Phương pháp Sao chép tập tin đến ổ đĩa cứng gắn ngoài

Trong bài đăng này TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách sao chép những tập tin trên máy tính vào ổ đĩa cứng di động, USB hoặc thẻ nhớ.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Cắm ổ đĩa cứng vào máy tính. Cắm đầu cáp USB của ổ đĩa cứng vào một trong những cổng USB của máy tính. Cổng USB là những khe hình chữ nhật dẹp nằm trên khung máy tính.Nếu dùng thẻ nhớ, bạn hãy gắn nó vào đầu đọc thẻ nhớ của máy tính. Có thể bạn cần mua thiết bị chuyển đổi từ thẻ SD sang USB.2Mở trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới, bên trái màn hình hoặc nhấn phím ⊞ Win. 3Nhấp vào biểu tượng thư mục {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} File Explorer ở bên trái thực đơn Start.Nếu không thấy biểu tượng File Explorer trong trình đơn Start, bạn hãy nhấp phải vào biểu tượng Start và chọn File Explorer.4Đi đến thư mục chứa những tập tin. Mở thư mục nơi lưu trữ những tập tin mà bạn muốn sao chép sang ổ đĩa cứng gắn ngoài. Chẳng hạn, nếu những tập tin nằm trong thư mục Documents, nhấp vào Documents ở bên trái để mở thư mục Documents.5Tô sáng những tập tin cần sao chép. Nhấp và kéo con trỏ chuột trên những nội dung trong thư mục. Bạn cũng có thể nhấn giữ phím Ctrl và nhấp vào từng tập tin nếu muốn chọn từng tập một.Để tô sáng tất cả trong thư mục hiện hành, nhấn Ctrl+A.6Nhấp vào thẻ Home ở phía trên, bên trái cửa sổ File Explorer.7Nhấp vào Copy to (Sao chép đến) hoặc Move to (Di chuyển đến). Cả hai tùy chọn đều nằm trong mục “Organize” (Tổ chức) của thanh công cụ Home ở đầu cửa sổ File Explorer. Copy to sẽ tạo nên những bản sao tập tin, sao chép chúng đến nơi mà bạn chọn và giữ lại những bản gốc tại vị trí hiện tại.Move to sẽ di chuyển những tập tin từ vị trí hiện tại đến nơi mà bạn chọn. Dữ liệu sẽ không còn nằm ở vị trí hiện tại.8Nhấp vào Choose location (Chọn vị trí) ở cuối trình đơn thả xuống, bên dưới Copy to hoặc Move to.9Cuộn xuống và nhấp vào tên ổ đĩa cứng gắn ngoài. Ổ đĩa cứng gắn ngoài sẽ nằm bên dưới trình đơn “My Computer” hay “This PC” trong cửa sổ bật ra. 10Nhấp vào Copy (Sao chép) hoặc Move (Di chuyển). những tập tin sẽ bắt đầu được sao chép hoặc di chuyển từ máy tính sang ổ đĩa cứng gắn ngoài. 11Chờ cho quá trình hoàn tất. Thời gian của quá trình tùy vào kích thước những tập tin. 12Ngắt kết nối ổ đĩa cứng. Sau khi sao chép những tập tin vào ổ đĩa cứng, hãy ngắt kết nối ổ đĩa cứng theo cách an toàn để đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất hay hư hỏng

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Cắm ổ đĩa cứng vào máy tính. Cắm đầu cáp USB của ổ đĩa cứng vào một trong những cổng USB của máy tính. Cổng USB là những khe hình chữ nhật dẹp nằm trên khung máy tính.Nếu dùng thẻ nhớ, bạn hãy gắn thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ nhớ của máy tính. Có thể bạn cần mua thiết bị chuyển đổi từ thẻ SD sang USB.một vài máy tính Mac không có cổng USB, tuy nhiên, bạn có thể mua một thiết bị chuyển đổi.2Mở Finder. Ứng dụng có hình mặt người màu xanh dương, nằm trong thanh dock của máy tính. 3Tô sáng những tập tin muốn sao chép. Mở thư mục chứa những tập tin, sau đó nhấp và kéo con trỏ chuột qua những nội dung trong thư mục. Bạn cũng có thể nhấn giữ phím ⌘ Command và nhấp vào từng tập tin nếu muốn chọn từng tệp một.Nếu không tìm thấy tập tin của mình, hãy nhấp vào All My Files (Tất cả tập tin) ở bên trái cửa sổ Finder để duyệt tìm toàn bộ thư mục trên máy tính Mac.4Nhấp vào mục Edit (Chỉnh sửa) ở góc trên, bên trái màn hình máy tính.5Nhấp vào tùy chọn Copy (Sao chép) trong trình đơn Edit vừa thả xuống.6Nhấp vào tên ổ đĩa cứng gắn ngoài, nằm phía dưới tiêu đề “Devices” (Thiết bị), ở bên trái cửa sổ Finder. Cửa sổ của ổ đĩa cứng sẽ mở ra trong Finder. 7Nhấp vào mục Edit lần nữa, sau đó chọn Paste Items (Dán những mục). Những tập tin đã chọn sẽ được sao chép vào ổ đĩa cứng gắn ngoài. Nếu bạn chỉ chọn một tập tin, tác vụ sẽ là Paste Item (Dán mục).8Chờ cho quá trình sao chép hoàn tất. Thời gian của quá trình tùy thuộc vào kích thước tập tin. 9Nhấp vào nút eject (đẩy ra). Tùy chọn có hình mũi tên hướng lên trên, nằm bên phải tên ổ đĩa cứng trong Finder. Như vậy, bạn có thể ngắt kết nối ổ đĩa cứng mà không làm hư hỏng hay mất dữ liệu

Lời khuyên

Nếu không có ổ đĩa cứng gắn ngoài, bạn có thể dùng Google Drive hay một dịch vụ đám mây khác (chẳng hạn như iCloud hoặc Dropbox) để sao lưu những tập tin.

Cảnh báo

Việc ngắt kết nối ổ đĩa cứng một cách không an toàn có khả năng dẫn đến mất hoặc hư hỏng dữ liệu.