Chia sẻ ứng dụng qua Android Bluetooth Tainghetrothinh

Thiết bị Android cho phép bạn chia sẻ tập tin ảnh, âm thanh và video qua Bluetooth. Mặc dù bạn không thể chia sẻ qua Bluetooth những ứng dụng đã cài đặt, nhưng bạn có thể chia sẻ đường dẫn tải ứng dụng trên Play Store thông qua Bluetooth và Android Beam. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ qua Bluetooth tập tin APK được dùng để cài đặt ứng dụng trên Android.

những bước

Phương pháp số 1 Chia sẻ đường dẫn Google Play Store qua Bluetooth

1Mở trình đơn Bluetooth {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/9\/9c\/Macbluetooth1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/9c\/Macbluetooth1.png\/15px-Macbluetooth1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:920,”bigWidth”:15,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Để gửi đường dẫn sang điện thoại khác qua Bluetooth, điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu phải bật trình đơn Bluetooth. Hãy thực hiện những bước sau để mở trình đơn Bluetooth: Vuốt màn hình từ trên xuống.Chạm và giữ biểu tượng giống chữ “B” nhọn có đuôi (biểu tượng của Bluetooth).Chạm vào thanh trượt để bật Bluetooth (nếu chưa bật).2Mở Google Play Store {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu. Ứng dụng Google Play Store có biểu tượng nút phát hình tam giác nhiều màu. Hãy chạm vào biểu tượng đó để mở Google Play Store. 3Nhập tên của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ vào thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm hiển thị ở phía trên màn hình. Với thao tác này, bạn sẽ thấy danh sách những ứng dụng liên quan đến từ khóa tìm kiếm. 4Chạm vào tên của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ. Lúc này ứng dụng đã hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm. Đây là thao tác mở màn hình thông tin của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ. 5Chạm vào . Đây là biểu tượng ba chấm dọc ở phía trên góc phải. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây. 6Chạm vào Share (Chia sẻ). Đây là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn đang hiển thị ở phía trên góc phải và hiển thị những lựa chọn có thể dùng để chia sẻ đường dẫn. 7Chạm vào biểu tượng Bluetooth {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/9\/9c\/Macbluetooth1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/9c\/Macbluetooth1.png\/15px-Macbluetooth1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:920,”bigWidth”:15,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là biểu tượng đặc trưng màu xanh dương của Bluetooth với chữ “B” in hoa nhọn có đuôi. Điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ bắt đầu quét tìm thiết bị để gửi đường dẫn. 8Chạm vào tên của điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn muốn gửi đường dẫn. Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu đã bật Bluetooth, thông tin sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị khi điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu quét tìm thiết bị Bluetooth gần đó. 9Chạm vào Accept (Chấp nhận) trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu sẽ nhận thông báo cho biết điện thoại hoặc máy tính bảng khác đang gửi đường dẫn. Hãy chạm vào Accept trong thông báo để nhận đường dẫn. 10Chạm vào đường dẫn URL trong trình đơn Inbound Transfers (Truyền nội bộ). Khi điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu nhận được đường dẫn, thông tin sẽ hiển thị trong trình đơn Inbound Transfers. Hãy chạm vào đường dẫn để mở nó bằng trình duyệt web. Nếu bạn được yêu cầu chọn trình duyệt để xem đường dẫn, hãy chạm vào trình duyệt yêu thích và chọn Always (Luôn luôn).11Chạm vào đường dẫn ở phía trên trình duyệt web. Đường dẫn URL của ứng dụng hiển thị trong ô nhỏ ở phía trên trình duyệt web. Hãy chạm vào đường dẫn để mở nó trong Google Play Store trên thiết bị nhận dữ liệu. 12Chạm vào Install (Cài đặt). Đây là nút màu xanh lá bên dưới tên ứng dụng trong trang thông tin ứng dụng của Google Play Store. Thao tác này sẽ cài đặt ứng dụng trên thiết bị nhận dữ liệu

Phương pháp số 2 dùng Android Beam

1Đảm bảo NFC và Android Beam đã được bật trên cả hai điện thoại hoặc máy tính bảng. NFC cho phép truyền tập tin và dữ liệu giữa hai thiết bị Android được đặt gần nhau. Hãy thực hiện những bước sau để đảm bảo NFC và Android Beam đều được bật trên cả hai thiết bị:Mở trình đơn Settings (Cài đặt).Chạm vào biểu tượng kính lúp ở phía trên góc phải.Chạm vào lựa chọn NFC.Chạm vào thanh trượt để bật NFC (nếu chưa bật).Chạm vào thanh trượt để bật Android Beam (trên một vài thiết bị, lựa chọn Android Beam hiển thị bên dưới lựa chọn NFC).2Mở Google Play Store {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu. Ứng dụng Google Play Store có biểu tượng nút phát hình tam giác nhiều màu. Hãy chạm vào biểu tượng đó để mở Google Play Store. 3Nhập tên của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ vào thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm hiển thị ở phía trên màn hình. Thao tác này sẽ cho bạn thấy danh sách những ứng dụng liên quan đến từ khóa. 4Chạm vào tên của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ. Lúc này ứng dụng đã hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm. Đây là thao tác mở màn hình thông tin của ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ. 5Chạm vào . Đây là biểu tượng ba chấm dọc ở phía trên góc phải. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây. 6Chạm vào Share (Chia sẻ). Đây là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn đang hiển thị ở phía trên góc phải và hiển thị những lựa chọn có thể dùng để chia sẻ đường dẫn. 7Chạm vào lựa c
họn Android Beam.
Đó là biểu tượng rô-bốt Android màu xanh lá. 8Đặt mặt sau của điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu sát vào mặt sau của điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu. Như vậy, điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu sẽ tự động gửi đường dẫn đến điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Sau khi điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu nhận được đường dẫn, đường dẫn sẽ tự động mở trên Google Play Store. 9Chạm vào Install (Cài đặt) trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Đó là nút màu xanh lá bên dưới tên của ứng dụng trên trang thông tin ứng dụng của Google Play Store. Thao tác này sẽ cài ứng dụng trên thiết bị nhận dữ liệu

Phương pháp số 3 Chia sẻ tập tin APK qua Bluetooth

1Tải tập tin APK dành cho ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể tải tập tin APK từ nhiều trang web khác nhau trên mạng internet. Bạn cũng có thể dùng cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba như Aptoide, hoặc dùng một trang web để tải tập tin APK từ ứng dụng Google Play Store. Cảnh báo: một vài tập tin APK mà bạn tìm thấy trên internet có thể không an toàn và có chứa vi-rút lẫn mã độc. Vì vậy, hãy tải tập tin APK từ nguồn đáng tin cậy.2Mở ứng dụng My Files (Tập tin của tôi) trên điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu. Ứng dụng My Files được dùng để truy cập những tập tin và thư mục trên điện thoại Android. Đây là ứng dụng có biểu tượng thư mục. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong trình đơn Apps (Ứng dụng). Trên một vài thiết bị Samsung Galaxy, ứng dụng My Files được tìm thấy tại thư mục Samsung trong trình đơn Apps.3Chạm vào thư mục Downloads (Tải về) hoặc Installation Files (Tập tin cài đặt). Cả hai thư mục này đều hiển thị trong phần “Categories” (Thể loại). Thư mục Downloads chứa toàn bộ tập tin mà bạn đã tải về điện thoại hoặc máy tính bảng. Thư mục Installation Files chứa tập tin APK. 4Chạm và giữ tập tin APK dành cho ứng dụng mà bạn muốn gửi. Bạn sẽ thấy một dấu chọn bên cạnh tập tin APK. 5Chạm vào Share (Chia sẻ). Đây là một trong những thẻ ở bên dưới màn hình. Bạn sẽ thấy trình đơn Share hiển thị tại đây. 6Chạm vào biểu tượng Bluetooth {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/9\/9c\/Macbluetooth1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/9c\/Macbluetooth1.png\/15px-Macbluetooth1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:920,”bigWidth”:15,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là biểu tượng đặc trưng màu xanh dương của Bluetooth với chữ “B” in hoa nhọn có đuôi. Điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ bắt đầu quét tìm thiết bị để gửi đường dẫn. 7Chạm vào tên của điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn muốn gửi tập tin. Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu đã bật Bluetooth, thông tin sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị khi điện thoại hoặc máy tính bảng gửi dữ liệu quét tìm thiết bị Bluetooth gần đó. 8Chạm vào Accept (Chấp nhận) trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu sẽ nhận thông báo cho biết điện thoại hoặc máy tính bảng khác đang gửi tập tin. Hãy chạm vào Accept trong thông báo để nhận tập tin. 9Cài đặt ứng dụng cài đặt APK trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Bạn cần ứng dụng hỗ trợ cài đặt tập tin APK trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Bạn có thể tìm được nhiều ứng dụng cài đặt APK trên Google Play Store. một vài ứng dụng cài đặt APK là APK Installer, APK Extractor, Easy Installer, APK Installer. Hãy thực hiện những bước sau đây để cài đặt ứng dụng cài đặt APK trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu: Mở Google Play Store.Nhập “APK Installer” hoặc tên của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt vào thanh tìm kiếm.Chạm và tên của ứng dụng trong kết quả tìm kiếm.Chạm vào Install (Cài đặt).10Mở ứng dụng My Files (Tập tin của tôi) trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu. Ứng dụng My Files được dùng để truy cập những tập tin và thư mục trên điện thoại Android. Đây là ứng dụng có biểu tượng thư mục. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong trình đơn Apps (Ứng dụng). Trên một vài thiết bị Samsung Galaxy, ứng dụng My Files được tìm thấy tại thư mục Samsung trong trình đơn Apps.11Chạm vào thư mục Downloads (Tải về) hoặc Installation Files (Tập tin cài đặt). Cả hai thư mục này đều hiển thị trong phần “Categories” (Thể loại). Thư mục Downloads chứa toàn bộ tập tin mà bạn đã tải về điện thoại hoặc máy tính bảng. Thư mục Installation Files chứa tập tin APK. 12Chạm vào Install. Đây là lựa chọn thứ hai trong thông báo đang hiển thị. Như vậy, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay. Để cài đặt ứng dụng từ tập tin APK, bạn phải cho phép thiết bị mở ứng dụng từ nguồn không rõ trong trình đơn Settings (Cài đặt).13Chạm vào ứng dụng cài đặt APK mà bạn muốn dùng và chọn Always (Luôn luôn).14Thực hiện theo chỉ dẫn cần thiết để cài đặt ứng dụng. Thao tác này sẽ cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng nhận dữ liệu