Tải Ảnh trên Instagram Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách lưu ảnh Instagram trên điện thoại hoặc máy tính. Mặc dù bạn không thể lưu ảnh khi dùng ứng dụng hoặc trang web Instagram, nhưng vẫn có những trang web cùng ứng dụng của bên thứ ba hỗ trợ bạn trong việc lưu trữ và tải ảnh trên máy tính, iPhone lẫn Android.

những bước

Phương pháp số 1 dùng DownloadGram trên máy tính

1Mở trang DownloadGram. Truy cập https://downloadgram.com/ bằng trình duyệt. Bạn có thể tải ảnh Instagram từ trang web này. 2Mở Instagram trong thẻ mới. Nhấp vào biểu tượng “New Tab” (Thẻ mới) ở bên phải thẻ DownloadGram, rồi truy cập https://www.instagram.com/ để xem trang tin nếu bạn đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập vào Instagram, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập trước khi tiếp tục.3Tìm ảnh mà bạn muốn tải về. Lướt xem bảng tin đến khi bạn tìm thấy ảnh mà bạn muốn tải về, hoặc vào trang cá nhân của người đã đăng nhập. Để truy cập trang cá nhân của người đăng ảnh, bạn cần nhấp vào thanh nhập dữ liệu “Search” (Tìm kiếm) ở phía trên trang Instagram, nhập tên người dùng của người cần tìm và nhấp vào ảnh đại diện của họ trong trình đơn đang hiển thị.4Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải khung ảnh. Một trình đơn sẽ xuất hiện tại đây. Nếu bạn vào trang cá nhân của ai đó, trước tiên hãy nhấp vào ảnh mà bạn muốn tải về.5Nhấp vào Go to post (Đến bài đăng). Lựa chọn này ở phía trên trình đơn. Bạn sẽ được đưa đến trang bài đăng của ảnh. 6Sao chép đường dẫn URL của ảnh. Nhấp vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ trình duyệt để tô sáng nội dung, rồi ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc ⌘ Command+C (trên Mac) để sao chép. 7Trở về thẻ DownloadGram. Nhấp vào thẻ DownloadGram để mở trang đó. 8Dán đường dẫn URL. Nhấp vào thẻ tìm kiếm ở giữa trang, rồi ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc ⌘ Command+V (trên Mac). Bạn sẽ thấy địa chỉ web của bài đăng Instagram hiển thị trong thanh tìm kiếm. 9Nhấp vào Download (Tải về). Đây là nút màu xám bên dưới thanh tìm kiếm. 10Nhấp vào Download image (Tải ảnh xuống) khi được hỏi. Nút màu xanh lá này hiển thị bên dưới nút Download (Tải xuống). Sau khi bạn nhấp vào đó, ảnh Instagram sẽ được tải xuống máy tính và lưu vào thư mục tải xuống của trình duyệt. Trên một vài trình duyệt, bạn sẽ phải chọn thư mục tải xuống và nhấp vào Save (Lưu) hoặc OK để tải ảnh

Phương pháp số 2 dùng BatchSave trên Android

1Tải BatchSave. Mở ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Google Play Store, rồi thực hiện như sau: Chạm vào thanh tìm kiếm.Nhập batchsaveChạm vào BatchSave for InstagramChạm vào INSTALL (Cài đặt)Chạm vào ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi.2Mở BatchSave. Chạm vào OPEN (Mở) ở bên phải biểu tượng BatchSave, hoặc chạm vào biểu tượng BatchSave trong ngăn ứng dụng của Android. 3Chạm vào SKIP (Bỏ qua). Lựa chọn này ở bên dưới góc trái màn hình. Đây là thao tác bỏ qua phần chỉ dẫn. 4Đăng nhập vào Instagram. Nhập tên người dùng và mật khẩu, rồi chạm vào Login with Instagram (Đăng nhập bằng Instagram) để thực hiện việc này. 5Chạm vào Search {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Tìm kiếm). Đây là biểu tượng kính lúp ở bên dưới màn hình. 6Chạm vào ô nhập dữ liệu “Search for Users” (Tìm kiếm người dùng). Lựa chọn này hiển thị phía trên màn hình. Nếu bạn không thấy ô nhập dữ liệu này, trước tiên hãy chạm vào thẻ Users (Người dùng) ở phía trên góc trái.7Nhập tên người dùng. Nhập tên tên người dùng của tài khoản có ảnh mà bạn muốn tải về, rồi chọn search for user bên dưới ô nhập dữ liệu. 8Chạm vào ảnh đại diện của người dùng đó. Bạn sẽ thấy ảnh đại diện của họ hiển thị đầu tiên bên dưới thanh tìm kiếm. Thao tác này đưa bạn đến trang cá nhân của người dùng. 9Chọn ảnh. Lướt xem trang tài khoản đã chọn đến khi bạn tìm thấy ảnh muốn tải về, rồi chạm vào ảnh đó. Ảnh sẽ được mở to trên màn hình. 10Chạm vào mũi tên “Download” (Tải xuống). Đó là mũi tên hướng xuống ở bên dưới góc phải ảnh. Thao tác này sẽ tải ảnh xuống Android, và ảnh được lưu trong thư viện ảnh của thiết bị

Phương pháp số 3 dùng InstaGet trên iPhone

1Tải ứng dụng InstaGet. Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png\/30px-Iphoneappstoreicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}App Store của iPhone, rồi thực hiện như sau: Chạm vào Search (Tìm kiếm).Chạm vào thanh tìm kiếm.Nhập grabit – tag and view vào thanh tìm kiếm.Chạm vào SearchChạm vào GET (Nhận) hiển thị bên phải ứng dụng “GrabIt”Nhập Apple ID hoặc Touch ID khi được hỏi.2Mở InstaGet. Chạm vào OPEN (Mở) bên cạnh biểu tượng của ứng dụng trên App Store, hoặc chạm vào biểu tượng InstaGet trên màn hình chính của iPhone. 3Đăng nhập vào tài khoản Instagram. Nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Instagram và chọn Login (Đăng nhập). 4Chạm vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái màn hình. Một trình đơn liền xuất hiện tại đây. 5Chạm vào Search (Tìm kiếm). Lựa chọn này hiển thị ở giữa trình đơn. 6Chạm vào thanh tìm kiếm. Đây là công cụ ở phía trên màn hình. 7Nhập tên người dùng. Nhập tên người dùng của tài khoản có ảnh mà bạn muốn tải về, rồi chọn Search. 8Chạm vào tài khoản của người dùng. Đây là kết quả đầu tiên trên trang. Thao tác này đưa bạn đến trang Instagram của người cần tìm. 9Tìm ảnh mà bạn muốn tải về. Lướt xem trang tài khoản đó đến khi bạn thấy ảnh muốn tải về. 10Chạm vào mũi tên “Download” (Tải xuống). Đó là mũi tên hướng xuống ở bên dưới ảnh. Mũi tên sẽ chuyển thành màu xanh dương, cho biết ảnh đã được tải về iPhone của bạn. Có thể trước tiên bạn phải chạm vào OK hai lần để cho phép InstaGet truy cập ảnh của bạn

Lời khuyên

Khi dùng ứng dụng Instagram, bạn luôn có thể chụp ảnh màn hình của ảnh mà bạn muốn lưu.BatchSave cho phép bạn chọn nhiều ảnh cùng lúc bằng cách chạm và giữ ảnh đến khi dấu chọn hiển thị, chạm vào ảnh khác, rồi chạm vào mũi tên tải xuống ở bên dưới góc phải màn hình.

Cảnh báo

Việc dùng ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép của họ và không ghi nhận tác giả là vi phạm bản quyền.