Phương pháp Xóa Cydia khỏi iPhone/iPod Touch: 15 Bước

Cydia là một ứng dụng cho phép thiết bị iOS bẻ khóa (jailbreak) tìm và tải những ứng dụng hoặc tinh chỉnh (tweak) dành riêng cho thiết bị bẻ khóa. Nếu không muốn dùng Cydia nữa, bạn có thể gỡ cài đặt hoặc xóa hoàn toàn bản jailbreak khỏi thiết bị. Nếu không thích Cydia, bạn chỉ cần gỡ cài đặt ứng dụng. Nếu bạn định đem thiết bị đến trung tâm Apple, hãy xóa hoàn toàn bản jailbreak để không bị từ chối bảo hành.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa gói Cydia và ứng dụng

1Mở Cydia. Bạn có thể xóa Cydia khỏi thiết bị mà vẫn giữ lại bản jailbreak. Thiếu Cydia, thiết bị sẽ không thể khởi động vào chế độ an toàn (safe mode) khi có vấn đề xảy ra với bản jailbreak. 2Nhấn vào thẻ “Installed” (Đã cài đặt) phía cuối màn hình. Danh sách toàn bộ gói đã được cài đặt sẽ mở ra. 3Nhấn vào tweak hoặc ứng dụng mà bạn muốn xóa khỏi thiết bị. Trang Details (Chi tiết) của tùy chọn sẽ mở ra. 4Nhấn vào nút “Modify” (Tùy chỉnh) ở góc trên bên phải và chọn “Remove” (Xóa). Mục này sẽ được thêm vào hàng đợi gỡ cài đặt. 5Nhấn vào “Continue Queuing” (Tiếp tục xếp hàng) để chọn thêm những gói khác vào hàng đợi gỡ cài đặt.6Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn đã chọn tất cả gói cần xóa. Trở lại với thẻ “Installed” sau khi bạn đã hoàn tất hàng đợi. 7Nhấn vào nút “Queue” (Hàng đợi) và nhấn “Confirm” (Xác nhận). Tất cả những gói mà bạn đã chọn sẽ bị xóa.8Trở lại với thẻ “Installed” và chọn danh sách “User” (Người dùng). Danh sách những gói quan trọng nhất sẽ hiện ra. 9Gỡ cài đặt gói “Cydia Installer” (Trình cài đặt Cydia). Mở trang chi tiết của “Cydia Installer”” và nhấn vào “Modify”. Chọn “Remove” rồi nhấn “Confirm” để xác nhận. Sau khi Cydia được gỡ cài đặt, thiết bị sẽ khởi động lại.

Phương pháp số 2 Xóa bản jailbreak

1Kết nối thiết bị iOS với máy tính. dùng cáp USB để kết nối iPhone, iPad hoặc iPod Touch vào máy tính. Sau khi bạn xóa hoàn toàn bản jailbreak, những tweak và ứng dụng sẽ bị xóa khỏi thiết bị. 2Mở iTunes nếu ứng dụng không tự mở. Chúng ta sẽ dùng iTunes để sao lưu và khôi phục thiết bị về cài đặt nhà máy, việc này nhằm xóa bản jailbreak cũng như toàn bộ dấu vết của Cydia. Dữ liệu của bạn vẫn còn, riêng dữ liệu của những tweak jailbreak sẽ bị mất. 3Chọn thiết bị iOS ở phía trên cửa sổ iTunes. Cửa sổ Summary (Chung) sẽ mở ra. 4Chọn “This computer” (Máy tính này) và nhấp vào nút .Back Up Now (Sao lưu ngay bây giờ). Bản sao lưu đầy đủ của thiết bị sẽ được tạo và lưu vào ổ cứng trên máy tính. Quá trình sao lưu này mất khoảng vài phút để hoàn thành. 5Nhấp vào nút .Restore iPhone/iPad/iPod…(Khôi phục iPhone/iPad/iPod). iTunes sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước khi quá trình khôi phục diễn ra. Thiết bị iOS sẽ mất vài phút để xóa hoàn toàn. 6Nạp lại bản sao lưu sau khi quá trình khôi phục hoàn tất. Sau khi khôi phục thiết bị, iTunes sẽ cho bạn chọn giữa thiết lập thiết bị như mới hoặc khôi phục bản sao lưu. Hãy chọn bản sao lưu mà bạn vừa tạo và khôi phục lại. Toàn bộ dữ liệu và thiết lập trước đó sẽ được khôi phục (trừ bản jailbreak, Cydia, những tweak và ứng dụng Cydia mà bạn đã cài đặt).Quá trình khôi phục bản sao lưu sẽ mất vài phút. Bạn có thể theo dõi tiến trình trên màn hình thiết bị iOS