Phương pháp Xóa thư mục Windows.old: 10 Bước Tainghetrothinh

Khi bạn nâng cấp hoặc cài đặt lại Windows, dữ liệu cũ có thể được lưu trữ trong thư mục Windows.old thuộc ổ đĩa C:. Tuy cách này khá thuận tiện trong việc khôi phục những tập tin cũ nhưng sẽ chiếm khá nhiều dung lượng trên máy tính. Bạn không thể xóa thư mục này như những thư mục thông thường mà sẽ cần dùng tiện ích Disk Cleanup của Windows.

những bước

1Sao chép những tập tin quan trọng từ thư mục .Windows.oldtrước khi xóa thư mục này. Thư mục Windows.old chứa những tập tin và thiết lập của bản cài đặt Windows trước đó. Bạn cần sao chép những tập tin cần thiết vào thư mục của người dùng hiện tại trước khi tiến hành xóa thư mục Windows.old. Mở cửa sổ Computer/My Computer từ menu Start. Người dùng Windows 8 có thể nhấn ⊞ Win+E.Nhấp đúp vào ổ đĩa chứa Windows. Thông thường sẽ là ổ đĩa C:.Nhấp đúp vào thư mục Windows.old.Nhấp đúp vào thư mục Users và mở thư mục của tài khoản người dùng mà bạn muốn khôi phục tập tin.Sao chép và dán những tập tin mà bạn muốn giữ lại vào thư mục User (Documents, Pictures, Videos, vân vân.). Bạn cũng có thể di chuyển những tập tin đến màn hình desktop.2Mở tiện ích Disk Cleanup. Tiện ích này sẽ tự động xóa thư mục Windows.old. Sau đây là một vài Phương pháp mở tiện ích này: Nhấn ⊞ Win+R, nhập cleanmgr và nhấn ↵ Enter.Mở Control Panel, chọn “System and Security” (Bảo mật và hệ thống) rồi chọn “Administrative Tools” (Công cụ quản trị viên). Sau đó, hãy mở Disk Cleanup từ danh sách hiện ra.3Chọn ổ đĩa chứa thư mục .Windows.old. Thư mục này thường nằm trong ổ đĩa C:. 4Chờ Disk Cleanup quét ổ đĩa. Quá trình này có thể mất vài phút. 5Nhấp vào nút .Clean up system files (Dọn dẹp những tập tin hệ thống). Có thể bạn phải nhập mật khẩu quản trị viên. 6Chọn ổ đĩa một lần nữa nếu được nhắc. Disk Cleanup sẽ quét ổ đĩa lần nữa. 7Tích vào ô “Previous Windows installation(s)” (Những bản cài đặt Windows trước đó). Bạn cũng có thể chọn thêm những loại tập tin khác từ trong danh sách để xóa. 8Nhấp vào .OKđể xóa thư mụcWindows.old. Nhấp vào Delete Files để xác nhận rằng bạn muốn xóa thư mục.windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-do-i-remove-the-windows-old-folder

Khắc phục sự cố

1Bạn không thể xóa thư mục .Windows.oldcho dù có thả thư mục này vào Recycle Bin. Thư mục Windows.old được bảo vệ, vì thế bạn sẽ gặp lỗi nếu như cố gắng kéo và thả thư mục nào vào thùng rác (hay nhấp phải vào đó và chọn xóa). Thay vì thế, hãy tiến hành theo những bước bên trên để xóa hoàn toàn thư mục. 2Disk Cleanup không xóa được thư mục .Windows.old. Trường hợp này có thể xảy ra nếu bạn có nhiều thư mục Windows.old, chẳng hạn như thư mục Windows.old.000. Mở Command Prompt dưới quyền Administrator. Nhấp vào menu Start, nhấp phải vào Command Prompt và chọn “Run as Administrator” (Khởi chạy dưới quyền quản trị viên). Người dùng Windows 8 có thể nhấp phải vào nút Windows và chọn “Command Prompt (Admin)”.Nhập RD /S /Q %SystemDrive%\windows.old và nhấn ↵ Enter. Thư mục Windows.old sẽ bị xóa ngay.Lặp lại thao tác này với những thư mục Windows.old khác. Chẳng hạn, nếu muốn xóa thư mục Windows.old.000, bạn cần nhập RD /S /Q %SystemDrive%\windows.old.000 và nhấn ↵ Enter.Đóng Command Prompt

Lời khuyên

Trên Windows 8, thư mục Windows.old sẽ tự động bị xóa sau 28 ngày.