Thêm tập tin vào Google Drive trực tuyến Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tải tập tin từ máy tính, điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy tính bảng lên tài khoản Google Drive. Google Drive là tính năng miễn phí trên mọi tài khoản Google Account; nếu chưa có Google Account, bạn cần tạo tài khoản trước khi tiếp tục.

những bước

Phương pháp số 1 Trên website Google Drive

1Mở Google Drive. Truy cập https://drive.google.com/ bằng trình duyệt web. Trang chính Google Drive sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Google Account. Nếu bạn chưa đăng nhập Google Account, hãy nhấp vào nút Go to Google Drive (Đi đến Google Drive) màu xanh nằm giữa trang, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu Google Account.2Nhấp vào NEW (Mới). Nút màu xanh này ở góc trên bên trái trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Chọn tùy chọn tải lên. Nhấp vào một trong những tùy chọn sau phụ thuộc vào nội dung mà bạn muốn tải lên: File upload – Cho phép bạn chọn tập tin hoặc nhóm tập tin cụ thể để tải lên.Folder upload – Cho phép bạn chọn toàn bộ thư mục để tải lên.4Chọn tập tin hoặc thư mục. Trên cửa sổ File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) mở ra, hãy đi đến vị trí của thư mục hoặc tập tin và nhấp vào nội dung mà bạn muốn tải lên. Bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách nhấn giữ Ctrl (Windows) hoặc ⌘ Command (Mac) đồng thời nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn chọn.Lưu ý: bạn không thể tải lên nhiều hơn 15 GB dữ liệu nếu chưa trả tiền để mua thêm bộ nhớ.5Nhấp vào Open (Mở) ở cuối cửa sổ. Vùng chọn sẽ được xác nhận, tập tin hoặc thư mục sẽ bắt đầu tải lên Google Drive. Nếu bạn đang tải thư mục lên thì nhấp vào OK.6Chờ cho dữ liệu được tải lên. Thời gian của quá trình này sẽ tùy thuộc vào kích thước dữ liệu tải lên và đường truyền Internet. Không đóng trang web Google Drive trong lúc này.Sau khi tập tin được tải lên, bạn sẽ có thể truy cập nội dung này thông qua Google Drive trên bất kỳ máy tính hoặc smartphone nào có kết nối Internet.7Sắp xếp những tập tin. Sau khi dữ liệu được tải lên Google Drive, bạn có thể nhấp và kéo chúng để di chuyển vào thư mục nếu cần. Bạn cũng có thể xóa những tập tin không cần thiết bằng cách nhấp phải vào nội dung và chọn Remove (Xóa). Để tạo thư mục mới trên Google Drive, bạn nhấp vào NEW (Mới), chọn Folder (Thư mục) từ trong trình đơn thả xuống, nhập tên và nhấn ↵ Enter

Phương pháp số 2 Trên điện thoại

1Mở Google Drive. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Google Drive với logo Drive hình tam giác trên nền trắng. Trang Drive cá nhân sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.Nếu chưa cài đặt Google Drive, bạn có thể tải miễn phí từ App Store của iPhone hoặc Google Play Store trên Android.2Nhấn vào dấu ở góc dưới bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ bật lên. 3Nhấn vào tùy chọn Upload nằm trong trình đơn bật lên.4Chọn tùy chọn tải lên. Những tùy chọn tải lên sẽ khác nhau đôi chút phụ thuộc vào thiết bị mà bạn dùng (iPhone hay Android) : Với iPhone – Nhấn vào Photos and Videos (Ảnh và video) để chọn ảnh và/hoặc video từ ứng dụng Photos (Hình ảnh), hoặc nhấn vào Browse (Duyệt tìm) để chọn tập tin từ ứng dụng Files (Tập tin).Với Android – Chọn vị trí tập tin từ trong trình đơn hiện ra. Ít nhất sẽ có tùy chọn Images (Hình ảnh) và Videos tại đây.5Chọn tập tin để tải lên. Nhấn giữ trên tập tin để chọn, sau đó nhấn tiếp vào tập tin khác để chọn thêm. Trên iPhone, một vài tập tin sẽ tự động tải lên sau khi bạn nhấn vào.6Nhấn vào tùy chọn UPLOAD ở góc trên bên phải màn hình. Tập tin được chọn sẽ bắt đầu tải lên Google Drive. 7Chờ cho quá trình tải lên hoàn tất. Thời gian của quá trình này sẽ tùy thuộc vào kích thước dữ liệu tải lên và đường truyền Internet. Không đóng ứng dụng Google Drive trong lúc này.Sau khi tập tin được tải lên, bạn sẽ có thể truy cập nội dung này thông qua Google Drive trên bất kỳ máy tính hoặc smartphone nào có kết nối Internet

Phương pháp số 3 Trên máy tính

1Mở website Backup and Sync (Sao lưu và đồng bộ hóa). Truy cập https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Tính năng “Backup and Sync” của Google Drive cho phép người dùng tải dữ liệu lên tài khoản Google Drive chỉ bằng cách di chuyển tập tin vào thư mục trên máy tính khi có kết nối Internet. 2Nhấp vào Download Backup and Sync (Tải Sao lưu và đồng bộ hóa). Nút màu xanh này nằm giữa trang. 3Nhấp vào Agree and download (Đồng ý và tải xuống). Tập tin Backup and Sync định dạng EXE (Windows) hoặc DMG (Mac) sẽ bắt đầu tải về máy tính. 4Cài đặt Backup and Sync. Sau khi tập tin thiết lập Backup and Sync tải xong, bạn hãy tìm tập tin trên máy tính (thường nằm trong thư mục Downloads), sau đó:Trên Windows – Nhấp đúp vào tập tin thiết lập, nhấp Yes khi hiện ra và chờ Backup and Sync cài đặt.Trên Mac – Nhấp đúp vào tập tin thiết lập, xác nhận quá trình cài đặt nếu được hỏi, nhấp đúp vào biểu tượng ở giữa cửa sổ và chờ Backup and Sync cài đặt.5Nhấp vào GET STARTED (Bắt đầu). Nút màu xanh này nằm giữa trang chào mừng. 6Đăng nhập tài khoản Google Drive. Hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu Google Drive khi được yêu cầu. Miễn là thông tin đăng nhập chính xác, Google Account của bạn sẽ được đăng nhập trên Backup and Sync. 7Nhấp vào GOT IT (Tôi đã hiểu). Trang đồng bộ hóa sẽ mở ra. 8Chọn thư mục để đồng bộ hóa với Google Drive. Bỏ chọn thư mục mà bạn không muốn đồng bộ hóa ở đầu trang. Lưu ý: bạn chỉ có 15 GB dung lượng miễn phí trên Google Drive.9Nhấp vào nút NEXT (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải cửa sổ.10Nhấp vào GOT IT khi được nhắc lần nữa. Trang đồng bộ hóa ngược sẽ hiện ra, nơi bạn có thể chọn thư mục Google Drive để đồng bộ hóa vào máy tính. Trong hầu hết trường hợp, Google Drive sẽ chỉ đồng bộ hóa nội dung trên Drive của bạn
với máy tính.11Nhấp vào START (Bắt đầu) ở góc dưới bên phải cửa sổ.12Di chuyển tập tin vào thư mục được đồng bộ hóa với Google Drive. Chọn tập tin hoặc thư mục, nhấn Ctrl+C (Windows) hoặc ⌘ Command+C (Mac) để sao chép nội dung được chọn, sau đó bạn đi đến thư mục đồng bộ hóa với Google Drive, nhấn Ctrl+V (Windows) hoặc ⌘ Command+V (Mac) để dán dữ liệu vào đây. Tập tin sẽ được tải lên Google Drive vào lần tới khi bạn kết nối Internet. Chẳng hạn, nếu đồng bộ hóa thư mục desktop với Google Drive, bạn cần di chuyển tập tin hoặc thư mục đến màn hình Desktop để đồng bộ hóa lên Google Drive.13Xem lại những thư mục của máy tính trên Google Drive. Bạn có thể xem những thư mục trên máy tính bằng cách mở Google Drive, nhấp vào thẻ Computers nằm bên trái trang và chọn máy tính

Lời khuyên

Google Drive là tùy chọn tốt để sao lưu tập tin hoặc thư mục quan trọng.Bạn có thể truy cập mọi tập tin đã được tải lên Google Drive trên bất kỳ máy tính, smartphone hay máy tính bảng có kết nối Internet bằng cách đăng nhập tài khoản Google Drive.

Cảnh báo

Dữ liệu được lưu trữ trên Google Drive sẽ bị mất nếu bạn xóa tài khoản Google Account.