Phương pháp Tính độ lệch chuẩn trên Excel Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tính độ lệch chuẩn của một bộ dữ liệu trên Microsoft Excel.

những bước

1Mở Microsoft Excel. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Microsoft Excel với biểu tượng chữ “X” trắng trên nền xanh lá đậm. Trang khởi chạy Excel sẽ mở ra. Nếu bạn đã có sẵn tập tin Excel chứa dữ liệu cần dùng, hãy nhấp đúp vào tài liệu đó để mở ra trong Excel, sau đó tiếp tục bước “Nhấp vào ô trống”.2Nhấp vàoBlank Workbook (Tập hợp bảng tính trống). Tùy chọn này ở phía trên bên trái trang khởi chạy Excel. 3Nhập những giá trị mà bạn muốn dùng. Chọn cột mà bạn muốn nhập, sau đó nhập dữ liệu vào từng ô trong cột đó. Chẳng hạn, nếu chọn cột “A” làm vùng nhập liệu, bạn có thể nhập số vào ô A1, A2, A3, vân vân.4Nhấp vào ô trống. Đây sẽ là ô mà bạn muốn hiển thị giá trị độ lệch chuẩn. Bạn cần nhấp vào ô này để chọn. 5Nhập công thức tính độ lệch chuẩn. Công thức mà bạn cần nhập vào ô trống là =STDEV.P( ), trong đó “P” là viết tắt của “Population” – tổng thể. Độ lệch chuẩn của tổng thể được tính dựa trên tổng những điểm dữ liệu (N).Nếu muốn tìm độ lệch chuẩn của nhóm mẫu (“Sample”), bạn cần nhập =STDEV.S( ) vào đây. Độ lệch chuẩn của nhóm mẫu được tính dựa vào số điểm dữ liệu mà bạn có trừ đi 1 (N-1).6Thêm phạm vi giá trị. Giữa hai dấu ngoặc đơn, hãy nhập chữ cái và số của ô chứa phần dữ liệu đầu tiên, dấu hai chấm (:) rồi đến chữ cái và số của ô dữ liệu cuối. Chẳng hạn, nếu bạn nhập dữ liệu vào cột “A” từ hàng 1 đến 10, công thức sẽ là =STDEV.P(A1:A10).Nếu bạn chỉ muốn hiển thị độ lệch chuẩn của giá trị một vài ô nằm rải rác như A1, B3C5, hãy nhập tên những ô vào và phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: =STDEV.P(A1,B3,C5)).7Nhấn ↵ Enter. Excel sẽ thực thi công thức và hiển thị độ lệch chuẩn của những ô mà bạn đã chọn

Lời khuyên

Trong hầu hết trường hợp, độ lệch chuẩn của tổng thể thường được dùng để tính trên tất cả điểm dữ liệu mà bạn đã chọn.

Cảnh báo

Công thức =STDEV( ) cũ không còn hoạt động trên những phiên bản từ Excel 2007 trở về trước.