Phương pháp Xóa bộ nhớ đệm Android: 9 Bước Tainghetrothinh

Phương pháp Xóa bộ nhớ đệm Android: 9 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách giải phóng không gian lưu trữ trên thiết bị Android thông qua việc xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa tất cả bộ nhớ đệm

1Mở phần Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên thiết bị Android. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home hoặc trong ngăn kéo ứng dụng. 2Nhấn vào Storage (Bộ nhớ) trên trình đơn. Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề “Device” (Thiết bị). Tùy chọn này còn có tên là Storage & USB (Bộ nhớ & USB) trên một vài thiết bị Android.3Nhấn vào Cached data (Dữ liệu bộ nhớ đệm). Một trình đơn sẽ bật lên hỏi rằng bạn có muốn xóa dữ liệu bộ nhớ đệm hay không. Nếu không thấy tùy chọn này trong trình đơn Storage, bạn hãy tìm tiêu đề Phone storage (Bộ nhớ điện thoại). Tùy chọn Cached data sẽ nằm trong đó.4Nhấn OK. Tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm sẽ bị xóa khỏi thiết bị Android

Phương pháp số 2 Xóa bộ nhớ đệm riêng của ứng dụng

1Mở phần Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên thiết bị Android. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home hoặc trong ngăn kéo ứng dụng. 2Cuộn xuống và nhấn vào Apps (Ứng dụng). Danh sách tất cả ứng dụng sẽ hiện ra. 3Nhấn vào ứng dụng. Thông tin về ứng dụng sẽ mở ra. 4Nhấn vào Storage. Tùy chọn này nằm đầu trình đơn, bên dưới những nút. 5Nhấp vào CLEAR CACHE (Xóa bộ nhớ đệm). Bộ nhớ đệm của ứng dụng được chọn sẽ bị xóa. Lặp lại những bước vừa rồi với những ứng dụng khác mà bạn cần xóa bộ nhớ đệm.Để xóa bộ nhớ đệm của tất cả ứng dụng cùng lúc, hãy xem phương pháp này

Cảnh báo

Cài đặt tùy chỉnh của một vài ứng dụng có thể bị mất sau khi bạn xóa tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm.