Sửa chữa USB Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách sửa ổ đĩa flash bị trục trặc. Đối với vấn đề phần mềm hay driver (trình điều khiển), bạn có thể quét và sửa ổ đĩa flash bằng tiện ích khắc phục được tích hợp sẵn trong máy tính. Nếu USB không hoạt động vì định dạng không thích hợp hay hư hỏng dữ liệu, bạn có thể đặt lại ổ đĩa, nhưng nhớ rằng việc cài đặt lại USB sẽ xóa đi toàn bộ tập tin bên trong đó. Cuối cùng, nếu ổ đĩa flash vẫn không hoạt động do hư hỏng phần cứng, bạn nên mang USB đến trung tâm sửa chữa hay dịch vụ phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp; nếu điều đó là bất khả thi, bạn vẫn có khả năng tự sửa bằng cách hàn mạch điện USB bị vỡ vào đầu cáp USB đang hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến cáo nỗ lực tự sửa chữa vì rất có khả năng bạn sẽ phá hủy ổ đĩa flash.

những bước

Phương pháp số 1 Quét và khắc phục

Hệ điều hành Windows

1Cắm USB vào máy tính. Ổ đĩa flash phải vừa với một trong những cổng hình chữ nhật trên khung máy tính. Nếu máy báo USB lỗi hay ổ đĩa không hiển thị nội dung, bạn cần cập nhật lại driver hoặc phần mềm bằng tính năng sửa chữa của máy tính. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc trái, bên dưới màn hình. 3Nhấp vào tác vụ {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} File Explorer nằm ở góc trái cửa sổ Start.4Nhấp vào biểu tượng ổ đĩa flash của bạn. USB sẽ hiển thị trong cột tùy chọn bên trái cửa sổ File Explorer. Ổ đĩa sẽ mở ra. Có thể bạn cần phải nhấp vào > nằm cạnh This PC (Máy tính Này) trước thì ổ đĩa mới hiện ra.5Nhấp vào thẻ Home ở phía trên, bên trái cửa sổ File Explorer.6Nhấp vào Properties (Thuộc tính). Tùy chọn có biểu tượng một khung màu trắng với dấu tích màu đỏ, nằm trong mục “Open” của thanh công cụ. 7Nhấp vào thẻ Tools (Công cụ) nằm đầu cửa sổ Properties.8Nhấp vào Check (Kiểm tra) nằm đầu thẻ Tools trong mục “Error checking” (Kiểm tra lỗi).9Đợi Windows sửa chữa ổ đĩa. Có thể bạn cần phải làm theo một vài chỉ dẫn hiện ra trên màn hình trong quá trình xử lý. Ví dụ, bạn có thể phải nhấp vào Scan & Repair (Quét và Sửa chữa) để xác nhận rằng bạn muốn sửa chữa ổ đĩa.10Nhấp vào Close (Đóng) khi được nhắc. Nếu lỗi của USB nằm ở driver hay phần mềm thì vấn đề đã được giải quyết

Hệ điều hành Mac

1Cắm USB vào máy tính. Ổ đĩa flash phải vừa với một trong những cổng hình chữ nhật trên khung máy tính Mac. Nếu máy báo USB lỗi hay ổ đĩa không hiển thị nội dung, bạn cần cập nhật lại driver hoặc phần mềm bằng tính năng sửa chữa của máy tính. 2Mở Finder. Ứng dụng nằm trong thanh Dock, trông giống một gương mặt màu xanh dương. 3Nhấp vào trình đơn Go (Đi đến) nằm phía trên, bên phải màn hình.4Nhấp vào Utilities (Tiện ích). Thư mục này nằm gần cuối trình đơn thả xuống Go. 5Nhấp đúp vào Disk Utility (Tiện ích Ổ đĩa). Ứng dụng trông như chiếc ống nghe nằm phía trên biểu tượng ổ đĩa. 6Chọn USB của bạn. Biểu tượng có hình ổ đĩa, thụt vào bên dưới đề mục “External” (Gắn ngoài). 7Nhấp vào tùy chọn First Aid (Phương tiện Đầu tiên) nằm đầu cửa sổ Disk Utility.8Nhấp vào nút Run (Khởi chạy) màn xanh dương, nằm trong cửa sổ bật lên.9Chờ quá trình quét hoàn tất. Disk Utility sẽ khắc phục những vấn đề liên quan đến phần mềm hay driver. 10Nhấp vào Done khi được nhắc. Nếu lỗi của USB nằm ở driver hay phần mềm thì vấn đề đã được giải quyết

Phương pháp số 2 Đặt lại ổ đĩa flash

Hệ điều hành Windows

1Kết nối ổ đĩa flash USB với máy tính. Cắm USB vào một trong những cổng USB của máy tính. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc trái, bên dưới màn hình. 3Nhấp vào tác vụ {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} File Explorer ở góc trái cửa sổ Start.4Nhấp vào biểu tượng ổ đĩa flash của bạn. USB sẽ hiển thị trong cột tùy chọn bên trái cửa sổ File Explorer. Ổ đĩa sẽ mở ra. Có thể bạn cần phải nhấp vào > nằm cạnh This PC trước thì ổ đĩa mới hiện ra.5Nhấp vào thẻ Manage (Quản lý) nằm phía trên, bên trái cửa sổ File Explorer.6Nhấp vào Format (Định dạng) để mở cửa sổ Format.7Nhấp vào khung “File System” (Hệ thống Tệp) bên dưới đề mục “File System” nằm gần đầu trang. Bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống với những tùy chọn sau: NTFS – Định dạng hệ điều hành Windows mặc định. Định dạng này chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows.FAT32 – Định dạng tương thích rộng rãi nhất. Hoạt động trên hệ điều hành Windows và Mac, nhưng có dung lượng lưu trữ giới hạn là 32 GB.exFAT (Nên dùng) – Hoạt động trên hệ điều hành Windows và Mac, không giới hạn dung lượng lưu trữ.8Nhấp vào một tùy chọn định dạng. Ch
ọn exFat để có sự tương thích cao nhất, hoặc chọn NTFS nếu bạn đang tạo một ổ đĩa sao lưu chỉ dùng trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đã định dạng ổ đĩa từ trước và cho rằng ổ đĩa không bị hỏng, tích vào ô Quick Format.9Nhấp vào Start, rồi chọn OK. Windows sẽ bắt đầu định dạng lại ổ đĩa flash. 10Nhấp vào OK khi được nhắc. USB đã được định dạng xong

Hệ điều hành Mac

1Kết nối USB với máy tính. Cắm ổ đĩa flash vào một trong những cổng USB của máy tính. một vài máy tính Mac không có cổng USB, vì thế có thể bạn phải mua thêm thiết bị tiếp hợp (adapter).2Nhấp vào trình đơn Go nằm phía trên, bên trái thanh menu.Nếu không thấy bảng chọn Go, trước tiên, nhấp vào biểu tượng Finder trông giống như gương mặt màu xanh dương nằm trong thanh Dock.3Nhấp vào tác vụ Utilities nằm trong trình đơn thả xuống Go.4Nhấp đúp vào tùy chọn Disk Utility nằm giữa trang Utilities.5Nhấp vào tên ổ đĩa flash của bạn. USB sẽ hiện ra bên trái cửa sổ Disk Utility. 6Nhấp vào thẻ Erase (Xóa) nằm đầu cửa sổ Disk Utility.7Nhấp vào ô “Format” nằm giữa trang. Bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống với những tùy chọn sau: Mac OS Extended (Journaled) – Định dạng mặc định của máy tính Mac. Chỉ hoạt động trên hệ điều hành Mac.Mac OS Extended (Journaled, Encrypted) – Phiên bản chuyển mã của định dạng mặc định trên máy tính Mac.Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled) – Phiên bản của định dạng mặc định trên máy tính Mac, xử lý những tập tin có cùng tên theo cách khác nhau đối với những trường hợp khác nhau (ví dụ: “file.txt” và “File.txt”).Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled, Encrypted) – Định dạng kết hợp của ba tùy chọn định dạng trên.MS-DOS (FAT) – Hoạt động được trên cả máy tính Windows và Mac, nhưng có giới hạn kích thước tập tin chỉ 4 GB.ExFAT (Recommended) – Hoạt động được trên cả máy tính Windows và Mac. Không giới hạn dung lượng lưu trữ.8Nhấp vào một tùy chọn định dạng. Chọn MS-DOS (FAT) hay ExFat cho tính tương thích tối ưu. 9Nhấp vào Erase, nhấp tiếp vào Erase khi được nhắc. Quá trình định dạng sẽ bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy biểu tượng của ổ đĩa flash xuất hiện trên màn hình máy tính Mac

Phương pháp số 3 Sửa chữa hư hỏng về phần cứng

1Hiểu rằng việc sửa chữa phần cứng của USB là không mấy khả quan. Trừ khi bạn có kinh nghiệm chuyên nghiệp trong việc sửa chữa hư hỏng phần cứng ổ đĩa flash. Nếu ổ đĩa flash gắn ngoài bị hư hỏng, tùy chọn khả quan nhất của bạn là mang USB đi sửa ở dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp.Giá dịch vụ phục hồi dữ liệu có thể dao động từ 200 nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy vào mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đối với ổ đĩa và loại yêu cầu phục hồi.2Tìm kiếm xem có sạn hay vật lạ trong miệng của USB hay không. Ổ đĩa flash có thể không kết nối được với máy tính vì một sự tắc nghẽn dễ loại bỏ nào đó. Nếu bạn thấy có vật thể lạ nằm trong miệng USB, dùng tăm bông hay tăm nhẹ nhàng khơi nó ra. 3Thử kết nối USB với một cổng hoặc máy tính khác. Có thể vấn đề là do cổng USB không hoạt động. 4Chuẩn bị dụng cụ sửa chữa để hàn mối nối bị vỡ. Nếu sẵn sàng mạo hiểm dữ liệu bên trong, bạn cần: Một mỏ hàng với chất hàn và chất làm nóng chảyDây cáp USB cũDụng cụ/kìm cắt kim loạiTua vít nhỏ đầu dẹpKính lúp hoặc kính của thợ kim hoàn5Dùng tua vít đầu dẹp để tháo lớp vỏ của USB.6dùng kính lúp để xem xét bảng mạch (bo mạch in) và những miếng hàn. Nếu bo mạch in (bảng mạch màu xanh lá) bị hư hỏng hay những miếng hàn bị nhấc lên, có lẽ bạn cần mang USB đi sửa. Những miếng hàn là 4 đoạn chất hàn ngắn nối những ngạnh của đầu nối trong USB với đường dây đồng trong bảng mạch. Nếu đầu nối bị vỡ mà không làm hỏng bo mạch in hoặc miếng hàn, tiếp tục bước tiếp theo..7Đặt USB lên một mặt phẳng cứng sao cho miệng đầu nối quay về phía bạn và những miếng hàn ngửa lên.8Dùng kìm để cắt đầu sợi cáp nối USB. Trước khi cắt đầu cáp USB, bạn phải chắc rằng đầu dây cáp là một thiết bị tiếp hợp. 9Cắt bớt một đoạn vỏ ở cuối phần dây điện của đầu cáp. Cố gắng để lộ ra khoảng 0,6 cm của bốn đầu dây điện nối với cáp USB bên trong dây cáp. 10Hàn mỗi đầu dây điện vào bốn miếng hàn của USB. Cố gắng tỉ mỉ ở công đoạn này vì nếu bạn cố định mối nối không thích hợp, ổ đĩa flash sẽ không thể hoạt động. 11Cắm đầu cáp USB vào máy tính. Đầu cáp USB sẽ vừa với một trong những cổng hình chữ nhật trên khung máy tính. 12Mở ổ đĩa flash lên (nếu được). Nếu máy tính nhận dạng được USB, hãy mở ổ đĩa lên và di chuyển những tập tin bên trong sang máy tính càng nhanh càng tốt: Trên hệ điều hành Windows – Mở Start, nhấp vào biểu tượng File Explorer, nhấp tiếp vào biểu tượng ổ đĩa.Trên hệ điều hành Mac – Mở Finder rồi nhấp vào biểu tượng ổ đĩa.Nếu ổ đĩa flash không thể kết nối với máy tính, thử mang USB đến trung tâm công nghệ thông tin nào đó nhờ những chuyên gia chuyển dữ liệu bên trong ra cho bạn

Lời khuyên

Nếu chọn dùng dịch vụ của những công ty phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp, bạn phải dùng hết khả năng của mình để mô tả vấn đề nhằm đảm bảo họ có đủ công cụ và kinh nghiệm cho việc sửa chữa.USB khá rẻ và phổ biến rộng rãi. Nếu dữ liệu trên ổ đĩa flash không mấy quan trọng, bạn chỉ cần mua một chiếc USB mới.Nếu ổ đĩa USB của bạn chứa dữ liệu quan trọng mà bạn muốn khôi phục lại, đừng cài đặt lại thiết bị.

Cảnh báo

Việc cài đặt lại sẽ xóa hết mọi dữ liệu trên ổ đĩa.Nếu những tập tin bên trong rất quan trọng, không để bất kỳ ai (dù họ có mỏ hàn) sửa chữa USB giúp bạn. Bạn nên mang ổ đĩa đến những dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp.Luôn sao lưu lại những thông tin quan trọng.

Những thứ bạn cần

Đĩa (khôi phục) hệ điều hành của bạn.Serial key (mã
đăng ký) của hệ điều hành.Một USB hoạt động tốt cho mục đích kiểm tra/so sánh.