Phương pháp Thêm mật khẩu vào tập tin RAR: 15 Bước Tainghetrothinh

RAR là loại tập tin nén có thể chứa đến hàng trăm tập tin khác. Định dạng RAR rất phổ biến vì dung lượng dữ liệu bao nhiêu cũng có thể nén lại được bên cạnh khả năng mã hóa mạnh mẽ. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn sẽ có thể mã hóa tập tin nén RAR bằng mật khẩu. Nếu không biết mật khẩu, người dùng trái phép sẽ không thể xem tên của dữ liệu nằm trong tập tin nén.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Tải và cài đặt WinRAR. Chương trình này cho phép bạn tạo tập tin nén RAR và bảo vệ bằng mật khẩu. WinRAR không miễn phí, nhưng bạn có thể dùng bản dùng thử 40 ngày trước khi phải trả tiền để duy trì. Bạn có thể tải WinRAR tại rarlab.com/download.htm. Bạn có thể xem chi tiết hơn trên mạng về cách cài đặt WinRAR.Hạn chế dùng tùy chọn “Get WinRAR FREE with TrialPay” (Dùng WinRAR MIỄN PHÍ với TrialPay) vì máy tính của bạn có thể bị cài phần mềm .2Thêm tài liệu vào tập tin nén RAR. Có một vài cách khác nhau để tiến hành: Mở cửa sổ WinRAR và duyệt tìm tập tin mà bạn muốn thêm. Chọn tất cả tập tin rồi nhấp vào nút “Add” (Thêm).Chọn tất cả tập tin mà bạn muốn nén trên Windows. Nhấp phải vào vùng chọn và kích vào “Add to archive…” (Thêm vào tập tin nén).3Đặt tên cho tập tin nén. Theo mặc định, tập tin nén sẽ được đặt tên theo thư mục chứa những tập tin ban đầu. 4Nhấp vào nút .Set password…(Đặt mật khẩu) nằm trong thẻ General (Chung) của cửa sổ “Archive name and parameters” (Tên và thông số tập tin nén). Cửa sổ này sẽ hiện ra khi bạn tạo tập tin nén mới. 5Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu hai lần để xác nhận. Bạn có thể tích vào ô “Show password” (Hiện mật khẩu) để xem những ký tự mà bạn nhập. Bạn có thể xem chi tiết hơn trên mạng về cách tạo mật khẩu mạnh.6Tích vào ô “Encrypt file names” (Mã hóa tên tập tin). Điều này sẽ đảm bảo không ai có thể thấy tên tài liệu bên trong tập tin RAR cho đến khi họ nhập đúng mật khẩu. 7Nhấp .OKđể lưu mật khẩu. Nhấp vào nút OK trong cửa sổ “Archive name and parameters” để tạo tập tin RAR mới. 8Kiểm tra lại. Sau khi tạo tập tin RAR, bạn có thể nhấp đúp vào để thử lại. Khi giải nén tập tin, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mà bạn đã tạo

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Tải và cài đặt Simply RAR. Đây là một chương trình nén gọn nhẹ có thể giúp bạn tạo tập tin RAR đơn giản. Nó không mạnh như WinRAR trên Windows vì định dạng RAR được phát triển bởi RARLAB – “cha đẻ” của phần mềm WinRAR. WinRAR cũng có sẵn phiên bản dành cho Mac, nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ hỗ trợ dùng trên Terminal. Bạn có thể tải xuống tại rarlab.com/download.htm. Hạn chế dùng tùy chọn “Get WinRAR FREE with TrialPay” vì máy tính của bạn có thể bị cài phần mềm .2Khởi động chương trình SimplyRAR. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép bạn thêm tài liệu vào tập tin RAR. 3Thêm tài liệu vào tập tin RAR. Bạn có thể kéo và thả bất kỳ tập tin mình muốn vào cửa sổ SimplyRAR để thêm chúng vào danh sách tài liệu được nén và lưu trữ. 4Tích vào ô “Password protect” (Mật khẩu bảo vệ). Thao tác này cho SimplyRAR biết bạn muốn thêm mật khẩu vào trong lúc tạo tập tin RAR. 5Nhập mật khẩu. Sau khi tích vào ô, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu. Bạn cần gõ hai lần mới dùng được. Bạn có thể xem chi tiết hơn trên mạng về cách tạo mật khẩu mạnh.6Nhấp vào “Create RAR” (Tạo tập tin RAR). Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đặt tên và chọn nơi lưu tập tin. Lưu ý: Khác với WinRAR, sẽ không có tùy chọn mã hóa tên tập tin khi bạn tạo mật khẩu bảo vệ tập tin RAR.7Kiểm tra lại. Sau khi tạo tập tin RAR, bạn có thể nhấp đúp vào để thử lại. Khi giải nén tập tin, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mà bạn đã tạo