Phương pháp Kích hoạt một thiết bị trên Netflix: 4 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách kích hoạt một thiết bị trên Netflix. một vài thiết bị sẽ yêu cầu bạn kích hoạt thiết bị trước khi đăng nhập. Điều này thường xảy ra ở những thiết bị mới hoặc thiết bị mới được cập nhật phần mềm.

những bước

1Truy cập trang https://www.netflix.com/activate từ một trình duyệt web. Bạn có thể dùng một trình duyệt bất kỳ trên máy tính hoặc máy Mac. 2Đăng nhập vào Netflix. Bạn sẽ dùng địa chỉ email và mật khẩu đăng ký tài khoản Netflix để đăng nhập. 3Nhập mã kích hoạt. Thiết bị bạn cần kích hoạt sẽ hiển thị một mã kích hoạt. Bạn sẽ nhập mã đó vào trường “Enter code” (Nhập mã) trên trang web Netflix. 4Nhấp vào nút Activate (Kích hoạt) màu xanh biển dưới trường nhập mã kích hoạt. Thao tác này sẽ kích hoạt Netflix trên thiết bị