Thực thi mã Ruby Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thực thi mã Ruby trên Windows, macOS, Ubuntu và Debian Linux. Để chạy chương trình Ruby, phần mềm Ruby phải được cài đặt sẵn trên máy tính. Mặc dù macOS và hầu hết bản phân phối Linux đều được cài đặt sẵn Ruby, nhưng bạn cần kiểm tra để chắc chắn rằng phiên bản hiện tại là mới nhất trước khi tiến hành chạy chương trình. Ngoài ra, nếu mã Ruby cần triển khai là do bạn viết bằng trình chỉnh sửa văn bản hoặc môi trường dành cho nhà phát triển, hãy lưu dưới dạng tập tin .rb để bạn có thể thực thi từ dòng lệnh.

những bước

Phương pháp số 1 Trên macOS

1Mở ứng dụng Terminal. Máy Mac được cài đặt sẵn trình phiên dịch Ruby trong hệ điều hành, vì thế thao tác chạy kịch bản Ruby sẽ rất dễ dàng. Để mở Terminal, bạn cần: Nhấp vào biểu tượng Launchpad trong thanh Dock (những hình vuông nhiều màu).Nhập terminal vào trường tìm kiếm.Nhấp vào biểu tượng Terminal.2Cài đặt phiên bản mới nhất của Ruby. Có thể phiên bản đi kèm trên Mac đã cũ và không được cài đặt cùng những bản cập nhật hệ thống. Hãy tiến hành những bước sau để cài đặt phiên bản mới nhất: Nếu như không có chương trình Homebrew, bạn cần nhập /bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)” và nhấn Return để cài đặt Homebrew.Nhập brew install ruby và nhấn Return.Nhập open -e ~/.zshrc rồi nhấn Return để mở tập tin cấu hình shell trong TextEdit.Thêm những dòng sau vào cuối tập tin nếu máy Mac dùng chip dựa trên Intel:if [ -d “/usr/local/opt/ruby/bin” ]; thenexport PATH=/usr/local/opt/ruby/bin:$PATHexport PATH=`gem environment gemdir`/bin:$PATHfiThêm những dòng sau vào cuối tập tin nếu máy Mac dùng chip Apple silicon:if [ -d “/opt/homebrew/opt/ruby/bin” ]; thenexport PATH=/opt/homebrew/opt/ruby/bin:$PATHexport PATH=`gem environment gemdir`/bin:$PATHfiLưu và đóng tập tin.Đóng và mở lại cửa sổ Terminal.Nhập lệnh brew pin ruby rồi nhấn Return.3dùng lệnh cd để đi đến thư mục thích hợp. Khi mở Terminal, vị trí mặc định sẽ là thư mục chính. Để chạy mã Ruby, bạn cần mở thư mục mà kịch bản Ruby được lưu. Chẳng hạn, nếu kịch bản nằm trên màn hình desktop, bạn cần nhập cd Desktop và nhấn Return. Bạn có thể xem danh sách tập tin trong thư mục hiện hành bằng cách nhập lệnh ls -a rồi nhấn Return.4Nhập ruby scriptname.rb và nhấn ⏎ Return. Nhớ thay scriptname.rb bằng tên thực tế của kịch bản Ruby mà bạn muốn chạy. Lúc này, kịch bản Ruby sẽ được triển khai

Phương pháp số 2 Trên Windows

1Cài đặt Ruby trên PC. Nếu máy tính chưa có phần mềm Ruby, bạn cần cài đặt phiên bản dành cho Windows tại https://rubyinstaller.org/downloads. Quá trình cài đặt rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin được tải xuống và tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt. Nếu như không chắc về phiên bản cần tải, hãy nhìn vào cột bên phải trên website của trình cài đặt để xem tùy chọn được khuyến nghị.Trong quá trình cài đặt, hãy giữ nguyên những thiết lập mặc định (trừ khi bạn biết mình cần thay đổi gì). Những cài đặt mặc định sẽ thêm thư mục Ruby vào đường dẫn hệ thống để bạn có thể thực thi mã ruby từ dấu nhắc lệnh.2Mở ứng dụng Start Command Prompt with Ruby. Bạn sẽ tìm thấy trong menu Start sau khi cài đặt Ruby.Bạn cũng có thể nhấp vào thanh tìm kiếm Search (hoặc biểu tượng kính lúp) nằm cạnh nút Start, nhập Command rồi nhấp vào Start Command Prompt With Ruby từ trong những kết quả tìm kiếm.3dùng lệnh cd để chuyển sang thư mục chứa kịch bản Ruby. Khi mở Command Prompt, bạn sẽ ở trong thư mục chính (thường là C:\Users\tênbạn). Nếu kịch bản Ruby nằm trên màn hình desktop, bạn cần nhập cd Desktop hoặc C:\Users\tênbạn\Desktop rồi nhấn Enter. 4Nhập ruby scriptname.rb rồi nhấn ⏎ Return. Đừng quên thay scriptname.rb bằng tên thực tế của kịch bản Ruby mà bạn muốn thực thi. Lúc này, kịch bản Ruby sẽ bắt đầu chạy

Phương pháp số 3 Debian và Fedora Linux

1Mở cửa sổ dòng lệnh. Bạn có thể tiến hành bằng cách nhấn tổ hợp phím Control + Alt + T hoặc nhấp vào biểu tượng Terminal trong danh sách ứng dụng. 2Nhập ruby -v và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ kiểm tra phiên bản Ruby. Nếu phiên bản hiện tại cũ hơn 2.7.1, bạn nên xem xét việc nâng cấp. 3Cài đặt hoặc cập nhật Ruby nếu cần thiết. Nếu bạn chưa có Ruby hoặc đang dùng phiên bản cũ, hãy: Nhập sudo apt-get update rồi nhấn Enter để cập nhật danh sách gói.Nhập sudo apt-get install ruby-full và nhấn Enter để cài đặt phiên bản mới nhất của Ruby.4dùng lệnh cd để thay đổi thành thư mục chứa kịch bản Ruby. Chẳng hạn, nếu kịch bản nằm trong thư mục code thuộc thư mục chính, hãy nhập cd code và nhấn Enter. Nhập ls -a rồi nhấn Enter để xem những tập tin trong thư mục hiện hành.5Nhập ruby scriptname.rb và nhấn ↵ Enter. Nhớ thay scriptname.rb bằng tên thực tế của kịch bản Ruby mà bạn muốn chạy. Kịch bản Ruby sẽ bắt đầu được triển khai