng không có khả năng nào khác.

Cảnh báo

Nếu bạn dùng máy tính công việc/chia sẻ thì không nên tự ý đổi thiết lập quản trị khi chưa thông báo với bộ phận IT hoặc chủ máy tính.