Tìm địa chỉ IP của máy tính Tainghetrothinh

Khi được kết nối mạng, máy tính sẽ được gán một địa chỉ trên mạng gọi là địa chỉ IP. Nếu máy tính kết nối với mạng hoặc internet, nó sẽ vừa có một địa chỉ IP nội bộ để đánh dấu vị trí của máy tính này trên mạng máy tính nội bộ và vừa có một IP công cộng là địa chỉ IP của kết nối internet. Dưới đây là chỉ dẫn tìm cả hai địa chỉ IP này.

những bước

Phương pháp số 1 Tìm địa chỉ IP công cộng bằng công cụ tìm kiếm

1Mở Bing hoặc Google. Hai công cụ tìm kiếm này cho phép bạn nhanh chóng tìm được địa chỉ IP công cộng của mình. Đây là địa chỉ của router (bộ định tuyến) hoặc modem của bạn mà mọi người dùng internet đều có thể thấy được. 2Nhập ip address địa chỉ ip vào trường tìm kiếm. Nhấn phím ↵ Enter. Lệnh tìm kiếm này sẽ hiển thị địa chỉ IP công cộng của bạn. Ngoại trừ Yahoo, bạn có thể dùng Google, Bing, Ask, DuckDuckGo và một vài công cụ tìm kiếm khác để tìm địa chỉ IP theo cách này. 3Tìm địa chỉ IP. Địa chỉ IP công cộng của bạn sẽ hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm, đôi khi trong hộp riêng. Nếu bạn đang dùng công cụ tìm kiếm Ask thì địa chỉ này nằm ở phần trên của phần More Answers (Thêm câu trả lời). Địa chỉ IP công cộng gồm bốn nhóm có tối đa ba số, được phân cách bằng dấu chấm. Ví dụ: địa chỉ IP có thể được ghi dưới dạng 199.27.79.192.Địa chỉ IP được nhà cung cấp dịch vụ internet chỉ định. Hầu hết những địa chỉ IP công cộng đều ở trạng thái “động”, tức là đôi khi sẽ thay đổi. Địa chỉ này có thể được ẩn đi bằng cách dùng proxies

Phương pháp số 2 Tìm địa chỉ IP công cộng trong cài đặt Router

1Mở trang cấu hình router. Hầu như tất cả router đều có thể được truy cập thông qua giao diện web để xem và điều chỉnh cài đặt. Mở giao diện web bằng cách nhập địa chỉ IP của router vào trình duyệt web. Bạn nên kiểm tra tài liệu của router để tìm địa chỉ cụ thể. Địa chỉ router phổ biến nhất là: 192.168.1.1192.168.0.1192.168.2.12Mở trang Router Status, Internet hoặc WAN. Vị trí của địa chỉ IP công cộng sẽ thay đổi theo từng router khác nhau. Hầu hết địa chỉ sẽ được liệt kê trong những trang Internet, trạng thái Router, hoặc trạng thái WAN (Wide Area Network) Status.Nếu đang dùng router Netgear mới hơn với phần mềm cấu hình Netgear Genie, bạn có thể kích vào tab Advanced (Nâng cao) để tải phần Advanced Home.3Tìm địa chỉ IP. Dưới phần “Internet Port” (Cổng Internet) hoặc “Internet IP Address” (Địa chỉ IP internet) trong trang Router Status, Internet hoặc WAN sẽ liệt kê địa chỉ IP của bạn. Địa chỉ IP là 4 bộ chữ số, mỗi bộ có tối đa ba chữ số. Ví dụ, địa chỉ có thể viết dưới dạng 199.27.79.192. Đây là địa chỉ IP router của bạn. Mọi kết nối được tạo ra từ router của bạn sẽ có địa chỉ này.Địa chỉ IP này được nhà cung cấp dịch vụ internet chỉ định. Hầu hết địa chỉ IP công cộng đều ở trạng thái “động”, tức là đôi khi sẽ thay đổi. Địa chỉ này có thể được ẩn đi bằng cách dùng proxies

Phương pháp số 3 Tìm IP cá nhân của Windows bằng Command Prompt

1Mở cửa sổ command prompt. Nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+R và nhập cmd vào trường trống. Sau đó nhấn ↵ Enter để mở cửa sổ Command Prompt. Đối với Windows 8, bạn có thể nhấn ⊞ Win+X và chọn Command Prompt từ trình đơn.2Chạy công cụ “ipconfig”. Nhập ipconfig và nhấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách thông tin kết nối mạng của bạn. Tất cả kết nối mạng trên máy tính sẽ được hiển thị ở đây. 3Tìm Địa chỉ IP. Kết nối đang hoạt động có thể được gắn tên là Wireless Network Connection, Ethernet adapter, hoặc Local Area Connection. Ngoài ra, kết nối cũng có thể được gắn tên bởi nhà sản xuất card mạng. Tìm kết nối đang hoạt động và tìm IPv4 Address. Địa chỉ IP gồm bốn bộ chữ số, mỗi bộ có tối đa ba chữ số. Ví dụ: 192.168.1.4Bản in ipconfig khá dài, do đó bạn có thể phải cuộn lên để tìm địa chỉ IPv4

Phương pháp số 4 Tìm địa chỉ IP cá nhân của Windows bằng kết nối mạng

1Mở cửa sổ kết nối mạng. Bạn có thể nhanh chóng truy cập cửa sổ này bằng cách nhấn ⊞ Win+R và nhập ncpa.cpl, cách này có thể áp dụng cho tất cả phiên bản của Windows. Nhấn phím ↵ Enter để mở cửa sổ. 2Nhấp chuột phải vào kết nối đang hoạt động. Chọn Status từ trình đơn. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Trạng thái kết nối. Đối với Windows XP, hãy kích vào tab Support. 3Mở cửa sổ Network Connection Details (Chi tiết Kết nối Mạng). Nhấn vào nút Details…. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Network Connection Details. Địa chỉ IP nội bộ sẽ được hiển thị trong mục “IP Address” hoặc “IPv4. Địa chỉ IP nội bộ gồm bốn nhóm có tối đa ba số, được phân cách bằng dấu chấm. Ví dụ: 192.168.1.4Địa chỉ IP nội bộ chính là địa chỉ máy tính của bạn trên mạng

Phương pháp 5 Tìm IP cá nhân trên Linux

1Mở Terminal. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP nội bộ của máy tính Linux thông qua dòng lệnh Terminal. Bạn có thể truy cập vào Terminal bằng cách chọn từ thư mục Utilities của Distribution, hoặc nhấn Ctrl+Alt+T trong hầu hết những bản phân phối. 2Nhập một trong những lệnh cấu hình IP. Dưới đây là liệt kê vài lệnh khác nhau để hiển thị địa chỉ IP. Lệnh đầu tiên là lệnh chuẩn mới để kiểm tra địa chỉ IP, trong khi có nhiều tranh cãi về lệnh thứ hai, nhưng dù sao lệnh này vẫn có thể giúp hiển thị địa chỉ IP trong hầu hết những bản phân phối. sudo ip addr show – Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu quản trị viên sau khi thực hiện lệnh này./sbin/ifconfig – Bạn có thể được thông báo bạn không có đặc quyền quản trị cho lệnh này. Nếu vậy, hãy gõ sudo /sbin/ifconfig và nhập mật khẩu của bạn.3Tìm địa chỉ IP. Mỗi lệnh đều sẽ giúp hiển thị chi tiết kết nối cho tất cả kết nối đã được cài đặt. Tìm kết nối mà bạn đang dùng. Nếu máy tính được kết nối qua Ethernet, kết nối rất có thể sẽ là eth0. Nếu bạn kết nối qua mạng không dây thì nó có thể là wlan0Địa chỉ IP nội bộ gồm bốn nhóm và mỗi nhóm có tối đa ba số, được phân cách bằng dấu chấm. Ví dụ, địa chỉ sẽ có dạng 192.168.1.4

Phương pháp 6 Trang web IP

1Theo liên kết sau:What is my IPWhat is my IP Address