Phương pháp Xác nhận độ tin cậy của máy tính với iPhone: 12 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách xác nhận với iPhone về độ tin cậy của máy tính với dữ liệu trên điện thoại và yêu cầu đồng bộ hóa iPhone với máy tính.

những bước

Phần 1Phần 1 Tin cậy vào máy tính

1Kết nối iPhone với máy tính thông qua cáp USB. Một thông báo nhắc nhở hiển thị là có tin cậy máy tính này không, nếu máy tính chưa từng được kết nối và xác nhận độ tin cậy trước đó. 2Mở khóa màn hình iPhone. Màn hình sẽ cần được mở khóa để xác nhận máy tính bạn đã kết nối là đáng tin cậy. 3Nhấn Trust (Tin cậy) trên thông báo hiển thị. Bạn sẽ thấy thông báo này bật lên ngay khi mở khóa màn hình. Nếu thông báo Trust (Tin cậy) không hiển thị, nghĩa là trước đây có thể bạn đã chọn tin cậy máy tính này rồi. Nếu chưa, hãy đặt lại cài đặt Trust (Tin cậy).4Nhấn Continue in iTunes (Tiếp tục trong iTunes) (nếu được nhắc). Tùy thuộc vào cài đặt máy tính, bạn có thể thấy thông báo này xuất hiện sau khi nhấn mục Trust (Tin cậy). Thao tác này sẽ khởi chạy iTunes trên máy tính

Phần 2Phần 2 Đặt lại cài đặt Trust (Tin cậy)

1Mở mục Settings (Cài đặt) trên iPhone. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Settings (Cài đặt) trên màn hình chính. Nó có biểu tượng một chiếc bánh răng màu xám. 2Nhấn General (Cài đặt chung). Bạn sẽ tìm thấy mục này ở đầu nhóm tùy chọn thứ ba. 3Cuộn xuống và nhấn Reset (Đặt lại).4Nhấn Reset Location & Privacy (Đặt lại vị trí & quyền riêng tư).5Nhập mật mã nếu được nhắc. Bất kỳ máy tính đã được chọn tin cậy trước đó sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ iPhone và bạn sẽ được nhắc tin cậy bất kỳ máy tính nào đang kết nối. 6Kết nối iPhone với máy tính. Thông báo Trust (Tin cậy) sẽ xuất hiện sau khi mở khóa màn hình. 7Kiểm tra cập nhật iTunes. Nếu thông báo Trust (Tin cậy) không xuất hiện, iTunes có thể đã hết hạn và không thể kết nối. Bạn có thể kiểm tra những bản cập nhật bằng trình kiểm tra cập nhật iTunes. 8Khởi động lại iPhone. Khởi động lại iPhone có thể nhận được thông báo hiển thị. Bấm và giữ nút Power (Nguồn) và Home (Nhà) cho đến khi màn hình tắt và logo Apple xuất hiện. Sau đó thử kết nối lại khi khởi động iPhone