Phương pháp Thêm số trang vào Google Docs trên iPhone hoặc iPad

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chèn số trang tự động vào tập tin Google Docs (Google Tài liệu) trên iPhone hoặc iPad.

những bước

1Mở Google Docs trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng có biểu tượng trang giấy màu xanh với góc giấy gập xuống, bên trong có những đường màu trắng. Ứng dụng thường nằm trên màn hình home. 2Nhấn vào tập tin mà bạn muốn chỉnh sửa. Tài liệu sẽ mở ra. 3Nhấn vào dấu + ở đầu màn hình, về bên phải. Trình đơn “Insert” (Chèn) sẽ mở ra ở cuối màn hình. 4Cuộn xuống trên trình đơn và nhấn vào Page number (Số trang). Danh sách những vị trí dành cho số trang sẽ hiện ra. 5Nhấn vào vị trí mà bạn muốn. Chọn một trong bốn tùy chọn thể hiện vị trí số trang. Số trang sẽ được chèn ngay lập tức. Tùy chọn đầu tiên sẽ thêm số trang vào góc trên bên phải từng trang, bắt đầu với trang đầu tiên.Tùy chọn thứ hai sẽ thêm số trang vào góc trên bên phải từng trang, bắt đầu từ trang thứ hai.Tùy chọn thứ ba sẽ thêm số trang vào góc dưới bên phải từng trang, bắt đầu với trang đầu tiên.Tùy chọn cuối sẽ thêm số trang vào góc dưới bên phải từng trang, bắt đầu từ trang thứ hai