Xóa biểu tượng trên màn hình chủ Android Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp xóa biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ của điện thoại Android. Với hầu hết điện thoại Android, bạn có thể xóa từng biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ. Bạn cũng có thể tắt chức năng tự động thêm biểu tượng vào màn hình chủ để ngăn những biểu tượng không mong muốn hiển thị trong tương lai.

những bước

Phương pháp số 1 Trên thiết bị Android

1Hiểu hạn chế của Android. Vì mỗi nhà sản xuất tích hợp trình đơn khác nhau cho thiết bị Android của họ, điện thoại (hoặc máy tính bảng) của bạn sẽ không có khả năng xóa biểu tượng ứng dụng từ màn hình chủ. 2Mở khóa màn hình Android. Ấn nút “Lock” (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN, hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình. 3Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết những trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa. 4Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ chỉ là những đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt chứ không phải là ứng dụng – việc xóa biểu tượng sẽ không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Android. 5Thử chạm và giữ biểu tượng ứng dụng. một vài nhà phát triển hệ điều hành Android đặt lựa chọn xóa ứng dụng qua thao tác chạm-giữ, nên bạn chỉ cần chạm và giữ ứng dụng để xem trình đơn có hiển thị hay không. 6Chọn “Remove” (Gỡ) hoặc “Delete” (Xóa). Khi trình đơn hiển thị, bạn tìm một lựa chọn thích hợp để xóa biểu tượng ứng dụng; nếu thấy lựa chọn cần dùng, bạn chỉ cần chạm vào đó.

Mẹo: Nếu không thấy lựa chọn “Remove” hoặc “Delete”, bạn bỏ qua bước này.

7Chạm và kéo ứng dụng lên phía trên màn hình. Nếu không thấy trình đơn khi chạm-giữ ứng dụng, bạn tìm lựa chọn “Remove”, “Delete” hoặc hiểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình; nếu thấy lựa chọn đó, bạn kéo ứng dụng lên phía trên màn hình và thả tay. Trên một vài thiết bị Android, bạn sẽ kéo ứng dụng vào chữ X và thả vào đó.Bỏ qua bước này nếu không có lựa chọn “Remove”, “Delete”, biểu tượng thùng rác, hoặc X ở phía trên màn hình.8Di chuyển ứng dụng sang màn hình chủ khác. Nếu không thấy lựa chọn “Delete” hoặc “Remove”, bạn chạm và kéo biểu tượng ứng dụng muốn ẩn sang mép bên phải của màn hình, giữ đến khi màn hình chủ khác xuất hiện và thả ứng dụng tại đó. Việc này sẽ không xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ, nhưng sẽ ẩn biểu tượng đó trên màn hình chủ

Phương pháp số 2 Trên Samsung Galaxy

1Mở khóa màn hình điện thoại Galaxy. Ấn nút “Lock” (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình. 2Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết những trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa. 3Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ là những đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt, không phải ứng dụng – việc xóa biểu tượng không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Samsung Galaxy. 4Chạm-giữ biểu tượng. Bạn chỉ cần chạm-giữ biểu tượng đến khi màn hình hiển thị trình đơn. 5Chạm vào Remove shortcut (Xóa biểu tượng ứng dụng) trong trình đơn. Việc này sẽ xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ của điện thoại Galaxy

Phương pháp số 3 dùng Nova Launcher

1Mở khóa màn hình điện thoại Galaxy. Ấn nút “Lock” (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình. Nếu dùng Nova launcher thay vì Android launcher mặc định, bạn có thể xóa những biểu tượng trên màn hình chính theo cách này.2Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết những trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa. 3Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ là những đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt, không phải ứng dụng – việc xóa biểu tượng không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Android. 4Chạm-giữ biểu tượng ứng dụng. Sau khoảng vài giây, màn hình sẽ hiển thị danh sách lựa chọn. 5Chạm-giữ biểu tượng App info (Thông tin ứng dụng) trong trình đơn vừa hiển thị.

Mẹo: Nếu dùng Android Nougat, bạn có thể chạm vào Remove trong trình đơn vừa hiển thị. Trong trường hợp này, bạn cứ thực hiện thao tác đó để xóa biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ.

6Chạm vào Remove khi được yêu cầu. Thao tác này xóa ứng dụng khỏi màn hình chủ của Android

Phương pháp số 4 Tắt tính năng tạo biểu tượng ứng dụng tự động trên Oreo

1Mở khóa màn hình Android. Ấn nút “Lock” (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình. 2Chạm và giữ màn hình Android. Bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn hiển thị sau vài giây.Nếu danh sách lựa chọn không hiển thị, bạn thử thao tác thu nhỏ bằng cách thu hẹp khoảng cách của hai ngón tay trên màn hình chủ để mở phần thiết lập. Bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo nếu thực hiện việc này.Nếu sở hữu điện thoại Android dùng hệ điều hành Nougat (7.0), bạn thực hiện theo chỉ dẫn của Nougat.3Chạm vào lựa chọn Settings (Thiết lập) trong trình đơn để mở trang thiết lập của màn hình chủ.Trên một vài thiết bị Android, bạn cần chọn Home screen settings (Thiết lập màn hình chủ) hoặc lựa chọn tương tự.4Tìm lựa chọn “Add icon” (Thêm biểu tượng). Tên và vị trí của lựa chọn này trong mỗi trình đơn sẽ khác nhau, nên bạn cần lướt xem trình đơn để chọn. Ví dụ, bạn sẽ thấy “Add icon to Home Screen” (Thêm biểu tượng vào màn hình chủ) ở bên dưới trình đơn trên nhiều điện thoại Android.5Chạm vào thanh trượt “Add icon” màu xanh lá {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28
\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} để chuyển sang màu xám hoặc trắng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d5\/Android7switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Android7switchoff.png\/35px-Android7switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.
Sau khi thực hiện việc này, ứng dụng được cài trong tương lai sẽ không tự động hiển thị trên màn hình chủ. Trên một vài thiết bị Android, bạn sẽ phải đánh dấu vào ô vuông

Phương pháp 5 Tắt tính năng tạo biểu tượng ứng dụng tự động trên Nougat

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Play Store. Chạm vào ứng dụng Google Play Store với biểu tượng tam giác nhiều màu trên nền trắng.

Mẹo:Nếu thiết bị Android của bạn dùng hệ điều hành Oreo (8.0), bạn sẽ thực hiện theo chỉ dẫn trên Oreo.

2Chạm vào ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.3Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang Cài đặt.4Bỏ chọn ô “Add icon to Home screen” (Thêm biểu tượng ứng dụng vào màn hình chính). Lựa chọn này trong nhóm thiết lập “General” (Chung); việc bỏ chọn ô này nhằm đảm bảo biểu tượng của ứng dụng mới sẽ không được thêm vào màn hình chủ

Lời khuyên

Nếu dùng launcher màn hình chủ khác với chương trình mặc định của điện thoại/máy tính bảng, bạn sẽ phải tắt launcher trước khi có thể di chuyển hoặc ẩn biểu tượng ứng dụng.

Cảnh báo

Việc xóa biểu tượng ứng dụng không thể thực hiện được trên một vài phiên bản Android OS.