Phương pháp Chạy chương trình C trong Command Prompt: 6 Bước

Nếu như đã viết hoặc tải một vài mã ngôn ngữ lập trình C trên PC Windows, bạn sẽ cần biên dịch để biến mã thành chương trình mà bạn có thể chạy. bài đăng TaiNgheTroThinh đơn giản này sẽ chỉ dẫn bạn những bước biên dịch và chạy chương trình C từ dấu nhắc lệnh Windows bằng MinGW, một phiên bản trình biên dịch GCC dễ cài đặt.

những bước

1Cài đặt MinGW – trình biên dịch C đơn giản. Nếu như chưa thực hiện, bạn cần cài đặt trình biên dịch C trên PC để biên dịch chương trình C. Quá trình này sẽ biến mã C thành chương trình C có thể thực thi. MinGW là một trong những tùy chọn dễ dàng nhất để cài đặt dành cho Windows: Tải xuống MinGW từ https://sourceforge.net/projects/mingw.Nhấp đúp vào tập tin tải xuống và tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để chuẩn bị quá trình cài đặt.Khi đến được với cửa sổ MinGW Installation Manager, bạn sẽ thấy nhiều gói cài đặt trong khung phía trên bên phải.Tích vào những ô cạnh “mingw32-base” và “mingw-gcc-g++.”Nhấp vào menu Installation (Quá trình cài đặt) và chọn Apply Changes (Áp dụng thay đổi).Nhấp vào Apply (Áp dụng).2Thêm đường dẫn của trình biên dịch vào biến môi trường hệ thống. Bước này sẽ giúp trình biên dịch dễ dàng chạy từ dấu nhắc lệnh, cũng như bạn sẽ không cần nhập đường dẫn đầy đủ vào chương trình GCC. Nhấn phím Windows và nhập environment. Nhấp vào Edit the system environment variables (Chỉnh sửa những biến môi trường hệ thống) trong kết quả tìm kiếm.Nhấp vào nút Environment Variables… (Biến môi trường).Chọn tùy chọn “Path” (Đường dẫn) bên dưới “System variables” (Biến hệ thống) và nhấp vào Edit… (Chỉnh sửa)Nhấp vào New (Mới).Nhập C:\MinGW\bin và nhấp vào OK.Nhấp vào OKOK lần nữa.3Mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền quản trị viên. Để tiến hành, bạn nhấn phím Windows, nhập cmd, nhấp phải vào Command Prompt rồi chọn Run as Administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên). Sau khi cửa sổ dấu nhắc lệnh mở ra, hãy kiểm tra lại xem trình biên dịch có được cài đặt đúng cách không (đồng thời những biến môi trường đã được thiết lập hay chưa) bằng cách thực thi lệnh gcc — version.Nếu cửa sổ dấu nhắc lệnh đang mở, hãy đóng và mở lại cửa sổ mới để hiển thị đường dẫn mà bạn đã thêm trước đó.4dùng lệnh cd để đi đến thư mục nơi chương trình C được lưu. Chẳng hạn, nếu chương trình mà bạn muốn biên dịch nằm trong C:\MyPrograms, hãy nhậpcd C:\MyPrograms và nhấn Enter. 5Thực thi lệnh gcc để biên dịch chương trình C. Cú pháp mà bạn dùng sẽ là gcc filename.c -o filename.exe. Chương trình sẽ được biên dịch và trở nên có thể thực thi. Thay filename.c bằng tên tập tin chứa mã C, còn filename.exe thì thay bằng tên mà bạn muốn đặt cho chương trình sau khi biên dịch xong.Kiểm tra để chắc chắn rằng tên chương trình mà bạn đặt có phần mở rộng .exe.Cờ -o chỉ định tập tin đầu ra.6Nhập tên chương trình mới và nhấn ↵ Enter. Ví dụ: nếu tạo chương trình tên hello.exe, bạn có thể nhập hellohoặchello.exe. Chương trình C sẽ được chạy từ dấu nhắc lệnh