Phương pháp Kiểm tra đường dẫn trên Unix: 3 Bước Tainghetrothinh

Nếu sau khi bạn nhập lệnh và nhận được lỗi “command not found” thì có thể thư mục chứa tập tin thực thi chưa được thêm vào đường dẫn. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn thao tác tìm đường dẫn đầy đủ đến một tập tin, cách hiển thị những biến môi trường path và những bước thêm thư mục mới vào đường dẫn khi cần thiết.

những bước

1Tìm đường dẫn đầy đủ đến tập tin. Nếu như cần tìm đường dẫn tuyệt đối đến tập tin trên hệ thống, bạn có thể dùng lệnh find. Giả sử bạn cần tìm đường dẫn đầy đủ đến chương trình fun: Nhập find / -name “fun” –type f print và nhấn ↵ Enter. Đường dẫn đầy đủ đến tập tin fun sẽ hiện ra dù bạn đang ở bất cứ thư mục nào.Nếu fun nằm trong thư mục /games/awesome, đường dẫn /games/awesome/fun sẽ hiện ra trong kết quả lệnh.2Hiển thị biến môi trường path. Khi bạn nhập lệnh, shell sẽ tìm kiếm đối tượng trong thư mục được chỉ định bởi đường dẫn hiện tại. Bạn có thể dùng lệnh echo $PATH để tìm thư mục mà shell được thiết lập nhằm kiểm tra tập tin khả dụng. Để tiến hành, bạn hãy: Nhập echo $PATH vào dấu nhắc lệnh và nhấn ↵ Enter. Kết quả sẽ tương tự như sau: usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/binĐầu ra này là danh sách những thư mục nơi tập tin thực thi được lưu trữ. Nếu bạn thử chạy một tập tin hay lệnh không nằm trong số những thư mục thuộc đường dẫn, lỗi báo rằng không tìm thấy lệnh sẽ hiện ra.3Thêm thư mục mới vào đường dẫn. Giả sử rằng bạn muốn chạy tập tin fun. Theo như bạn đã biết, chúng ta sẽ thực thi lệnh find trong thư mục /games/awesome. Tuy nhiên, /games/awesome lại không nằm trong đường dẫn của bạn, và hẳn là bạn không muốn nhập toàn bộ đường dẫn chỉ để khởi chạy game. Để thêm thư mục này vào đường dẫn, bạn cần:Nhập export PATH=$PATH:/games/awesome rồi nhấn ↵ Enter. Bây giờ, bạn có thể khởi chạy chương trình fun bằng cách nhập mỗi tên tập tin vào dòng lệnh (thay vì /games/awesome/fun) và nhấn ↵ Enter.Thao tác này chỉ ảnh hưởng đến shell hiện tại. Nếu bạn mở cửa sổ terminal mới hay đăng nhập vào bất cứ đâu, bạn sẽ phải thêm lại đường dẫn. Nếu muốn thực hiện thay đổi vĩnh viễn, bạn cần thêm lệnh vào tập tin cấu hình của shell (ví dụ: .bashrc, .cshrc)

Lời khuyên

Theo mặc định, shell không tìm kiếm thư mục hiện tại trong những hệ điều hành tương tự Unix (BSD, Linux, vân vân), trừ khi thư mục này đã nằm sẵn trong đường dẫn. Lỗi này có thể được khắc phục bằng cách thêm dấu chấm (đây là phím tắt Unix dành cho thư mục hiện tại) vào lệnh để tìm kiếm thư mục hiện tại. Bạn cũng có thể thêm thư mục hiện tại làm thư mục được tìm kiếm bằng cách di chuyển đến thư mục chính, mở tập tin cài đặt `.profile`. Sau đó, dùng trình chỉnh sửa (chẳng hạn như vi) để mở tập tin, thực hiện thay đổi và lưu lại.

Cảnh báo

Như thường lệ, đừng quên thao tác một cách thận trọng khi đăng nhập dưới quyền người dùng cấp cao.