Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows) Tainghetrothinh

Trong quá trình dùng máy tính chạy hệ điều hành Windows, đôi lúc bạn sẽ phải kiểm tra kết nối mạng hiện dùng. Có vài cách đơn giản để làm điều đó. Với Windows 10, bạn có thể truy cập Network and Sharing Center (Trung tâm Mạng và Chia sẻ). Với người dùng khác, “netstat” hay thống kê mạng là công cụ dòng lệnh được dùng để phát hiện vấn đề hoặc tìm lưu lượng truy cập mạng. Thật may là bạn có thể thực thi lệnh này chỉ trong vài bước đơn giản.

những bước

Phương pháp số 1 Truy cập vào trình đơn Network and Sharing từ Windows 7 đến 10

1Nhấp vào Start.2Vào Settings (Thiết lập).3Chọn Ethernet.4Vào Network and Sharing Center. Đó là một tính năng mới của Windows 10, nơi bạn có thể tìm được trạng thái mạng, kiểu kết nối mà bạn có, xác định được liệu bạn có thể kết nối đến những máy tính khác ngoài máy tính của bạn hay không và hiện tại thì bạn đang kết nối đến mạng của mình hay internet.5Nhấn vào biểu tượng kế bên “Connections” (Kết nối). Biểu tượng này tương ứng với kiểu kết nối của bạn, chẳng hạn “Ethernet” sẽ tương ứng với một “đầu cắm” cáp mạng và kết nối mạng không dây sẽ được ghép đôi cùng biểu tượng năm vạch sóng.6Nhấp vào Details (Chi tiết). Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin chi tiết về kết nối mạng của bạn

Phương pháp số 2 dùng thư mục Network Connections (Kết nối mạng) trên Windows 7

1Mở trình đơn Start.2Tìm “ncpa.cpl” (không kèm dấu ngoặc kép) trong thanh tìm kiếm.3Chờ cho thư mục Network Connections xuất hiện. Nó sẽ hiển thị toàn bộ những kết nối sẵn có trên mạng của bạn. 4Nhấp phải vào kết nối bạn muốn kiểm tra.5Chọn Status (Trạng thái) trên trình đơn được thả xuống.6Chờ cho trang Network Connection Status (Trạng thái Kết nối Mạng) xuất hiện. Đó là nơi bạn có thể xem trạng thái của mạng. Bạn có thể chọn Details để có nhiều thông tin hơn.

Phương pháp số 3 dùng lệnh Netstat trong Vista và những phiên bản mới hơn

1Vào trình đơn Start.2Tìm “cmd”. Nếu đang dùng Vista trở về sau, bạn hãy nhập “cmd” (không đóng ngoặc kép) vào hộp tìm kiếm để mở cửa sổ dòng lệnh command prompt. 3Chờ cho cửa sổ màu đen, hay terminal xuất hiện. Đây sẽ là nơi bạn nhập lệnh netstat. Có một vài lựa chọn khác nhau dành cho bạn. Dưới đây là một vài lệnh thường được dùng. 4Nhập netstat –a để hiển thị những kết nối hiện tại. Lệnh này sẽ cho bạn danh sách những cổng và kết nối TCP (Giao thức điều khiển truyền vận) hiện tại, trong đó tên máy tính vật lý được liệt kê cho địa chỉ nội bộ và tên máy chủ được liệt kê cho địa chỉ từ xa. Trạng thái cổng (đang chờ, đã thiết lập, v.v.) cũng sẽ được hiển thị.5Nhập netstat -b để nhận biết chương trình đang dùng kết nối. Cũng hiển thị danh sách cổng và kết nối TCP như với netstast -a nhưng lệnh này còn cho biết những chương trình nào đang dùng kết nối/cổng.6Nhập netstat -n để hiển thị địa chỉ IP. Lệnh này cũng hiển thị danh sách cổng và kết nối TCP, nhưng với địa chỉ số, hay IP thay vì tên thực sự của máy tính/dịch vụ.7Nhập netstat /? để hiển thị danh sách lệnh khả dụng. Nó sẽ cung cấp dữ liệu thống kê dành cho tất cả biến thể của giao thức netstat.8Kiểm tra kết nối mạng đang hoạt động. Khi bạn nhập lệnh netstat, danh sách kết nối TCP/UCP cùng địa chỉ IP sẽ xuất hiện

Phương pháp số 4 dùng lệnh netstat trong XP

1Nhấn Start.2Nhấp vào “Run” (Chạy). Hộp thoại văn bản sẽ xuất hiện. 3Gõ “cmd” (không đóng ngoặc kép).4Chờ cho cửa sổ màu đen, hay terminal, xuất hiện. Đây là nơi bạn sẽ nhập lệnh netstat. Có vài lựa chọn khác nhau dành cho bạn. Dưới đây là một vài lựa chọn thường gặp. 5Nhập netstat -a để hiển thị kết nối hiện tại. Lệnh này sẽ cho bạn danh sách cổng và kết nối TCP (Giao thức điều khiển truyền vận) hiện tại, với tên máy tính vật lý được liệt kê cho địa chỉ nội bộ và tên máy chủ được liệt kê cho địa chỉ từ xa. Trạng thái của cổng (đang chờ, đã thiết lập, v.v.) cũng sẽ được hiển thị.6Nhập netstat -b để nhận biết chương trình đang dùng kết nối. Cũng hiển thị danh sách cổng và kết nối TCP như với netstast -a nhưng lệnh này còn cho biết những chương trình nào đang dùng kết nối/cổng.7Nhập netstat -n để hiển thị địa chỉ IP. Lệnh này cũng hiển thị danh sách cổng và kết nối TCP, nhưng với địa chỉ số, hay IP thay vì tên thực sự của máy tính/ dịch vụ.8Nhập netstat /? để hiển thị danh sách lệnh khả dụng. Nó sẽ cung cấp dữ liệu thống kê dành cho tất cả biến thể của giao thức netstat.9Kiểm tra kết nối mạng đang hoạt động. Khi bạn nhập lệnh netstat, danh sách kết nối TCP/UCP cùng địa chỉ IP sẽ xuất hiện

Lời khuyên

Thử nghiệm – Có nhiều lệnh UNIX khả dụng (chẳng hạn lệnh “netstat” được đề cập ở trên) – hãy tra cứu thêm bằng công cụ tìm kiếm ưu thích của bạn.Hoặc bạn có thể tải TCPView từ SysInternals.Cần lưu ý rằng lệnh netstat đã lỗi thời trên Linux. Bạn có thể dùng “ip –s,” “ss,” hoặc “ip route” thay về lệnh này.