Phương pháp Truy cập BIOS trên máy tính Lenovo Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách truy cập BIOS trên laptop hoặc PC Lenovo.

những bước

Phương pháp số 1 dùng tùy chọn nâng cao trên Windows 10

1Nhấp vào menu Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc dưới bên trái màn hình desktop.2Nhấp vào Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt) ở gần cuối menu.3Nhấp vào Update & security (Cập nhật & bảo mật). Tùy chọn này có biểu tượng mũi tên cong. 4Nhấp vào Recovery (Khôi phục) nằm trong cột bên trái.5Nhấp vào Restart now (Khởi động lại ngay bây giờ). Tùy chọn này nằm bên dưới mục ″Advanced startup″ (Khởi động nâng cao) trong khung bên phải. PC sẽ khởi động lại và hiện ra menu màu xanh dương. 6Nhấp vào Troubleshoot (Khắc phục sự cố) trong menu. Tùy chọn này có biểu tượng cờ lê và tua vít. 7Nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao). Đây là tùy chọn nằm dưới cùng. 8Nhấp vào UEFI Firmware Settings (Cài đặt chương trình cơ sở UEFI). Tùy chọn này nằm trong cột bên phải. 9Nhấp vào Restart (Khởi động lại). PC sẽ khởi động lại vào BIOS

Phương pháp số 2 dùng phím Shift trên Windows 10/8.1/8

1Đăng xuất Windows.Windows 10:Nhấp vào Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào tên người dùng của bạn ở góc trên bên trái menu.Nhấp vào Sign out (Đăng xuất).Windows 8.1/8:Nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+X.Nhấp vào Shut down or sign out (Tắt máy hoặc đăng xuất). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn.Nhấp vào Sign out.2Nhấn giữ phím ⇧ Shift và nhấp vào menu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Không thả tay khỏi phím ⇧ Shift khi trình đơn hiện lên. 3Tiếp tục nhấn giữ phím ⇧ Shift và nhấp vào Restart. Vẫn không thả tay khỏi phím này khi PC khởi động lại và hiện ra màn hình menu xanh. 4Nhấp vào Troubleshoot trong menu. Đây là tùy chọn với biểu tượng cờ lê và tua vít. 5Nhấp vào tùy chọn Advanced options nằm dưới cùng.6Nhấp vào UEFI Firmware Settings nằm trong cột bên phải.7Nhấp vào Restart. PC sẽ khởi động lại vào BIOS

Phương pháp số 3 dùng tùy chọn nâng cao trên Windows 8.1/8

1Di chuột đến góc trên bên phải màn hình home và di chuyển xuống dưới. Một trình đơn sẽ hiện ra.2Nhấp vào Settings.3Nhấp vào Change PC Settings (Thay đổi cài đặt PC). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn. 4Nhấp vào Update and recovery (Cập nhật và khôi phục). Tùy chọn này nằm cuối cột bên trái. 5Nhấp vào Recovery trong cột bên trái.6Nhấp vào Restart now ở dưới tiêu đề ″Advanced startup″ (Khởi động lại nâng cao) trong khung bên phải. PC sẽ khởi động lại và hiện ra menu màu xanh. 7Nhấp vào Troubleshoot trong menu. Đây là tùy chọn với biểu tượng cờ lê và tua vít. 8Nhấp vào Advanced options nằm dưới cùng.9Nhấp vào UEFI Firmware Settings nằm trong cột bên phải.10Nhấp vào Restart. PC sẽ khởi động lại vào BIOS

Phương pháp số 4 dùng phím chức năng khi khởi động lại (tất cả phiên bản Windows)

1Khởi động lại hoặc mở máy tính. Ngay khi máy tính khởi động lại, màn hình đen với chữ ″lenovo″ lớn màu trắng sẽ hiện ra. Màn hình này chỉ xuất hiện trong vài giây, vì thế bạn cần tiến hành thật nhanh bước tiếp theo. Trên Windows 8/8.1, bạn cần khởi động lại máy tính từ Windows để truy cập BIOS. Từ màn hình desktop Windows, hãy nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+i, nhấp vào Power rồi chọn Restart.2Liên tục nhấn phím F1 hoặc F2 (khoảng 2 lần mỗi giây) cho đến khi BIOS hiện ra. Phím mà bạn cần dùng đối với model máy hiện tại sẽ hiển thị phía cuối màn hình ″lenovo″, bên cạnh từ ″to Setup″