Tắt máy tính bỏ túi thông thường Tainghetrothinh

Bạn không thể tắt máy tính bỏ túi? Nhiều máy tính bỏ túi thông thường không có nút OFF (tắt). Thay vào đó, máy tính bỏ túi được thiết kế để tự động tắt sau vài phút không dùng. Còn nếu muốn tắt máy tính ngay, bạn có thể dùng một vài tổ hợp phím bấm.

những bước

Phương pháp số 1 Máy tính thường và máy tính năng lượng mặt trời

1Chờ máy tính tắt. Hầu hết máy tính sẽ tự tắt sau khoảng vài phút không dùng. Nếu bạn không cần dùng, cứ để máy tính sang một bên và máy sẽ tự tắt sau vài phút. 2Nhấn tổ hợp phím. Một trong những tổ hợp phím bấm sau có thể giúp bạn tắt máy tính. Hãy nhấn giữ những nút sau:2356÷×9-124613451233Trong khi nhấn giữ những tổ hợp phím trên, bạn nhấn giữ tiếp nút ON, C/CE hoặc AC. Nếu bạn nhấn đúng tổ hợp phím thì máy tính sẽ tắt. 4Thử che tấm pin năng lượng mặt trời lại. Bạn có thể buộc tắt máy tính bỏ túi năng lượng mặt trời bằng cách dùng ngón tay cái che toàn bộ tấm pin năng lượng mặt trời. Khi không còn nhận được ánh sáng, máy tính sẽ mờ dần và tự tắt

Phương pháp số 2 Máy tính bỏ túi Citizen

1Chờ máy tính tự tắt. Máy tính bỏ túi Citizen sẽ tự tắt sau khoảng 8 phút không dùng. Bạn có thể để máy tính tự tắt. 2Nhấn tổ hợp phím để buộc tắt máy tính. Tổ hợp phím bấm sau sẽ tắt được hầu hết máy tính bỏ túi hiệu Citizen: ON÷×%CheckCorrectCorrect

Phương pháp số 3 Máy tính vẽ đồ thị hay máy tính khoa học Texas Instruments

1Xác định vị trí những phím 2ndOn. Trên hầu hết những máy tính vẽ đồ thị TI, phím 2nd là phím màu ở bên trái. Màu của phím này khác nhau trên từng model, nhưng thường nổi bật so với những phím còn lại. Phím “On” thường nằm bên phải, trên những phím số. Trên một vài model, phím “On” có thể nằm ở góc dưới bên trái.2Nhấn phím 2nd. Nhấn phím này sẽ mở khóa chức năng phụ của tất cả những phím. 3Nhấn phím ON. Nhấn phím này sẽ tắt máy tính vẽ đồ thị. Để tắt máy tính TI Nspire, nhấn phím Ctrl sau đó nhấn phím On

Phương pháp số 4 Máy tính vẽ đồ thị hay máy tính khoa học Casio

1Xác định vị trí những phím ⇧ ShiftAC. Trên hầu hết những máy tính vẽ đồ thị và máy tính khoa học Casio, phím “Shift” nằm ở góc trên bên trái ở dưới màn hình. Phím “On” nằm ở bên phải, trên những phím số. 2Nhấn phím ⇧ Shift. Nhấn phím này sẽ mở khóa chức năng phụ của tất cả những phím. 3Nhấn phím AC. Chức năng phụ của phím “AC” là tắt nguồn. Nhấn phím này sẽ tắt máy tính.

Phương pháp 5 Máy tính vẽ đồ thị hay máy tính khoa học HP

1Xác định vị trí những phím ⇧ Shifton. Trên hầu hết những máy tính HP, phím “Shift” nằm ở bên trái. Phím “On” nằm ở bên phải hoặc ở góc dưới bên trái. 2Nhấn phím ⇧ Shift. Nhấn phím này sẽ mở khóa chức năng phụ. 3Nhấn phím On. Chức năng phụ của phím “On” là tắt máy tính.

Phương pháp 6 Máy tính Casio DJ Series

1Nhấn và giữ phím DISP. Phím “DISP” thường nằm bên trái của máy tính. Bạn hãy nhấn và giữ phím đó. 2Nhấn phím Correct. Phím này thường nằm bên phải hoặc gần trên đầu bàn phím. Bạn nhớ phải giữ phím “DISP” trong khi nhấn phím “Correct”. 3Thả cả hai phím. Nhấn và giữ hai phím “DISP” và “Correct” cùng một lúc sẽ tắt máy tính.