Phương pháp Vẽ đường kẻ trong Microsoft Word: 7 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách vẽ đường kẻ trong tài liệu Microsoft Word. Bạn có thể thao tác trên cả phiên bản Word dành cho Windows và Mac.

những bước

1Mở Microsoft Word. Bạn sẽ nhấp đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng, chính là hình chữ “W” màu trắng trên nền màu xanh biển đậm. Nếu muốn vẽ trong một tài liệu có sẵn, bạn sẽ nhấp đúp chuột vào tài liệu đó và bỏ qua bước tiếp theo.2Nhấp vào Blank document (Tài liệu mới). Tùy chọn này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ. Một trang tài liệu mới sẽ hiển thị. Nếu dùng máy Mac, một tài liệu trống mới có thể sẽ được hiển thị mặc định. Nếu là vậy, hãy bỏ qua bước này.3Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Thẻ này nằm ở bên trái dải màu xanh biển trên đầu trang. Sau khi nhấp, một thanh công cụ sẽ hiển thị phía dưới dải màu này. Nếu dùng máy Mac, bạn nhớ nhấp vào thẻ Insert trên dải màu xanh biển chứ không phải trong thanh thực đơn.4Nhấp vào Shapes (Hình). Tùy chọn này nằm trong mục “Illustrations” (Minh họa) của thanh công cụ Insert (Chèn). Một thực đơn thả xuống sẽ hiển thị. 5Chọn một đường kẻ từ thực đơn thả xuống. Trong tiêu đề “Lines” (Đường kẻ), bạn hãy nhấp để chọn một kiểu đường kẻ từ thực đơn thả xuống. Bạn có thể chọn một đường kẻ thẳng bằng cách nhấp vào một trong những biểu tượng đường thẳng hoặc những đường kẻ “tự do” bằng cách nhấp vào những biểu tượng tương ứng xa hơn về phía bên phải mục “Lines”.6Vẽ một đường kẻ trong tài liệu. Bạn sẽ nhấp và kéo để vẽ, sau đó thả chuột để cố định hình vẽ. Bạn vẫn có thể nhấp và kéo đường kẻ để chỉnh sửa sau khi đã đặt nó ở vị trí cố định.Để xóa một đường kẻ, hãy nhấp vào đường kẻ đó để chọn, sau đó nhấn phím Delete (Xóa).7Thêm nhiều đường kẻ. Để thêm một đường kẻ mới sau khi đã cố định đường kẻ đầu tiên, bạn chỉ cần chọn một mẫu đường kẻ trong thực đơn Shapes (Hình) và lặp lại quá trình vẽ bên trên

Lời khuyên

Sau khi vẽ đường kẻ trong tài liệu Word, bạn có thể đánh chữ xung quanh hoặc trên đường kẻ đó.

Cảnh báo

Bạn nhớ lưu tài liệu trước khi thoát.