Phương pháp Giải nén tập tin trên Linux: 10 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách giải nén một thư mục nén trên hệ điều hành Linux bằng cách dùng dòng lệnh trong Terminal.

những bước

Phần 1Phần 1 Giải nén một thư mục

1Xác định vị trí thư mục nén. Nếu nó nằm trong danh mục Documents (Tài liệu), mở Documents lên. 2Lưu ý tên của thư mục nén. Bạn sẽ cần phải nhập chính xác tên mà thư mục nén hiển thị. Nhớ lưu ý cả khoảng cách và chữ viết hoa.3Nhấp vào Menu nằm ở góc dưới, bên trái màn hình.4Nhấp vào biểu tượng Terminal. Biểu tượng này có hình một chiếc hộp màu đen với ký hiệu “>_” màu trắng. Bạn cũng sẽ thấy ứng dụng Terminal nằm ở thanh bên trái cửa sổ Menu và cả trong nhóm chương trình hiển thị trên cửa sổ Menu. Bạn cũng có thể tìm ứng dụng Terminal bằng cách nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu cửa sổ Menu rồi nhập từ khóa terminal.5unzip filename.zip vào giao diện Terminal. Thay thế phần “filename” trong lệnh bằng tên thư mục nén của bạn. Chẳng hạn, nếu thư mục nén tên là “BaNaNa”, bạn sẽ phải soạn unzip BaNaNa.zip vào trong Terminal.6Nhấn ↵ Enter. Lệnh sẽ bắt đầu thực thi và thư mục bạn chọn sẽ được giải nén

Phần 2Phần 2 Giải nén toàn bộ thư mục nén trong danh mục

1Điều hướng đến danh mục chứa thư mục nén. Để làm điều này, bạn chỉ cần mở thư mục lớn, nơi lưu trữ thư mục nén của bạn. Nếu bạn thử thực thi lệnh “unzip” trên tất cả thư mục trong danh mục hiện hành thì bạn có thể sẽ ngẫu nhiên giải nén cả những thư mục không cần thiết.2pwd vào cửa sổ Terminal rồi nhấn ↵ Enter. Lệnh “pwd” sẽ khởi chạy và cho biết tên của danh mục hiện hành.Bước này chỉ là để chắc chắn rằng bạn đang ở đúng vị trí trước khi tiến hành giải nén.3unzip "*.zip" vào màn hình Terminal. Lệnh này sẽ tìm kiếm tất cả thư mục có phần mở rộng “.zip” đang nằm trong danh mục hiện hành. Việc đặt phần *.zip của lệnh nằm trong dấu ngoặc kép nhằm giới hạn loại tập tin sẽ được giải nén.4Nhấn ↵ Enter. Lệnh sẽ bắt đầu thực thi và những thư mục bạn chọn sẽ được giải nén. Bạn sẽ có thể xem nội dung của những thư mục nén trong danh mục mà chúng được lưu trữ. Nếu lệnh này không hoạt động, nhập mã unzip /*zip vào Terminal để thay thế

Lời khuyên

Một vài giao diện Linux có vùng dữ liệu “Command Line” (Dòng Lệnh) nằm ở đầu màn hình. Dòng này có chức năng tương tự như dòng lệnh của Terminal.

Cảnh báo

Nếu bạn thực thi lệnh “unzip *.zip” khi không ở trong đúng danh mục, toàn bộ tệp nằm trong danh mục không mong muốn này sẽ bị giải nén và gây xáo trộn đối với danh mục mà bạn cần tìm.Nếu bạn cài đặt một giao diện tùy chỉnh cho Linux, đường dẫn để khởi chạy Terminal có thể khác đi so với chỉ dẫn này.