Phương pháp Thay đổi Thư mục trong Command Prompt: 8 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách thay đổi thư mục trong chương trình Command Prompt trên máy tính Windows. Để thay đổi lệnh trong Command Prompt, bạn phải dùng tài khoản quản trị viên.

những bước

Phương pháp số 1 Mở Command Prompt

1Mở Start. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hoặc ấn phím ⊞ Win. Trên máy tính Windows 8, bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở phía trên góc phải màn hình, rồi nhấp vào biểu tượng kính lúp khi bạn thấy nó hiển thị.2Nhập cmd. Với thao tác này, bạn sẽ thấy biểu tượng Command Prompt hiển thị ở phía trên cửa sổ Start. 3Nhấp phải vào Command Prompt. Đây là chương trình có biểu tượng hộp màu đen. Một trình đơn sẽ xuất hiện trên màn hình sau thao tác nhấp phải. 4Nhấp vào Run as administrator (Truy cập bằng quyền quản trị viên). Đây là lựa chọn ở phía trên trình đơn. Thao tác này cho phép bạn truy cập Command Prompt bằng quyền hạn của quản trị viên. Xác nhận lựa chọn bằng cách nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.Bạn không thể dùng Command Prompt ở chế độ quản trị viên nếu đang dùng máy tính bị giới hạn, máy tính công cộng hoặc máy tính dùng mạng nội bộ (chẳng hạn như máy tính ở thư viện hay trường học), hoặc tài khoản người dùng thông thường

Phương pháp số 2 Thay đổi thư mục

1Nhập cd . Bạn nhớ nhập một khoảng trắng sau lệnh “cd”. Đây là lệnh viết tắt của cụm từ “change directory” (thay đổi thư mục) và được dùng mỗi khi bạn muốn thay đổi thư mục trong Command Prompt. Đừng vội ấn phím ↵ Enter ngay lúc này.2Xác định đường dẫn đến thư mục của bạn. Đường dẫn đến thư mục giống như tấm bản đồ đưa bạn đến một thư mục nào đó. Ví dụ, nếu bạn muốn truy cập thư mục “System32” trong thư mục “WINDOWS” trên ổ cứng, đường dẫn sẽ là “C:\WINDOWS\System32\”. Bạn có thể tìm đường dẫn đến thư mục bằng cách mở My Computer, nhấp đúp vào biểu tượng ổ cứng, tìm đến thư mục cần dùng và nhìn lên thanh địa chỉ ở phía trên thư mục.3Nhập đường dẫn đến thư mục. Lệnh hoặc địa chỉ của bạn sẽ được nhập sau lệnh “cd”; đảm bảo có một khoảng trắng ở giữa lệnh “cd” và lệnh của bạn. Ví dụ, câu lệnh hoàn chỉnh của bạn sẽ là cd Windows\System32 hoặc cd D:.Vì thư mục mặc định của máy tính là ổ cứng (chẳng hạn như “C:”), nên bạn không cần nhập tên ổ cứng.4Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ thay đổi thư mục trong Command Prompt thành thư mục mà bạn chọn

Lời khuyên

Việc thay đổi thư mục sẽ hữu ích khi bạn muốn điều chỉnh hoặc xóa tập tin trong thư mục nào đó.Sau đây là một vài lệnh xử lý thư mục phổ biến trong Command Prompt: D: hoặc F: – Thay đổi thư mục thành ổ đĩa khác hoặc bộ nhớ gắn ngoài… – Chuyển đến thư mục trước thư mục hiện tại (chẳng hạn như “C:\Windows\System32” sang “C:\Windows”)./d – Cùng lúc thay đổi ổ đĩa và thư mục. Ví dụ, nếu Command Prompt đang ở ổ đĩa (“D:”), việc nhập “cd /d C:\Windows” sẽ chuyển bạn đến thư mục Windows trên ổ cứng (“C:”).\ – Đưa bạn đến thư mục gốc (chẳng hạn như ổ cứng).

Cảnh báo

Việc cố gắng thực hiện lệnh liên quan đến một tập tin hoặc thư mục nào đó khi bạn đang ở một thư mục khác sẽ tạo ra lỗi.