Tạo biểu đồ nhiều đường trong Excel Tainghetrothinh

Thao tác vẽ biểu đồ nhiều đường thẳng trong Excel rất đơn giản! Nếu bảng tính của bạn có nhiều nhóm dữ liệu, bạn có thể xem dữ liệu hình ảnh bằng cách tạo biểu đồ có nhiều đường. Bạn có thể tạo biểu đồ mới hoặc thêm đường vào biểu đồ có sẵn. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo biểu đồ nhiều đường.

những bước

Phương pháp số 1 Lập bảng tính Excel

1Mở Excel. Mở Excel bằng cách mở ứng dụng đã tải về thiết bị hoặc dùng trình duyệt với tài khoản Microsoft Office. Nếu không có ứng dụng Excel hoặc tài khoản Microsoft 365 có trả phí, bạn có thể mua hoặc dùng thử chương trình miễn phí trên trang web của Microsoft tại https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel. Excel có trên Windows, Mac và thiết bị Android. Bạn có thể dùng Excel trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.Gói dịch vụ Microsoft 365 cho phép bạn dùng Excel, Word, Powerpoint và nhiều ứng dụng Microsoft khác. Phí dịch vụ là 69,99 đô la Mỹ/năm (khoảng 1,6 triệu đồng) cho gói cá nhân, và 99,99 đô la Mỹ/năm (khoảng 2,3 triệu đồng) cho gói gia đình. Gói gia đình cho phép 6 người cùng dùng.2Tạo tập tin mới. Trên màn hình chính của Excel, bạn sẽ nhấp vào “New blank workbook” (Tập tin mới). Thao tác này mở ra trang tính mới để bạn có thể nhập dữ liệu. Nếu đã có bảng tính với dữ liệu dùng để tạo biểu đồ, bạn có thể mở tập tin đó trên trang chủ Excel, ngay bên dưới mục “All” (Toàn bộ) hoặc “My recent” (Gần đây).Ngay bên cạnh lựa chọn “New blank workbook” (Tập tin mới), bạn sẽ thấy “Welcome to Excel” (Chào mừng đến với Excel). Nếu bạn mới dùng Excel, hãy nhấp vào lựa chọn này để xem những chỉ dẫn dùng cơ bản.3Sắp xếp dữ liệu theo cột. Để tạo biểu đồ đường, bạn cần nhập dữ liệu cho hai trục. Trên biểu đồ đường, hai trục này thể hiện sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian. Ví dụ, nếu bạn muốn xem thông tin khoảng cách theo thời gian, trục x thể hiện dữ liệu thời gian và trục y thể hiện dữ liệu khoảng cách. Chọn cột ngoài cùng bên trái – cột A để nhập thời gian cho trục x. Nhập vào cột A những điểm thời gian mà bạn muốn trục x thể hiện. Tại cột tiếp theo, nhập điểm dữ liệu cho dòng đầu tiên mà bạn muốn thể hiện theo thời gian trong cột A. Nhập dữ liệu cho dòng tiếp theo và tiếp tục đến khi những điểm dữ liệu mà bạn muốn thể hiện trên biểu đồ được nhập vào cùng một cột trên bảng tính. Những cột này tạo ra đường đồ thị theo dữ liệu thời gian trên trục x.Tất cả những điểm dữ liệu của một đường phải được nhập vào cùng một cột.Nhập tên cho những nhóm dữ liệu tại dòng 1. Cột A sẽ là dữ liệu thời gian được dùng để vẽ những đường trong biểu đồ. Đặt tên cho những cột còn lại theo nhóm dữ liệu mà chúng thể hiện.Ví dụ, nếu bạn muốn tạo biểu đồ doanh số của những dòng xe Honda trong 10 năm qua, cột A sẽ có tên “Năm” và cột B, C, D có tên “CR-V”, “Civic”, “Accord”, v.v. những đường trong biểu đồ sẽ có tên CR-V, Civic, Accord và được hình thành dựa trên số năm đã nhập trong cột A

Phương pháp số 2 dùng dữ liệu trong bảng tính để tạo biểu đồ nhiều đường

1Chọn dữ liệu cần dùng để tạo biểu đồ. Nhấp và rê chuột đến cột dữ liệu cần tạo biểu đồ. Rê chuột từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải của nhóm dữ liệu mà bạn muốn thể hiện trên biểu đồ. Dữ liệu đã chọn sẽ được tô sáng trong bảng tính. Mỗi cột dữ liệu mà bạn chọn sẽ là một đường trong biểu đồ.Nhớ chọn luôn cả tiêu đề cột khi bạn chọn nhóm dữ liệu. Tên của những nhóm dữ liệu sẽ hiển thị trong phần chú thích của biểu đồ.2Nhấp vào “Insert” (Chèn) trong trình đơn ở phía trên màn hình. Trong phần phía trên bảng tính, bạn sẽ thấy trình đơn với những lựa chọn chỉnh sửa dành cho bảng tính. Hãy tìm và nhấp vào lựa chọn “Insert” trong trình đơn này. 3Chọn biểu tượng biểu đồ đường trong “Recommended Charts” (Gợi ý biểu đồ). Bên dưới lựa chọn “Insert” là một trình đơn mới có phần “Recommended Charts”. Trong phần này, hãy chọn biểu tượng biểu đồ đường để chèn biểu đồ đường của dữ liệu vào bảng tính. Thao tác chèn biểu đồ đường sẽ tự động tạo nhiều đường biểu thị những điểm dữ liệu. Mỗi cột dữ liệu là một đường trên biểu đồ. Nếu muốn tạo biểu đồ chỉ có một đường, bạn chỉ cần chọn một cột dữ liệu trước khi chèn biểu đồ.Tạo nhiều đường trên một biểu đồ là cách hữu hiệu để so sánh những nhóm dữ liệu.Nếu bạn nhập tên cho mỗi nhóm dữ liệu tại dòng số 1, thông tin sẽ hiển thị trong phần chú thích ở bên dưới biểu đồ, cho biết thông tin mà mỗi đường thể hiện

Phương pháp số 3 Thêm đường vào biểu đồ có sẵn

1Nhập cột dữ liệu mới vào bảng tính. Thêm dữ liệu vào cột ngay bên phải cột dữ liệu cuối cùng của biểu đồ. Nhớ nhập tên cột vào dòng số 1 để thông tin đó hiển thị trên biểu đồ.Bạn có thể tạo biểu đồ mới có dữ liệu này bằng cách lặp lại những bước chọn dữ liệu và thêm đường vào biểu đồ. Nếu bạn muốn thêm đường mới vào biểu đồ có sẵn, hãy thực hiện những bước sau.2Chọn biểu đồ và nhấp vào “Chart” (Biểu đồ) ở phía trên bảng tính. Nhấp một lần vào biểu đồ đường trong bảng tính để chọn. Tiếp theo, tìm đến phần “Chart” trong trình đơn ở phía trên góc phải bảng tính. Trong trình đơn này, bạn có thể chỉnh sửa nhiều yếu tố của biểu đồ, chẳng hạn như tiêu đề và kiểu biểu đồ đường.3Nhấp vào phần “Select Data” (Chọn dữ liệu) trong khung lựa chọn. Thao tác mở phần “Chart” sẽ cho bạn thấy trình đơn với nhiều lựa chọn liên quan đến biểu đồ. Việc chọn “Select Data” (Chọn dữ liệu) sẽ mở ra cửa sổ cho thấy vùng dữ liệu hiển thị trong biểu đồ đường. 4Thay đổi vùng dữ liệu để thêm cột dữ liệu mới. Trong cửa sổ “Select Data” (Chọn dữ liệu), bạn sẽ thấy vùng dữ liệu. Ví dụ: vùng dữ liệu của bạn bắt đầu từ cột A – dòng 1 đến cột E – dòng 6 của bảng tính. Vùng dữ liệu này sẽ hiển thị dưới dạng “=Sheet1!$A$1:$E$6”. Thêm dữ liệu mới vào vùng này bằng cách thay đổi giá trị ký tự thứ hai của vùng dữ liệu thành ký tự của cột ngoài cùng bên phải mà bạn muốn thêm dữ liệu vào biểu đồ. Việc cập nhật v
ùng dữ liệu sẽ tự động thêm dữ liệu đó vào biểu đồ. Nếu bạn đã vẽ biểu đồ đường với dữ liệu từ cột A đến cột E và muốn thêm đường cho dữ liệu ở cột F và G, hãy đổi ký tự thứ hai trong vùng dữ liệu thành “G”.Nếu muốn thêm dòng dữ liệu mới, bạn cần thay đổi giá trị số thứ hai thành số của dòng mới mà bạn muốn thêm vào biểu đồ.Cập nhật vùng dữ liệu để thêm nhiều cột dữ liệu mới theo ý muốn của bạn. Mỗi cột dữ liệu mà bạn thêm vào vùng dữ liệu sẽ tạo ra đường mới trên biểu đồ