Phương pháp Truy cập máy tính khác trong cùng mạng trên PC hoặc Mac

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách truy cập màn hình của máy tính khác trong cùng mạng bằng Remote Desktop trên PC cài sẵn phiên bản Windows Pro, hoặc Screen Sharing đối với máy tính Mac. Để truy cập màn hình máy tính khác, bạn cần bật Remote Desktop trên máy tính “chủ”, sau đó chúng ta sẽ có thể kết nối với máy tính đó từ xa bằng máy tính khác có cùng hệ điều hành. Bạn sẽ cần tên hoặc địa chỉ IP cục bộ của máy tính mà bạn muốn truy cập. Lưu ý: Windows 10 Home Edition không hỗ trợ kết nối máy tính từ xa.

những bước

Phần 1Phần 1 Bật Remote Desktop trên Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên máy tính chủ. Trên máy tính mà bạn muốn truy cập từ xa, hãy nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái thanh tác vụ để mở trình đơn Start. Để áp dụng phương pháp này, bạn phải có Windows phiên bản Professional.

Spike Baron

Kỹ sư mạng & Hỗ trợ máy tính bàn Spike Baron là chủ sở hữu của Spike`s Computer Repair. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, doanh nghiệp của ông chuyên về sửa chữa máy tính bàn và máy Mac, kinh doanh máy tính đã qua dùng, diệt vi rút, khôi phục dữ liệu, nâng cấp phần mềm và phần cứng. Ông có bằng chứng nhận CompTIA A+ và là một chuyên gia về giải pháp của Microsoft. Spike Baron Kỹ sư mạng & Hỗ trợ máy tính bàn

Bắt đầu truy cập vào máy tính khác qua Server Settings. Đi từ thanh công cụ tới Go, sau đó là Server Settings. Gõ SMB chấm phẩy, gạch chéo sang phải, tên máy tính. Bạn sẽ tìm thấy máy tính trên mạng lưới mà mình muốn truy cập.

2Nhập control panel. Khi bạn nhập, danh sách những ứng dụng trùng khớp với từ khóa sẽ hiện ra. 3Nhấp vào ứng dụng Control Panel có biểu tượng màu xanh với một vài biểu đồ bên trong.4Nhấp vào System and Security (Bảo mật và hệ thống). Đây là tùy chọn đầu tiên trong Control Panel. 5Nhấp vào Allow remote access (Cho phép truy cập từ xa). Tùy chọn này nằm dưới tiêu đề “System” (Hệ thống), đây là tiêu đề thứ ba trong trình đơn System and Security. 6Nhấp vào nút radio cạnh tùy chọn “Allow remote connections to this computer” (Cho phép kết nối từ xa với máy tính này). Dòng này nằm trong khung có nhãn “Remote Desktop”. 7Bỏ chọn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Windows10unchecked.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Windows10unchecked.png\/27px-Windows10unchecked.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:477,”bigWidth”:27,”bigHeight”:28,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ô bên dưới dòng “Allow remote connections”. Tùy chọn “Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication” sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn và không cần thiết. 8Truy cập http://www.whatsmyip.org bằng trình duyệt web. Cũng trên máy tính đó, hãy mở trình duyệt web (chẳng hạn như Chrome hoặc Edge) và truy cập website What Is My IP. Trang này sẽ cho bạn biết địa chỉ IP phổ quát của máy tính. 9Ghi lại địa chỉ IP. Dãy số được phân cách bởi dấu chấm nằm đầu trang (ví dụ: “87.172.128.76”) chính là địa chỉ IP của máy tính. Bạn sẽ cần địa chỉ này để kết nối với máy tính từ xa bằng máy tính khác

Phần 2Phần 2 Kết nối với máy tính Windows từ xa

1Trên máy tính khác, hãy mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đi đến máy tính mà bạn sẽ dùng để truy cập máy tính chủ và nhấp vào biểu tượng Windows để mở trình đơn Start. 2Nhập rdc. Danh sách những ứng dụng liên quan đến Remote Desktop Connection sẽ hiện ra. 3Nhấp vào ứng dụng Remote Desktop Connection. Ứng dụng này có biểu tượng màn hình máy tính. Trên Mac, bạn có thể tải Windows Remote Desktop từ App Store để kết nối với máy tính chủ Windows. Tiến hành bằng cách cài đặt và khởi chạy ứng dụng.4Nhập địa chỉ IP của PC mà bạn muốn truy cập. Bạn có thể nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy tính vào ô với nhãn “Computer”. 5Nhấp vào Connect (Kết nối). Tùy chọn này nằm cuối Remote Desktop Window. 6Nhập thông tin tài khoản của máy tính chủ và nhấp OK. Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên (administrator), sau đó nhấp vào “OK”. Nhấp vào ô đánh dấu cạnh tùy chọn “Remember my credentials” nếu bạn muốn hệ thống ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu này cho lần kết nối sau. 7Nhấp OK. Nếu hệ thống báo rằng thông tin tài khoản của máy tính từ xa không thể xác thực, hãy nhấp vào OK để chỉ định máy tính cứ tiếp tục. Một cửa sổ sẽ mở ra với màn hình máy tính mục tiêu trong mạng. Bạn có thể dùng chuột trên chính máy tính hiện tại để truy cập máy tính mục tiêu từ xa

Phần 3Phần 3 Thiết lập Screen Sharing trên Mac

1Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái thanh trình đơn đầu màn hình. Trình đơn Apple sẽ mở ra. 2Nhấp vào System Preferences. Tùy chọn này nằm thứ ba trong trình đơn Apple. 3Nhấp vào tùy chọn Sharing (Chia sẻ) với biểu tượng thư mục xanh có ký hiệu màu vàng bên trong.4Nhấp vào ô đánh dấu của “Screen Sharing”. Đây là tùy chọn thứ hai của trình đơn “Sharing” trong khung bên trái. Dấu tích sẽ hiển thị trong ô khi tùy chọn được bật. 5Ghi lại địa chỉ VNC. Địa chỉ VNC là văn bản nằm bên dưới tiêu đề “Screen Sharing: On”. Sau đây là ví dụ về một địa chỉ VNC thông th
ường: “vnc://10.0.0.1”. 6Nhấp vào Computer Settings (Cài đặt máy tính). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Screen Sharing: On”. 7Nhấp vào ô đánh dấu cạnh tùy chọn “VNC viewers may control screen with password” (Người xem VNC có thể điều khiển màn hình bằng mật khẩu). Đây là dòng thứ hai nằm trong trình đơn bật lên. 8Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mà người dùng sẽ dùng để truy cập máy tính này vào ô bên phải thông báo có dấu tích. 9Nhấp vào OK ở góc dưới bên phải trình đơn bật lên. Vậy là Screen Sharing đã được bật trên máy tính này

Phần 4Phần 4 Kết nối từ xa bằng máy Mac khác

1Mở Finder {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ứng dụng này có biểu tượng mặt cười màu xanh và trắng nằm ở phía dưới bên trái thanh Dock của Mac. 2Nhấp vào Go (Đi đến). Đây là mục trình đơn nằm trong thanh menu đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào Connect to Server (Kết nối tới máy chủ). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn “Go”. 4Nhập địa chỉ VNC của máy Mac mà bạn muốn kết nối. Khi thiết lập Screen Sharing trên máy Mac chủ, bạn đã biết địa chỉ VNC cần dùng để kết nối. 5Nhấp vào Connect (Kết nối) ở góc dưới bên phải cửa sổ Connect to Server.6Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được yêu cầu. Tùy theo cách mà bạn đã thiết lập chia sẻ màn hình trên máy Mac còn lại, có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của máy Mac đó. 7Nhấp vào Connect. Một cửa sổ sẽ bật lên và hiển thị màn hình của máy tính chủ. Bây giờ bạn có thể dùng con trỏ chuột để điều khiển máy Mac chủ