Chuyển từ viết thường sang viết hoa trong Excel Tainghetrothinh

Chương trình bảng tính của Microsoft Excel cung cấp một vài hàm để duy trì tính nhất quán về mặt viết hoa hay viết thường cho văn bản. Nếu có một chuỗi tên đang được viết thường, bạn có thể dùng tính năng “flash fill” (điền nhanh) để viết hoa tên trong Excel 2013. Nếu cần viết hoa toàn bộ văn bản, bạn có thể dùng hàm UPPER để viết hoa mọi chữ cái hoặc PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên.

những bước

Phương pháp số 1 dùng hàm viết hoa

1Đánh chuỗi tên hay văn bản vào một cột trong bảng tính. Văn bản có thể ở dạng viết hoa hay viết thường tùy thích khi dùng hàm này. Nó sẽ chuyển toàn bộ văn bản có trong ô hiện tại sang thể viết hoa. 2Thêm cột vào bên phải cột văn bản. Nhấp chuột vào chữ cái nằm ở phía trên của cột tiếp theo. Nhấp chuột phải và chọn “Insert” (Chèn). 3Di chuyển con trỏ vào ô nằm bên phải của dữ liệu đầu tiên mà bạn muốn viết hoa. Bạn sẽ đặt công thức hàm viết hoa vào ô này. 4Nhấn vào nút hàm ở thanh công cụ phía trên. Đó là biểu tượng ép-xi-lon màu xanh, trông tựa như chữ cái “E”. Thanh công thức (fx) sẽ được chọn để bạn có thể đánh hàm vào. 5Chọn hàm văn bản có tên gọi “UPPER” hoặc đánh chữ “UPPER” ngay sau dấu bằng trong thanh công thức của bạn.Khi nhấn vào nút hàm, từ “SUM” (Tổng) có thể sẽ tự động xuất hiện. Nếu vậy, hãy thay “SUM” bằng “UPPER” để thay đổi hàm.6Đánh vị trí của ô trong dấu ngoặc đơn nằm ngay sau từ UPPER. Nếu đang dùng cột và hàng thứ nhất cho dữ liệu của mình, thanh hàm của bạn sẽ là “=UPPER(A1)”. 7Nhấn phím “Enter (Đi). Văn bản trong ô A1 sẽ xuất hiện ở ô B1 với toàn bộ chữ cái đều được viết hoa. 8Nhấp chuột vào hộp nhỏ nằm ở góc dưới bên phải của ô. Kéo hộp xuống cuối cột. Nhờ đó, chuỗi văn bản sẽ được điền vào sao cho dữ liệu trong mỗi ô của cột đầu tiên đều được sao chép sang cột thứ hai ở thể viết hoa. 9Kiểm tra xem liệu toàn bộ văn bản đã được sao chép chính xác sang cột thứ hai hay chưa. Chọn cột chứa văn bản được viết đúng bằng cách nhấp chuột vào chữ cái nằm trên cột. Nhấp chuột phải để làm xuất hiện thực đơn “Edit” (Chỉnh sửa) và chọn “Copy” (Sao chép). Sau đó, lại nhấp chuột phải và từ thực đơn “Edit” được thả xuống, chọn “Paste Values” (Dán Giá trị). Bước này cho phép bạn thay thế công thức bằng giá trị, do đó bạn có thể xóa cột văn bản đầu tiên mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu trong cột thứ hai.10Kiểm tra xem liệu văn bản giống hệt đã xuất hiện ở cột hay chưa. Xóa cột đầu tiên bằng cách nhấp chuột phải vào chữ cái nằm trên cột. Chọn “Delete” (Xóa) từ danh sách được thả xuống

Phương pháp số 2 dùng hàm danh từ riêng

1Nhập văn bản vào cột đầu tiên của bảng tính. Hàm này sẽ giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của văn bản trong từng ô. 2Thêm một cột mới. Nhấp chuột phải vào chữ cái nằm ở phía trên của cột đầu tiên. Chọn “Insert” trong thực đơn được thả xuống. 3Di chuyển con trỏ đến ô nằm bên phải văn bản đầu tiên. Nhấp vào nút công thức. Đó là biểu tượng ép-xi-lon màu xanh trên thanh công cụ ngang nằm ở phía trên. 4Nhấp chuột vào thanh công thức. Đó là thanh truy vấn nằm kế bên ký hiệu “fx” ở ngay trên bảng tính của bạn. Đánh từ “PROPER” vào sau dấu bằng. Nếu từ “SUM” tự động xuất hiện trong thanh công thức, hãy thay nó bằng từ “PROPER” để đổi hàm.5Đánh vị trí ô đầu tiên của văn bản vào dấu ngoặc đơn nằm sau từ “PROPER. Ví dụ như: “=PROPER(A1)”. 6Nhấn phím “Enter. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong ô sẽ được viết hoa trong cột nằm bên phải đoạn văn bản gốc. Phần còn lại vẫn được viết thường.XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồn7Giữ hộp nằm ở góc dưới bên phải của ô. Kéo xuống đến dòng cuối cùng của cột văn bản gốc. Thả chuột và toàn bộ văn bản sẽ được sao chép sao cho chữ cái đầu tiên của mỗi chữ đều được viết hoa. 8Nhấp vào chữ cái nằm ở phía trên cột thay thế để chọn toàn bộ cột đó. Nhấp vào thực đơn “Edit” và chọn “Copy”. Tiếp đến, nhấp chuột vào thực đơn được thả xuống trên nút Paste (Dán) và chọn “Paste Values”. những ô có giá trị được hình thành từ công thức sẽ được thay thế bằng văn bản, do đó bạn có thể xóa cột đầu tiên.9Nhấp chuột phải vào cột đầu tiên. Chọn “Delete” nhằm xóa đi và để lại giá trị thay thế với những từ được viết hoa chữ cái đầu

Phương pháp số 3 dùng chức năng điền nhanh flash fill trong Excel 2013

1dùng phần này khi chuỗi của bạn là một danh sách tên riêng. Để dùng được, danh sách ban đầu phải được viết thường. Chức năng điền nhanh có thể đọc và đổi tên sao cho chữ cái đầu tiên của tên và họ được viết hoa. 2Hoàn thành danh sách tên của bạn bằng cách viết thường tất cả những chữ cái. Nhập chúng vào một cột duy nhất. Chừa cột trống bên phải danh sách tên. Nếu hiện không có cột trống nào nằm bên phải danh sách tên, hãy nhấp chuột phải vào chữ cái nằm ở phía trên cột danh sách tên của bạn. Chọn “Insert” và một cột trống mới sẽ xuất hiện ngay bên phải.3Nhấp chuột vào ô nằm bên phải tên đầu tiên trong danh sách. Ví dụ, nếu tên viết thường đầu tiên nằm ở ô A1, bạn sẽ chọn ô B1. 4Đánh lại tên có trong ô A1 nhưng viết hoa đúng họ và tên. Ví dụ, nếu ô đầu tiên là “nguyễn an”, hãy đánh “Nguyễn An” vào ô bên phải. Nhấn phím “Enter”. 5Vào thực đơn “Data” (Dữ liệu) và chọn “Flash Fill. Excel sẽ học kiểu mẫu ở ô đầu tiên và thực hiện thay đổi tương tự cho toàn bộ chuỗi dữ liệu. Bạn cũng có thể dùng phím tắt “Control” + “E” để kích hoạt chức năng điền nhanh.6Xóa cột viết thường. Để tránh trùng lặp, hãy nhấp chuột vào chữ cái phía trên cột viết thường ban đầu. Nhấp chuột phải và chọn “delete” nhằm loại bỏ cột đó, để lại danh sách được viết hoa. Trước khi xóa, cần đảm bảo rằng chức năng Điền Nhanh đã làm việc trên toàn bộ danh
sách

Phương pháp số 4 Dùng Word

1Một cách rất nhanh khác để chuyển từ viết thường sang viết hoa trong Excel là:2Mở một trang Word trắng.3Trong Excel, chọn những ô mà bạn muốn chuyển từ viết thường sang viết hoa.4Chép những ô (Control “C”).5Dán nó vào trang Word (Control “V”).6Chọn toàn bộ văn bản trong tài liệu Word.7Nhấp chuột vào thực đơn “Change Case” (Đổi Chữ hoa/Chữ thường) được thả xuống từ thẻ “Home”.8Chọn tùy chọn mà bạn thích – Viết hoa đầu câu, viết thường, VIẾT HOA, Viết Hoa Từng Chữ, vIẾT tHƯỜNG cHỮ cÁI đẦu tIÊN.9Sau khi đã thay đổi, chọn toàn bộ văn bản và dán lại vào Excel.10Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây.

Lời khuyên

Khi dùng công thức, hãy luôn đánh tên hàm bằng chữ cái in hoa. Ví dụ, UPPER sẽ kích hoạt hàng viết hoa, trong lúc “Upper” thì không.

Những thứ bạn cần

Chuột máy tính.