In hai mặt Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng máy tính Windows hoặc Mac để in tài liệu trên cả hai mặt giấy. Nếu máy in không hỗ trợ in hai mặt, bạn vẫn có thể thiết lập in hai mặt theo cách thủ công.

những bước

Phương pháp số 1 Trên PC

1Nhấp vào thẻ File (Tập tin). Tùy chọn này thường nằm ở phía trên bên trái cửa sổ. Nếu chưa mở tài liệu cần in, bạn cần thực hiện trước khi tiếp tục.Nếu không thấy thẻ File, bạn hãy tìm phím Ctrl trên bàn phím máy tính.2Nhấp vào Print (In). Nút Print thường nằm trong trình đơn thả xuống bên dưới thẻ File hoặc có thể hiển thị trên cửa sổ riêng biệt hiện ra sau khi bạn nhấp vào File. Nếu không tìm thấy thẻ File, bạn có thể thay thế bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl và P cùng lúc.3Nhấp vào tùy chọn in hai mặt. Thường thì bạn cần nhấp vào tùy chọn in hiện tại (ví dụ: Single Sided – một mặt) và chọn in hai mặt từ trong trình đơn thả xuống. những tùy chọn trang thường nằm bên dưới tiêu đề “Page Layout” (Bố cục trang) hoặc “Duplex Printing” (In hai mặt).Trên Microsoft Word, bạn nhấp vào nút Print One Sided (In một mặt) để xem tùy chọn in hai mặt.4Bạn cần chắc rằng máy tính đang kết nối với máy in. Tên của máy in hiện được chọn sẽ hiển thị phía dưới tiêu đề “Printer” gần đầu cửa sổ. Có thể bạn cần kết nối cáp của máy in vào cổng USB trên máy tính trước (nếu không có Wi-Fi).Để thay đổi máy in hiện hành, nhấp vào tên máy in rồi chọn thiết bị mà bạn muốn trong trình đơn thả xuống.5Nhấp vào Print. Nút này thường nằm trên cùng (với Microsoft Word) hoặc cuối cửa sổ. Tài liệu của bạn sẽ bắt đầu in

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Nhấp vào File ở phía trên bên trái thanh thực đơn đầu màn hình.Nếu chưa mở tài liệu cần in, bạn cần thực hiện trước khi tiếp tục.Nếu không thấy thẻ File, bạn hãy tìm phím ⌘ Command trên bàn phím máy tính Mac.2Nhấp vào tùy chọn Print trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ Print sẽ mở ra. Nếu không tìm thấy thẻ File, bạn có thể thay thế bằng cách nhấn tổ hợp phím ⌘ Command và P cùng lúc.3Nhấp vào thanh Copies & Pages (Bản sao & trang). Tùy chọn nằm gần đầu cửa sổ. Nếu bạn in từ tài liệu trực tuyến, hãy bỏ qua bước này và bước kế tiếp.4Nhấp vào Layout (Bố cục) nằm gần giữa trình đơn thả xuống.5Tìm tùy chọn in hai mặt. Vị trí của tùy chọn sẽ khác nhau tùy vào tài liệu mà bạn đang mở. Chẳng hạn, nếu dùng Safari, bạn tích vào ô “Two-Sided” (Hai mặt).Nếu bạn dùng Word, hãy nhấp vào ô cạnh “Two-Sided” để mở ra trình đơn thả xuống. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể chọn Long-Edge Binding từ trình đơn thả xuống.6Bạn cần chắc rằng máy tính đang kết nối với máy in. Tên của máy in hiện được chọn sẽ hiển thị phía dưới tiêu đề “Printer” gần đầu cửa sổ. Để thay đổi máy in hiện hành, nhấp vào tên máy in rồi chọn thiết bị mà bạn muốn trong trình đơn thả xuống.7Nhấp vào Print nằm cuối cửa sổ. Tài liệu sẽ bắt đầu in theo định dạng hai mặt

Phương pháp số 3 In hai mặt theo cách thủ công

1Dùng bút chì làm dấu nhỏ trên đầu trang giấy. Đây sẽ là mặt hướng lên, gần cạnh ngắn đối diện với máy in. 2Nhấp vào File và chọn Print. Tùy chọn File thường nằm ở góc trên bên trái màn hình, còn Print nằm trong trình đơn thả xuống đó. Cửa sổ Print sẽ hiện ra. Nếu chưa mở tài liệu cần in, bạn cần thực hiện trước khi tiếp tục.Bạn cũng có thể nhấn ⌘ Command+P (Mac) hoặc Ctrl+P (PC) để mở cửa sổ Print.3Tìm mục “Page Range” (Giới hạn trang). Phần này sẽ cho phép bạn chọn những trang sẽ in. Có thể bạn cần nhấp vào nút tròn “Pages” (Trang) để chọn tùy chọn Page Range trước khi tiếp tục.4Nhập vào số chẵn hoặc số lẻ. Đây là những trang trên tài liệu sẽ được in trong lần in đầu. Ví dụ: nếu tài liệu có 10 trang, bạn cần nhập 1, 3, 5, 7, 9 hoặc 2, 4, 6, 8, 10.5Bạn cần chắc rằng máy tính đang kết nối với máy in. Tên của máy in hiện được chọn sẽ hiển thị phía dưới tiêu đề “Printer” gần đầu cửa sổ. Để thay đổi máy in hiện hành, nhấp vào tên máy in rồi chọn thiết bị mà bạn muốn trong trình đơn thả xuống.6Nhấp vào Print. Dựa theo yêu cầu của bạn, máy sẽ bắt đầu in những trang chẵn hoặc lẻ trên tài liệu. 7Tìm dấu bút chì trên mặt đã in. Điều này sẽ giúp bạn biết hướng để đặt giấy lại vào máy in: In ra dấu bút chì hướng xuống – Đặt mặt in hướng xuống sao cho đầu trang giấy hướng về máy in.In ra dấu bút chì nằm phía đối diện – Đặt mặt in hướng lên sao cho đầu trang giấy hướng về máy in.8Đặt những trang đã in vào lại máy in. Bạn nhớ canh theo dấu bút chì. 9Mở lại cửa sổ Print. Cách nhanh nhất là nhấn ⌘ Command+P (Mac) hoặc Ctrl+P (Windows). 10Nhập vào phạm vi trang khác. Chẳng hạn, nếu lần in trước bạn đã nhập phạm vi số chẵn thì lần này bạn cần nhập số lẻ. 11Nhấp vào Print. Miễn bạn sắp xếp đúng thì những trang chưa in sẽ được in vào mặt sau của những trang đã in