Truy cập máy tính từ xa Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn truy cập và kiểm soát máy tính từ một máy tính khác bằng cách cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ xa trên cả hai máy tính. Sau khi cả hai máy tính đều được cài đặt chương trình, bạn có thể đặt một máy tính làm “máy chủ” để nó có thể được kiểm soát từ bất kỳ đâu, miễn là cả hai máy tính đều có kết nối mạng internet, được mở nguồn và được cài đặt phần mềm phù hợp. những chương trình như TeamViewer và Chrome Remote Desktop đều có thể cài đặt được trên cả hai máy tính Windows và Mac; còn Windows Remote Desktop chỉ hoạt động trên máy tính chủ Windows (dùng hệ điều hành Windows 10 Professional) và được truy cập bởi máy tính Windows hoặc Mac khác.

những bước

Phương pháp số 1 dùng chương trình Chrome Remote Desktop

1Cài đặt Chrome Remote Desktop trên cả hai máy tính. Đây là công cụ miễn phí của Google cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa trên một máy tính khác. Công cụ này đòi hỏi bạn phải dùng trình duyệt web Google Chrome; vì vậy, nếu bạn chưa cài đặt Chrome, hãy tải chương trình từ https://www.google.com/chrome. Bạn cần hoàn thành những bước sau trên cả hai máy tính: Mở Google Chrome.Truy cập https://remotedesktop.google.com/accessNhấp vào biểu tượng mũi tên màu xanh biển và trắng. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ mới đưa bạn đến trang Chrome Remote Desktop trên cửa hàng Chrome.Nhấp vào Add to Chrome (Thêm vào Chrome) trên cửa hàng Chrome, rồi nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) để xác nhận.Đóng cửa sổ cửa hàng Chrome để bạn có thể xem lại trang gốc.Nhấp vào nút ACCEPT & INSTALL (Chấp nhận & Cài đặt) màu xanh biển và trắng, rồi cho phép những quyền truy cập được tiếp tục theo yêu cầu.Nhập tên cho máy tính và nhấp vào NEXT (Tiếp tục).Nhập và xác nhận mã PIN 6 chữ số. Sau khi xác nhận, Remote Desktop sẽ khởi động.2Tạo mã hỗ trợ trên máy tính mà bạn muốn truy cập. Bây giờ Chrome Remote Desktop đã được cài đặt trên cả hai máy tính, bạn cần tạo mã để máy tính khác có thể dùng khi truy cập. Mã chỉ có hiệu lực trong 5 phút tính từ lúc tạo; vì vậy, bạn cần thực hiện việc này trước khi tạo kết nối. Sau đây là cách tạo mã trên máy tính nhận kết nối: Nhấp vào thẻ Remote Support (Hỗ trợ từ xa) ở gần đầu trang.Nhấp vào nút GENERATE CODE (Tạo mã).3Truy cập https://remotedesktop.google.com/support trên máy tính sẽ thực hiện kết nối. Hãy nhớ rằng bạn cần thực hiện việc này bằng trình duyệt web Google Chrome. 4Nhập mã hỗ trợ vào trường trống “Give Support” (Trao quyền hỗ trợ) và nhấp vào Connect (Kết nối). Đó là trường trống thứ hai trên trang. Một lời mời sẽ được gửi đến máy tính mà bạn muốn truy cập. 5Nhấp vào Share (Chia sẻ) trên máy tính nhận kết nối. Sau một lúc, màn hình của máy tính ở xa sẽ hiển thị trên trình duyệt Chrome của máy tính đang kết nối. 6Nhấp vào Stop Sharing (Dừng chia sẻ) trên máy tính đang chia sẻ để kết thúc kết nối bất kỳ lúc nào.

Phương pháp số 2 dùng chương trình TeamViewer

1Truy cập https://www.teamviewer.com/en/download từ trình duyệt web. Bạn có thể dùng TeamViewer để điều khiển máy tính Windows hoặc Mac khác bằng máy tính đang dùng. TeamViewer là chương trình miễn phí cho dùng cá nhân và phi thương mại.Nếu TeamViewer xác định sai hệ điều hành của bạn, hãy nhấp vào hệ điều hành mà bạn đang dùng trong những lựa chọn hiển thị ở giữa trang.2Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Download TeamViewer (Tải TeamViewer). Đó là nút màu xanh lá ở gần đầu trang. Thao tác này sẽ tải tập tin cài đặt TeamViewer về máy tính của bạn. Tùy thuộc vào cài đặt của trình duyệt mà bạn phải lưu tập tin hoặc chọn thư mục lưu trước khi tải tập tin về máy tính.3Nhấp đúp vào tập tin TeamViewer. Trên Windows, đây là tập tin cài đặt có tên “TeamViewer_Setup”, còn người dùng Mac sẽ nhấp đúp vào tập tin “TeamViewer.dmg”. 4Cài đặt TeamViewer. Hãy thực hiện như sau: Windows – Đánh dấu vào ô “Installation to access this computer remotely” (Cài đặt để truy cập máy tính này từ xa), đánh dấu vào ô “Personal / Non-commercial use” (dùng cá nhân/phi thương mại) và nhấp vào Accept – Finish (Chấp nhận – Hoàn tất).Mac – Nhấp đúp vào tập tin cài đặt, nhấp vào OK, mở Apple menu, nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống), nhấp vào Security and Privacy (Bảo mật và riêng tư), nhấp vào Open Anyway (Tiếp tục mở) bên cạnh thông báo “TeamViewer” và nhấp vào Open (Mở) khi được hỏi. Hãy thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.5Xem ID của máy tính. Bên trái cửa sổ TeamViewer, bạn sẽ thấy phần “Your ID” (ID của bạn) bên dưới tiêu đề “Allow Remote Control” (Cho phép điều khiển từ xa). Bạn cần ID này để truy cập máy tính chủ. 6Tạo mật khẩu của riêng bạn. Bạn sẽ thực hiện như sau: Di chuyển con trỏ chuột đến mật khẩu hiện tại.Nhấp vào mũi tên vòng tròn ở bên trái mật khẩu.Nhấp vào Set personal password (Đặt mật khẩu cá nhân) trong trình đơn đang hiển thị.Nhập mật khẩu mà bạn muốn tạo vào trường “Password” (Mật khẩu) và “Confirm password” (Xác nhận mật khẩu).Nhấp vào OK.7Tải, cài đặt và mở TeamViewer trên máy tính thứ hai. Đây sẽ là máy tính mà bạn sẽ dùng để truy cập máy tính chủ. Bạn cũng có thể tải TeamViewer trên iPhone và Android.8Nhập ID của máy tính thứ nhất vào trường “Partner ID” (ID của đối tác). Trường này ở bên phải cửa sổ TeamViewer, ngay bên dưới tiêu đề “Control Remote Computer” (Điều khiển máy tính từ xa). 9Đảm bảo ô “Remote Control” (Điều khiển từ xa) đã được đánh dấu. Nếu không, bạn sẽ nhấp vào vòng tròn bên trái lựa chọn này. 10Nhấp vào Connect to partner (Kết nối với đối tác). Đây là lựa chọn ở gần cuối cửa sổ TeamViewer. 11Nhập mật khẩu. Hãy nhập mật khẩu do bạn tự tạo vào phần “Allow Remote Control” (Cho phép điều khiển từ xa) của TeamViewer trên máy tính chủ. 12Nhấp vào Log On (Đăng nhập). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ TeamViewer Authentication (Xác thực TeamViewer). 13Xem màn hình của máy tính đã kết nối. Sau một lúc, bạn sẽ thấy màn hình của máy tính đầu tiên
hiển thị trong cửa sổ TeamViewer trên màn hình máy tính thứ hai. Sau khi thấy màn hình của máy tính chủ, bạn có thể thao tác trên đó dù đang dùng máy tính của bạn.Để ngắt kết nối, bạn sẽ nhấp vào X ở phía trên cửa sổ TeamViewer

Phương pháp số 3 dùng Windows Remote Desktop

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên máy tính chủ. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình, hoặc ấn phím Windows. Remote Desktop chỉ được dùng để kết nối máy tính dùng Windows 10 Pro. XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồn Nếu máy tính ở xa dùng phiên bản Windows 10 khác, chẳng hạn như Windows 10 Home, bạn cần dùng phương pháp khác.2Nhấp vào Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là lựa chọn ở bên dưới góc trái trình đơn Start. 3Nhấp vào System (Hệ thống). Đây là biểu tượng máy tính ở phía trên trang Settings. 4Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào thẻ About (Thông tin). Lựa chọn này hiển thị bên dưới cột trong phần ở bên trái cửa sổ. Bạn sẽ phải di chuyển thanh cuộn bằng cách đưa con trỏ chuột sang cột này.5Ghi chú tên của máy tính. Thông tin này hiển thị ở phần đầu trang, ngay bên cạnh tiêu đề “PC name” (Tên của máy tính). Bạn cần tên máy tính để kết nối với máy tính thứ hai. 6Nhấp vào System info (Thông tin hệ thống). Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề “Related settings” (Cài đặt liên quan) ở phía trên góc phải trang. Bạn cũng có thể tìm thấy lựa chọn này ở cuối trang nếu chưa cập nhật phiên bản Windows 10 Creator.7Nhấp vào Advanced system settings (Cài đặt hệ thống nâng cao). Đây là lựa chọn ở phía trên bên trái cửa sổ System. 8Nhấp vào thẻ Remote (Từ xa). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải cửa sổ System Properties (Thuộc tính hệ thống). 9Đánh dấu vào ô “Allow Remote Assistance connections to this computer” (Cho phép kết nối hỗ trợ từ xa với máy tính này). Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề “Remote Assistance” (Hỗ trợ từ xa) ở giữa trang. Bạn cứ bỏ qua bước này nếu ô đã được đánh dấu.10Nhấp vào OK, rồi thoát cửa sổ System. Thao tác này sẽ lưu những cài đặt của bạn. 11Kéo thanh cuộn lên và nhấp vào Power & sleep (Nguồn và ngủ). Thẻ này hiển thị gần phía trên cột lựa chọn ở bên trái cửa sổ Settings. 12Nhấp và chọn Never (Không bao giờ) cho cả hai khung lựa chọn. Đây là thao tác ngăn máy tính chủ chuyển sang chế độ ngủ hoặc tắt máy khi được kết nối từ xa. 13Mở Remote Desktop trên máy tính thứ hai. Hãy thực hiện như sau: Windows – Mở Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, nhập remote desktop connection và nhấp vào ứng dụng Remote Desktop Connection.Mac – Tải Microsoft Remote Desktop từ App Store, mở Launchpad và nhấp vào ứng dụng Microsoft Remote Desktop màu cam.14Nhập tên của máy tính chủ. Bạn sẽ nhập thông tin vào trường “Computer:” (Máy tính:) ở gần phía trên cửa sổ Remote Desktop. Trên Mac, trước tiên bạn sẽ nhấp vào + New (+ Mới) ở phía trên góc trái cửa sổ ứng dụng, rồi nhập tên của máy tính vào trường “PC Name” (Tên máy tính).Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP của máy tính chủ vào trường tên máy tính.XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồn15Nhấp vào Connect (Kết nối). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ Remote Desktop. Khi đã có kết nối, màn hình của máy tính chủ sẽ hiển thị trong cửa sổ máy tính của bạn. Trên Mac, bạn sẽ nhấp đúp vào tên của kết nối vừa được tạo trong danh sách lựa chọn My Desktops (Màn hình của tôi)

Lời khuyên

Cân nhắc việc vô hiệu hóa giới hạn thời gian chuyển sang chế độ “Sleep” (Ngủ) hoặc “Hibernate” (Ngủ đông) của máy tính chủ, vì bạn không thể kết nối với máy tính đang ở chế độ này.Nếu bạn không có mật khẩu trên máy tính Windows của mình khi muốn dùng Remote Desktop, bạn cần tạo mật khẩu trước khi có thể dùng Remote Desktop.

Cảnh báo

Máy tính mà bạn muốn truy cập từ xa phải được mở nguồn để máy tính khác có thể kết nối.