Phương pháp Truy cập thư mục được chia sẻ trong mạng Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở thư mục được chia sẻ bởi máy tính khác trong mạng Internet. Bạn có thể tiến hành trên cả máy tính Windows và Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Bạn cần chắc chắn rằng máy tính đang kết nối đúng mạng. Để mở thư mục được chia sẻ từ máy tính khác, chúng ta cần dùng cùng mạng Internet với máy tính đang chia sẻ tập tin. Bỏ qua bước này nếu PC hiện tại đã được kết nối với máy tính đang chia sẻ thư mục thông qua cáp Ethernet.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên. 3Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt). Nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings ở góc dưới bên trái trình đơn Start. Cửa sổ Settings sẽ mở ra. 4Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Network & Internet (Mạng & Internet). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ Settings. 5Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm chia sẻ và mạng). Liên kết này nằm về phía cuối trang. Có thể bạn cần cuộn xuống để thấy liên kết này. Nếu vẫn không nhìn thấy liên kết dù đã cuộn xuống, hãy nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) ở góc trên bên trái cửa sổ và tìm lại.6Nhấp vào Change advanced sharing settings (Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao). Tùy chọn này ở phía trên bên trái cửa sổ. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. 7Bật tính năng phát hiện mạng và chia sẻ tập tin. Tích vào cả hai ô “Turn on network discovery” (Bật phát hiện mạng) và “Turn on file and printer sharing” (Bật chia sẻ tập tin và máy in). 8Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi) ở cuối cửa sổ. Cài đặt của bạn sẽ được lưu. 9Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png\/30px-File_Explorer_Icon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào ứng dụng File Explorer nằm cuối màn hình, hoặc nhấp phải vào biểu tượng Start rồi chọn File Explorer từ trong trình đơn bật lên. Bạn cũng có thể nhấn ⊞ Win+E để mở File Explorer.10Nhấp vào Network (Mạng) ở gần cuối thanh bên trái cửa sổ File Explorer.Có thể bạn cần cuộn xuống trong thanh bên trái của File Explorer để thấy tùy chọn này.11Chọn máy tính. Nhấp đúp vào tên máy tính đang chia sẻ thư mục mà bạn muốn mở. 12Chọn thư mục. Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn mở. 13Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được yêu cầu. Đây thường là tên người dùng và mật khẩu được dùng để đăng nhập vào máy tính đang chia sẻ thư mục. Nếu thông tin này đúng thì thư mục sẽ mở ra. Nếu thư mục không được bảo vệ thì nội dung sẽ mở ra ngay khi bạn nhấp đúp vào đó

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Bạn cần chắc chắn rằng máy tính đang kết nối đúng mạng. Để mở thư mục được chia sẻ từ máy tính khác, chúng ta cần dùng cùng mạng Internet với máy tính đang chia sẻ tập tin. Bỏ qua bước này nếu máy Mac hiện tại đã được kết nối với máy tính đang chia sẻ thư mục thông qua cáp Ethernet.2Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ System Preferences sẽ mở ra. 4Nhấp vào tùy chọn Sharing (Chia sẻ) nằm trong cửa sổ System Preferences. Cửa sổ Sharing sẽ mở ra. 5Tích vào ô “File Sharing” (Chia sẻ tập tin). Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ Sharing. 6Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Finder. Nhấp vào ứng dụng Finder với biểu tượng gương mặt màu xanh nằm trong thanh Dock. 7Tìm phần “Shared” (Được chia sẻ). Tiêu đề “Shared” nằm bên trái cửa sổ Finder. Tên máy tính đang chia sẻ thư mục mà bạn muốn truy cập sẽ hiện ra tại đây. 8Chọn máy tính. Bên dưới tiêu đề “Shared”, hãy nhấp vào tên máy tính đang chia sẻ thư mục mà bạn muốn mở. Danh sách những thư mục của máy tính đó sẽ hiện ra giữa cửa sổ Finder. 9Chọn thư mục. Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn mở. 10Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được yêu cầu. Đây thường là tên người dùng và mật khẩu được dùng để đăng nhập vào máy tính đang chia sẻ thư mục. Nếu thông tin này đúng thì thư mục sẽ mở ra. Nếu thư mục không được bảo vệ thì nội dung sẽ mở ra ngay khi bạn nhấp đúp vào đó