Tải tập tin lên máy chủ Ftp Tainghetrothinh

Tải tập tin lên máy chủ Ftp Tainghetrothinh

Máy chủ FTP là máy chủ tập tin mà bạn có kết nối để tải lên và tải về tập tin. FTP phổ biến trong giới kinh doanh, học thuật và máy tính vì nó cho phép nhiều người khác nhau truy cập vào bộ sưu tập những tập tin. Bạn có thể kết nối và tải tập tin lên FTP bằng công cụ được tích hợp sẵn trong Windows và OS X, hoặc bạn có thể dùng chương trình dành riêng cho FTP để trải nghiệm nhiều chức năng hơn.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Windows Explorer

1Mở cửa sổ “Computer”/”This PC”/”My Computer”. Bạn có thể tìm trong trình đơn Start, hoặc nhấn phím ⊞ Win+E. Cửa sổ này hiển thị toàn bộ ổ cứng và thiết bị được kết nối với máy tính. 2Nhấp chuột phải vào điểm trống dưới ổ cứng và chọn “Add a network location” (Thêm vị trí mạng). Cửa sổ mới sẽ xuất hiện. 3Chọn “Choose a custom network location” (Chọn vị trí mạng tùy chỉnh). Lựa chọn này cho phép bạn tạo kết nối FTP mới. 4Nhập địa chỉ máy chủ FTP. Ví dụ, để kết nối FTP của Mozilla, bạn nhập ftp://ftp.mozilla.org. 5Đặt tên người dùng cho máy chủ FTP. Nếu máy chủ FTP yêu cầu tên người dùng để kết nối, hãy nhập tên bạn muốn dùng. Nếu không, hãy tích vào hộp thoại “Log on anonymously” (Đăng nhập ẩn danh) . 6Nhập tên FTP và hoàn thành trình chỉ dẫn. Tên gọi chỉ đơn giản để giúp bạn tìm kiếm trên máy tính. Theo mặc định, bạn sẽ kết nối với máy chủ FTP ngay sau khi kết thúc trình chỉ dẫn.7Nhập mật khẩu (nếu được yêu cầu). Nếu kết nối với FTP bảo mật, bạn được yêu cầu nhập mật khẩu lần đầu kết nối. Nhập mật khẩu khi được yêu cầu nếu không bạn không thể kết nối. 8Điều hướng tới thư mục muốn tải lên. Khi kết nối với FTP, bạn sẽ thấy giao diện thư mục giống như Windows. Điều hướng tới thư mục bạn muốn tải lên. Tài khoản người dùng cần được cấp pphép truy cập và tải thư mục đó. 9Kéo thư mục muốn tải lên vào cửa sổ FTP. Kéo và thả tập tin vào thư mục muốn tải lên, tương tự như khi di chuyển tập tin giữa 2 thư mục trên máy tính. Windows sẽ tính toán thời gian tải tập tin và tiến hành tải. Bạn có thể theo dõi tiến độ tải lên ở hộp thoại trên màn hình.Nếu muốn tải nhiều tập tin cùng lúc, bạn nên nén chúng lại

Phương pháp số 2 dùng OS X Finder

1Mở cửa sổ Finder hoặc kích hoạt Desktop. Nó cho phép mở đúng cửa sổ. 2Nhấp chuột vào trình đơn Go (Tiến hành) và chọn “Connect to Server” (Kết nối với máy chủ). Bạn có thể nhấn phím ⌘ Command+K để mở cửa sổ “Connect to Server”. 3Nhập địa chỉ FTP muốn kết nối. Ví dụ muốn kết nối với FTP của Mozilla, bạn nhập ftp://ftp.mozilla.org. 4Nhấp chuột vào nút “+” bên cạnh trường Server Address (Địa chỉ máy chủ) (tùy chọn). Đây là thao tác lưu máy chủ vào danh sách Yêu thích nếu bạn có ý định kết nối thường xuyên. 5Nhấp chuột vào nút “Connect” (Kết nối). Bạn cần đặt tên người dùng và mật khẩu nếu FTP yêu cầu. Bạn có thể chọn đăng nhập với vai trò Khách (Guest) (ẩn danh) nếu được phép. 6Truy cập thư mục máy chủ FTP. Sau khi kết nối với máy chủ FTP, bạn có thể truy cập thư mục giống như những thư mục trong Finder. Điều hướng tới thư mục muốn tải lên. Bạn cần có quyền truy cập và đăng tải thư mục thì tập tin mới được truyền tải. 7Kéo và thả tập tin muốn tải lên. Tìm tập tin muốn tải trên máy tính và kéo-thả chúng vào thư mục trong máy chủ FTP. Thanh tiến độ sẽ xuất hiện để bạn theo dõi quá trình tải lên.Tạo kho lưu trữ (nén) nhiều tập tin để tiện đăng tải cùng một lần

Phương pháp số 3 dùng chương trình FTP

1Hiểu được khi nào cần dùng chương trình FTP. Mặc dù Windows và OS X được trang bị sẵn chức năng FTP nhưng những công cụ này còn nhiều hạn chế. Nếu muốn tải nhiều tập tin và cần chức năng xếp hàng và khôi phục tải lên, bạn nên dùng chương trình FTP để kết nối với máy chủ.2Tải và cài đặt chương trình FTP. Có rất nhiều chương trình FTP miễn phí và trả phí. Một trong những chương trình miễn phí phổ biến nhất là FileZilla, đây là chương trình FTP mã nguồn mở, bạn có thể tải ở địa chỉ filezilla-project.org để cài đặt trên Windows, Mac và Linux. 3Tạo kết nối mới. Khi khởi động chương trình FTP, bạn cần tạo hồ sơ kết nối mới. Đây là thao tác lưu thông tin kết nối, cho phép bạn nhanh chóng kết nối lại trong tương lai. Nhập địa chỉ FTP, tên người dùng và mật khẩu (nếu được yêu cầu). Hầu hết máy chủ FTP đều chạy cổng 21 nên bạn không cần thay đổi giá trị trừ khi được máy chủ chỉ định.4Kết nối với máy chủ FTP. Sau khi nhập toàn bộ thông tin, bạn có thể kết nối với máy chủ FTP. Bạn sẽ thấy kết nối đăng nhập trong mục trạng thái của chương trình khi máy tính liên hệ và kết nối với máy chủ. 5Điều hướng tới thư mục được phép tải lên. Nhiều máy chủ FTP hạn chế người dùng tải lên một vài thư mục nhất định. Tham khảo tài liệu của máy chủ FTP để xem bạn được phép tải thư mục như thế nào. dùng bảng bên phải để điều hướng tới thư mục FTP. 6dùng bảng bên trái để điều hướng tập tin. Bảng bên trái trong chương trình FTP sẽ hiển thị những thư mục trên máy tính. Điều hướng tới thư mục để tìm tập tin muốn đăng tải. 7Bắt đầu tải tập tin. Bạn có thể nhấp đúp chuột vào tập tin để tiến hành đăng tải, hoặc kéo tập tin từ bảng trái sang bảng phải. 8Theo dõi quá trình đăng tải. Quá trình đăng tải được hiển thị ở bảng dưới cùng cửa sổ FTP. Đợi hoàn tất quá trình trước khi ngắt kết nối với máy chủ FTP