Tắt tự động cập nhật trên Windows 10 Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách ngăn máy tính Windows 10 tự động cập nhật. Đáng tiếc là không có cách nào để tắt hoàn toàn tự động cập nhật, nhưng bạn có thể trì hoãn vô thời hạn bằng cách dùng chương trình Services hoặc chuyển Wi-Fi thành mạng hạn chế lưu lượng. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa những bản cập nhật tự động của ứng dụng và trình điều khiển trên máy tính nếu muốn.

những bước

Phương pháp số 1 Tắt dịch vụ Update

1Bạn cần hiểu những hạn chế của phương pháp này. Tuy rằng việc tắt cập nhật tự động sẽ tạm dừng tất cả bản cập nhật Windows 10, nhưng chúng vẫn nằm đó và dịch vụ sẽ tự bật lại sau một khoảng thời gian nhất định. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Nhập services. Chương trình Services sẽ được tìm trên máy tính. 4Nhấp vào tùy chọn Services nằm đầu trình đơn Start, ngay bên phải biểu tượng bánh răng. Cửa sổ Services sẽ mở ra. 5Cuộn xuống đến tùy chọn “Windows Update” (Cập nhật Windows) ở gần cuối cửa sổ.6Nhấp đúp vào tùy chọn “Windows Update”. Cửa sổ Windows Update Properties (Thuộc tính cập nhật Windows) sẽ mở ra. 7Nhấp vào khung thả xuống “Startup type” (Loại khởi động) nằm giữa cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống. Nếu không thấy tùy chọn này, trước tiên bạn cần chắc chắn rằng mình đang mở đúng thẻ bằng cách nhấp vào General (Chung) ở đầu cửa sổ Properties.8Nhấp vào tùy chọn Disabled (Vô hiệu hóa) nằm trong trình đơn thả xuống. Dịch vụ Windows Update sẽ không tự động khởi chạy trong thời gian này. 9Nhấp vào nút Stop (Dừng) nằm gần cuối cửa sổ. Dịch vụ Windows Update sẽ dừng lại. 10Nhấp vào Apply (Áp dụng) rồi nhấp OK. Cả hai tùy chọn này đều nằm cuối cửa sổ. Thiết lập của bạn sẽ được áp dụng và cửa sổ Properties sẽ đóng lại. Vậy là dịch vụ Windows Update đã bị vô hiệu hóa. 11Kiểm tra dịch vụ cập nhật định kỳ. Mỗi khi bạn khởi động lại máy tính hoặc nếu đã hơn hai ngày chưa tắt máy, hãy mở chương trình Services và kiểm tra trạng thái “Windows Update” để chắc chắn rằng dịch vụ vẫn đang tắt. Tuy rằng dịch vụ Windows Update không thường tự bật lại, nhưng thỉnh thoảng điều này sẽ xảy ra. Nếu bạn thấy tình trạng “Disabled” bên phải tiêu đề “Windows Update” thì Windows Update vẫn đang tắt.Nếu bất kỳ nội dung nào khác “Disabled” hiển thị bên phải tiêu đề “Windows Update”, hãy tắt Windows Update lần nữa

Phương pháp số 2 Bằng kết nối hạn chế lưu lượng

1Bạn cần biết rằng phương pháp này không hoạt động với kết nối Ethernet. Bạn chỉ có thể áp dụng phương pháp này để vô hiệu hóa những bản cập nhật tự động khi dùng mạng Wi-Fi. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên. 3Mở phần Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt). Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới bên trái trình đơn Start. Cửa sổ Settings sẽ mở ra. 4Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Network & Internet (Mạng & Internet). Tùy chọn này nằm trong cửa sổ Settings. 5Nhấp vào thẻ Wi-Fi ở phía trên bên trái cửa sổ.6Nhấp vào tên mạng hiện tại ở gần đầu trang. Trang thiết lập Wi-Fi này sẽ mở ra. 7Cuộn xuống đến phần “Set as metered connection” (Đặt thành kết nối hạn chế lưu lượng). Phần này nằm gần cuối trang. 8Nhấp vào công tắc “Off” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1f\/Windows10switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1f\/Windows10switchoff.png\/57px-Windows10switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Công tắc sẽ chuyển sang on {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0a\/Windows10switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Windows10switchon.png\/57px-Windows10switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và ngăn Windows tải bất kỳ bản cập nhật nào thông qua mạng hiện tại.Nếu công tắc trên có màu và bên cạnh có chữ “On” thì Wi-Fi này đã được chuyển sang kết nối hạn chế lưu lượng

Phương pháp số 3 Bằng Group Policy Editor

1Bạn cần chắc chắn rằng mình đang dùng phiên bản Windows thích hợp (phiên bản trước kỷ niệm của Windows 10 Pro hoặc tương đương). Bạn không thể dùng phương pháp này trên Windows 10 Home Edition. Phiên bản Windows 10 Education (dành cho giáo dục) và Enterprise (dành cho doanh nghiệp) cũng bao gồm Group Policy Editor.Bạn có thể kiểm tra phiên bản Windows của mình bằng cách nhập system vào Start, nhấp vào System Information (Thông tin hệ thống) ở gần đầu trình đơn và tìm nội dung “Microsoft Windows 10 Professional” bên phải tiêu đề “OS Name” (Tên hệ điều hành).Bản cập nhật Windows Anniversary đã loại bỏ tùy chọn tắt tự động cập nhật khỏi Group Policy Editor.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.co
m\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.
Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Nhập run. Chương trình Run sẽ được tìm trên máy tính. 4Nhấp vào chương trình Run với biểu tượng phong thư đang tăng tốc hiện ra gần đầu cửa sổ Start. Chương trình Run sẽ mở ra phía dưới bên trái màn hình máy tính. 5Khởi chạy Group Policy Editor. Nhập gpedit.msc vào cửa sổ Run rồi nhấp OK. Cửa sổ Group Policy Editor sẽ mở ra. 6Đi đến thư mục “Windows Update”. Trong thanh bên trái cửa sổ Group Policy Editor, bạn hãy: Nhấp vào dấu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Android7expandright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Android7expandright.png\/30px-Android7expandright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở bên trái thư mục “Administrative Templates”.Nhấp vào dấu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Android7expandright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Android7expandright.png\/30px-Android7expandright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở bên trái thư mục “Windows Components”.Cuộn xuống và nhấp vào thư mục “Windows Update”.7Nhấp vào Configure Automatic Updates(Thiết lập cấu hình những bản cập nhật tự động) để chọn. Mục này nằm trong cửa sổ Group Policy Editor chính. 8Mở cửa sổ thuộc tính “Configure Automatic Updates”. Nhấp phải vào mục Configure Automatic Updates được chọn rồi chọn Edit (Chỉnh sửa) từ trong trình đơn thả xuống hiện ra.9Tích vào ô “Enabled” ở phía trên bên trái cửa sổ.10Nhấp vào khung thả xuống “Configure automatic updating”. Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ. 11Nhấp vào 2 – Notify for download and notify for install (Thông báo để tải xuống và thông báo để cài đặt). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Như vậy sẽ đảm bảo rằng hệ thống đều thông báo cho bạn trước khi bản cập nhật được cài đặt và bạn sẽ có thể từ chối. 12Nhấp vào Apply rồi nhấp OK. Thao tác này sẽ lưu lại thay đổi. 13Áp dụng những thay đổi. Để tiến hành, bạn: Mở StartMở SettingsNhấp vào Update & Security (Cập nhật & bảo mật)Nhấp vào Windows UpdateNhấp vào Check for updates (Kiểm tra bản cập nhật)Chờ Windows xác định những bản cập nhật có sẵn (Windows sẽ không cài đặt những bản cập nhật tìm được).14Khởi động lại máy tính. Nhấp vào Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, chọn Power{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và nhấp vào Restart (Khởi động lại) từ trong trình đơn bật lên. Sau khi máy tính khởi động lại, tùy chỉnh cập nhật của bạn sẽ được lưu. Bạn vẫn có thể cho phép cập nhật bằng tay khi chúng có sẵn

Phương pháp số 4 Trên Windows Store App

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên. 2Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/88\/Microsoft-Store-app-icon-v3.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/88\/Microsoft-Store-app-icon-v3.png\/30px-Microsoft-Store-app-icon-v3.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Microsoft Store. Tùy chọn này thường nằm bên phải trình đơn Start. Nếu không thấy biểu tượng Store trong trình đơn Start, bạn hãy nhập store vào thanh tìm kiếm nằm cuối trình đơn và nhấp vào Store khi ứng dụng hiện ra ở đầu trình đơn.3Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống. Trên những phiên bản Windows 10 cũ, bạn cần nhấp vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái Windows Store.4Nhấp vào tùy chọn Settings từ trong trình đơn thả xuống.5Nhấp vào công tắc có màu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0a\/Windows10switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Windows10switchon.png\/57px-Windows10switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh tùy chọn “Update apps automatically” (Tự động cập nhật ứng dụng) . Công tắc sẽ chuyển sang trạng thái off {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1f\/Windows10switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1f\/Windows10switchoff.png\/57px-Windows10switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Sau khi bạn tắt công tắc này, những bản cập nhật dành cho ứng dụng trên Windows cũng sẽ bị vô hiệu hóa

Lời khuyên

những bản cập nhật tự động thường cải thiện tính hữu ích và bảo mật của Windows, tuy nhiên chúng có thể làm chậm máy tính đời cũ.

Cảnh báo

Việc vô hiệu hóa Windows Updates sẽ khiến hệ thống dễ bị phần mềm độc hại tấn công. Chúng tôi rất khuyến cáo bạn không nên tắt tính năng này trên Windows.