Phương pháp Biên dịch chương trình C bằng GNU (GCC)

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách biên dịch một chương trình C từ mã nguồn bằng cách dùng GNU (tên đầy đủ là GNU Compiler Collection, viết tắt là GCC) – trình biên dịch dành cho Linux và Minimalist Gnu (MinGW) trên Windows.

những bước

Phương pháp số 1 Bằng GCC trên Unix

1Mở cửa sổ Terminal của Unix lên. Biểu tượng này thường có màu xanh đen với những ký tự màu trắng. 2Nhập gcc --version và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ trả về số phiên bản của trình biên dịch C. Nếu lệnh không được tìm thấy thì có thể bộ trình dịch GNU chưa được cài đặt.Trong trường hợp này, hãy xem qua tài liệu dành cho bản phân bối Linux của bạn để tìm hiểu cách tải gói đúng.Nếu bạn đang biên dịch chương trình C++ thì nên dùng “g++” thay cho “gcc.”3Điều hướng đến thư mục nơi mã nguồn được lưu.Chẳng hạn, nếu tập tin mã nguồn “main.c” nằm ở đường dẫn /usr/TaiNgheTroThinh/source, bạn hãy nhập cd /usr/TaiNgheTroThinh/source.4Nhập lệnh gcc main.c –o HelloWorld. Thay “main.c” bằng tên của tập tin mã nguồn và “HelloWorld” bằng tên của chương trình sau khi hoàn thành. Vậy là chương trình sẽ được biên dịch. Nếu bạn thấy thông báo lỗi và muốn xem thêm thông tin về vấn đề, hãy dùng lệnh gcc -Wall -o errorlog file1.c. Sau đó, tiếp tục xem tập tin “errorlog” trong thư mục hiện tại bằng lệnh cat errorlog.Để biên soạn một chương trình từ nhiều tập tin mã nguồn, bạn dùng lệnh gcc -o outputfile file1.c file2.c file3.c.Để biên soạn nhiều chương trình với nhiều tập tin mã nguồn cùng lúc, hãy dùng lệnh gcc -c file1.c file2.c file3.c.5Khởi chạy chương trình mà bạn vừa mới biên dịch. Hãy nhập lệnh &# 46;/HelloWorld, nhớ thay “HelloWorld” bằng tên chương trình của bạn

Phương pháp số 2 Bằng MinGW trên Windows

1Tải Minimalist GNU dành cho Windows (MinGW). Đây là phiên bản GCC rất dễ cài đặt dành cho Windows. Bạn có thể tải chương trình cài đặt tại https://sourceforge.net/projects/mingw/.2Khởi chạy chương trình cài đặt MinGW.Nếu tập tin không tự mở, bạn hãy nhấp đúp vào tập tin trong thư mục tải về rồi nhấp Install (Cài đặt).3Tùy chỉnh quá trình cài đặt của bạn rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).MinGW khuyến cáo người dùng dùng thư mục cài đặt mặc định (C:\MinGW). Nếu phải thay đổi thì bạn cũng không nên dùng thư mục với tên có dấu cách (ví dụ: “Program Files”).4Chọn trình biên dịch để cài đặt.Với nhu cầu tối thiểu, bạn có thể chọn Basic Setup (Thiết lập cơ bản) trong khung bên trái, sau đó tích vào cạnh tất cả những trình biên dịch được liệt kê trong khung chính bên phải.Người dùng nâng cao hơn có thể chọn All Packages (Tất cả gói) và trình biên dịch bổ sung.5Nhấp vào trình đơn Installation (Cài đặt) ở góc trên bên trái MinGW.6Nhấp vào Apply Changes (Áp dụng thay đổi).7Nhấp vào Apply (Áp dụng). Trình biên dịch sẽ bắt đầu tải về và cài đặt. 8Thêm đường dẫn đến MinGW vào những biến môi trường hệ thống bằng cách:Nhấn ⊞ Win+S để khởi chạy thanh tìm kiếm, sau đó nhập environment.Nhấp vào Edit the system environment variables (Chỉnh sửa biến môi trường hệ thống) trong kết quả tìm kiếm hiện ra.Nhấp vào Environment Variables (Biến môi trường)Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở bên dưới khung trên cùng (phía dưới dòng “User Variables”)Cuộn xuống cuối khung “Variable Value” (Giá trị biến).Nhập ;C:\MinGW\bin vào sau chữ cuối cùng trong khung. Lưu ý: nếu bạn đã cài đặt MinGW vào thư mục khác thì nhập lệnh ;C:\path-to-that-directory\bin, nhớ thay “path-to-that-directory” bằng đường dẫn đến thư mục thực tế.Nhấp OK hai lần. Nhấp tiếp vào nút OK còn lại để đóng cửa sổ.9Mở dấu nhắc lệnh dưới quyền quản trị viên (administrator). Để tiến hành, bạn: Nhấn ⊞ Win+S và gõ cmd.Nhấp phải vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm rồi chọn Run As Administrator (Khởi chạy dưới quyền quản trị viên).Nhấp vào Yes để cho phép những thay đổi.10Điều hướng đến thư mục nơi mã nguồn của bạn được lưu.Chẳng hạn, nếu tập tin mã nguồn có tên là helloworld.c và nằm ở đường dẫn C:\Source\Programs, bạn hãy nhập cd C:\Source\Programs.11Nhập lệnh gcc helloworld.c –o helloworld.exe. Bạn cần thay “helloworld” bằng tên tập tin mã nguồn và ứng dụng. Sau khi chương trình được biên dịch, bạn sẽ trở về với dấu nhắc lệnh mà không gặp lỗi.Bất kỳ lỗi lập trình nào hiện ra cũng cần được khắc phục trước khi biên dịch chương trình.12Nhập tên của chương trình để khởi chạy. Nếu chương trình có tên là helloworld.exe thì bạn cần nhập lệnh này để khởi động chương trình

Lời khuyên

Việc xây dựng mã với cờ (flag) -g sẽ tạo ra thông tin gỡ lỗi mà chương trình gỡ lỗi GDB tương ứng có thể dùng để hoạt động tốt hơn.Tập tin makefile có thể được tạo để biên dịch những chương trình lớn dễ hơn.Nếu bạn áp dụng tối ưu hóa nhiều, hãy thận trọng vì việc tối ưu hóa tốc độ có thể đánh đổi bằng kích thước, đôi khi là độ chính xác của chương trình và ngược lại.Khi biên dịch chương trình C++, bạn có thể dùng G++ tương tự như khi dùng GCC. Lưu ý: tập tin C++ sẽ có phần mở rộng .cpp thay vì .c.

Những thứ bạn cần

Máy tính chạy hệ điều hành Linux hoặc WindowsKiến thức cơ bản về GNU/Linux và cách cài đặt ứng dụng.Mã chương trìnhTrình soạn thảo văn bản (ví dụ: Emacs, vi)