Trích xuất Trang từ Tài liệu PDF Tainghetrothinh

Đôi khi bạn không cần giữ lại tất cả thông tin trong một bản báo cáo khổng lồ, hay dung lượng của nó quá lớn bạn không thể chép vào USB được, hay chỉ có vài trang đáng lưu tâm. Nếu gặp phải những trường hợp đó, bạn có thể trích xuất những trang đó ra khỏi tài liệu gốc và tạo thành một tập tin mới nhẹ hơn.

những bước

Phương pháp số 1 Acrobat Professional trên PC hoặc Mac

1Khởi động Adobe Acrobat Professional. Mở tài liệu có trang cần tách. 2Nhấp chuột vào tab Pages ở phía trái cửa sổ tài liệu.Trang Pages sẽ xuất hiện và hiển thị hình ảnh thu nhỏ những trang của tài liệu.3Cài đặt trang. Trong trang Pages, kéo thả ảnh của những trang muốn tách để chúng xuất hiện theo tuần tự. Ví dụ, nếu bạn muốn tách trang đầu tiên và trang thứ 3, kéo ảnh của trang thứ 3 lên phía trước cho tới khi thanh màu xanh da trời xuất hiện phía trên ảnh thu nhỏ của trang thứ 2. Thanh màu xanh sẽ xác định vị trí mới của trang thứ 3 khi bạn thả ảnh.Thả ảnh vào vị trí sao cho những trang xuất hiện theo tuần tự. Trang bạn kéo bây giờ đã là trang thứ 2 của tài liệu.4Trong danh mục Tài liệu (Document), chọn biểu tượng Pages, sau đó chọn Tách riêng (Extract). Ngoài ra bạn có thể nhấp chuột phải vào bất cứ trang nào đã được chọn và làm tương tự. Hộp thoại Tách Trang (Extract Pages) sẽ xuất hiện.5Thiết lập phạm vi trang. Nếu phạm vi trang hiển thị trong hộp thoại chưa chính xác, hãy nhập lại những trang bạn muốn tách vào hộp thoại. 6Điều chỉnh thiết lập. Để xoá những trang được tách trong tài liệu gốc sau khi tách, chọn mục “Xoá những trang Sau khi Tách” (Delete Pages After Extracting). Chọn “Tách những trang Thành Từng tập tin Riêng biệt” (Extract Pages As Separate Files) để tạo một tập tin mới cho mỗi trang bạn muốn tách. Không chọn mục trên nếu bạn muốn gộp những trang vào một tập tin.7Nhấn OK. Acrobat sẽ tách những trang thành một tài liệu PDF mới. 8Lưu và đóng tài liệu mới. Bạn có thể thay đổi tên và vị trí lưu, sau đó quay lại tài liệu gốc. Chọn Lưu (Save) để tự động lưu dưới định dạng PDF, hoặc chọn Lưu Dưới dạng… (Save As…) để xem những tuỳ chọn khác, bao gồm PDF, PNG, JPEG, tài liệu Word và rất nhiều định dạng khác. 9Dọn dẹp tài liệu gốc. Nếu bạn chọn không xoá những trang được tách khỏi tài liệu gốc, và muốn hoàn nhập thứ tự của những trang đã chuyển, nhấn Hoàn nhập (Revert) trên menu Tập tin (File). Nếu không, hãy lưu tập tin đã được chỉnh sửa của bạn như bình thường

Phương pháp số 2 dùng Google Chrome

1Mở trình duyệt Google Chrome.2Nhấn Ctrl-o để mở hộp thoại để tìm tập tin bạn muốn tách trang.3Tìm hoặc nhập tên tập tin và nhấn “Mở” (Open).4Trong tập tin, nhấn vào menu ở phía trên bên phải, có hình giống 3 thanh ngang màu đen.5Chọn “In” (Print).6Nhấp chuột vào nút “thay đổi” (change) ngay cạnh “đích đến” (destination).7Chọn “Lưu dưới dạng PDF” (Save as PDF).8Nhấn nút “Tất cả” (All) và nhập số trang bạn cần.9Nhấn “Lưu” (Save).10Bạn sẽ được yêu cầu (qua hộp thoại) nhập tên tập tin, chọn vị trí lưu sau đó nhấn “Lưu” (Save) để hoàn tất.

Phương pháp số 3 Preview trên Macintosh

1Khởi động Preview. Mở tài liệu có trang bạn cần tách, sau đó nhấn vào nút Hình nhỏ (Thumbnail) ở phía trên cửa sổ. Thanh hình thu nhỏ sẽ xuất hiện, hiển thị tất cả những trang trong tài liệu. 2Cài đặt trang. Nếu bạn muốn tách những trang không liên tiếp thành một tập tin riêng, hãy kéo những trang đó lại gần nhau và theo thứ tự bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu mới. Bạn có thể nhấn phím shift và nhấp chuột để chọn tất cả những trang cần tách. 3Trong thư mục Tập tin (File), chọn In (Print). Trong hộp thoại In, nhập phạm vi trang bạn muốn tách, hoặc chọn “Chọn Trang” (Select Pages) ở thanh bên. 4In tập tin PDF. Ở phía dưới bên trái của hộp thoại In, nhấn nút PDF, sau đó chọn Lưu dưới dạng PDF… (Save as PDF…)5Đặt tên tập tin. Chọn vị trí bạn muốn lưu, đặt tên sau đó lưu lại. Vậy là xong!

Phương pháp số 4 Công cụ Trực tuyến SmallPDF (đối với tất cả những nền tảng)

1Truy cập trang Smallpdf.com dùng trình duyệt yêu thích và truy cập địa chỉ http://merge.smallpdf.com.2Chọn tài liệu có trang cần tách. Kéo-thả tập tin PDF (hoặc nhiều tập tin PDF) vào vị trí cho phép thả tập tin trên trang đó. 3Chỉnh sửa tập tin và sắp xếp lại thứ tự. Chuyển sang “Chế độ trang” (Page mode) (2.) trên trang web. Sau đó bạn có thể xem từng trang đơn lẻ. Ở phía dưới của mỗi trang, bạn sẽ thấy số của tài liệu (di chuyển con trỏ vào số để xem đề mục) và ở phía bên trái chính là số trang. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự hoặc chọn những trang bạn muốn tách và xoá những trang còn lại bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng X ở góc của mỗi ảnh. 4Kết hợp PDF. Khi bạn hoàn thành và tập tin đã được tải lên, bạn có thể tạo tập tin PDF cuối cùng bằng cách nhấn vào nút bên dưới phần xem trước. Một tập tin PDF mới sẽ được hình thành và tự động được tải về, bạn sẽ tìm thấy nó trong thư mục tải về của trình duyệt

Phương pháp 5 CutePDF Writer

1Mở trang web CutePDF. Chọn CutePDF Writer. Bạn sẽ được đưa tới trang tải về. CutePDF Writer là một phần mềm miễn phí. 2Tải những tập tin cần thiết. Bạn sẽ cần phải tải tập tin cài đặt CutePDF và bộ chuyển đổi GPL Ghostscript. Cả hai đều có liên kết trên trang web. 3Cài đặt cả 2 tập tin. Cài đặt bộ chuyển đổi trước, sau đó đến CutePDF. Phần mềm sẽ được cài đặt dưới dạng một máy in mà bạn có thể chọn từ menu In của bất kỳ chương trình nào. 4Mở tập tin có trang cần tách. Bạn có thể mở tập tin bằng bất cứ chương trình đọc PDF nào. Sau đó mở menu In (Print), chọn trang bạn muốn tách thay vì cả tài liệu. Bạn có thể dùng phần Phạm vi (Range) để chọn nhiều trang. 5Chọn CutePDF trong danh
sách máy in có sẵn.
Trong tất cả menu In, bạn sẽ đều thấy một danh sách những máy in đã được kết nối. Chọn CutePDF sau đó nhấn In. 6Chọn vị trí lưu tập tin. Một vài giây sau khi nhấn In, một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chọn vị trí và đặt tên cho tập tin. CutePDF sẽ không in gì cả, thay vào đó nó sẽ tạo một tập tin PDF mới từ những trang đã được chọn

Phương pháp 6 PDFsam

1Tải PDFsam từ trang PDFsam website. Truy cập trang web chính thức và tải phiên bản PDFsam phù hợp với hệ thống. 2Cài đặt PDFsam. Chương trình cài đặt được cung cấp cho cả Windows lẫn Mac, còn tập tin Zip có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào được cài đặt Java. 3Chọn mô-đun kết hợp/tách PDF (merge/extract PDF). Mở PDFsam và chọn mô-đun kết hợp/tách PDF. 4Mở tập tin PDF có trang cần tách. Nhấp chuột vào Thêm (Add) sau đó chọn tập tin PDF có trang cần tách và mở với phần mềm PDFsam. 5Chọn số trang bạn muốn tách. Nhấp đúp chuột vào cột “Lựa chọn Trang” (Page Selection) để chỉnh sửa và viết số thứ tự của trang hoặc phạm vi trang bạn muốn tách. những số và phạm vi phải được phân cách bởi dấu phẩy. 6Thiết lập tài liệu đầu ra. Đặt tên tập tin và đường dẫn tới vị trí lưu. 7Nhấp chuột vào Chạy (Run). Tiếng ding sẽ báo hiệu tập tin PDF của bạn đã được tách trang

Lời khuyên

Nếu tài liệu đã được bảo mật và không cho phép tách trang thì bạn sẽ không thể thực hiện theo những cách trên. Bạn chỉ còn cách là in tài liệu đó ra.

Cảnh báo

Ứng dụng Acrobat (cả Acrobat Reader và Acrobat Pro) không cho phép in tài liệu

PDF. Acrobat Pro chỉ hỗ trợ tách, còn Acrobat Reader không hỗ trợ cả việc tách trang lẫn in ấn.